LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1964.01.13. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – Emilii Plater – WILCZA (powrót: WILCZA – Koszykowa). Przekształcenie linii przyspieszonej 306 w zwykłą całodzienną wraz z jednoczesną korektą trasy w celu stworzenia bezpośredniego połączenia komunikacyjnego osiedla studenckiego z rejonem Politechniki.

[MPA Okólnik nr 1/64;
EW 1964, nr 11, 13 I 1964, str. 5]
1965.02.14. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) – Łowicka – Narbutta). Przedłużenie trasy w rejony SGH i SGGW. Obsługa przez 13 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 5/65;
EW 1965, nr 38, 13/14 II 1965, str. 5]
1966.07.25. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości (powrót: aleja Niepodległości – Chałubińskiego – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy) – Narbutta – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) – Łowicka – Narbutta). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem jednego kierunku ruchu na ul. Koszykowej z powodu budowy magistrali wodociągowej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/66;
EW 1966, nr 174, 23/24 VII 1966, str. 5;
EW 1966, nr 176, 26 VII 1966, str. 5]
1967.01.16. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej przy ul. Rakowieckiej) – Łowicka – Narbutta). Przywrócenie dwukierunkowego ruchu na ul. Koszykowej.

[EW 1967, nr 13, 14/15 I 1967, str. 5]
1967.09.17. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Korekta dojazdu do pętli przy ul. Rakowieckiej w związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ul. Boboli, Narbutta i Rakowieckiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 50/67;
EW 1967, nr 222, 16/17 IX 1967, str. 5]
1968.02.19. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Madalińskiego – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Narbutta.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 5/68]
1968.05.12. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – NARBUTTA (powrót: NARBUTTA – Łowicka – Madalińskiego – aleja Niepodległości). Zmiana trasy objazdowej w związku z budową sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Rakowieckiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 25/68;
EW 1968, nr 114, 11/12 V 1968, str. 5]
1968.07.15. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Rakowieckiej.

[EW 1968, nr 167, 13/14 VII 1968, str. 7]
1970.04.05. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa (powrót: Towarowa – Pańska – Wronia – Prosta) – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Korekta trasy w celu usprawnienia lewego skrętu z ul. Towarowej w ul. Prostą (w relacji południe-zachód).

[MZK Polecenie Służbowe nr 9/70]
1972.11.27. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Korekta trasy związana z oddaniem do ruchu północnej jezdni ul. Prostej na odcinku od Walcowni Metali Kolorowych (czyli dawnego "Norblina") do ul. Karolkowej.

[TL 1972, nr 332, 28 XI 1972, str. 6]
1975.10.21. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – aleja Niepodległości – Narbutta – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Oddanie do ruchu nowego wielopoziomowego węzła drogowego w rejonie zbiegu ulic Kasprzaka, Wolskiej i Redutowej.
1976.10.17. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Narbutta – Łowicka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Koszykowej i alei Niepodległości.

[MZK Polecenie Służbowe nr 28/76;
EW 1976, nr 232, 13 X 1976, str. 7]
1978.12.17. 163 linia autobusowa zwykła stała NOWE GÓRCE – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Człuchowska – Lazurowa – Szeligowska – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Batorego – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Przedłużenie trasy na terenie Jelonek w celu polepszenia obsługi osiedla Lazurowa wraz z korektą trasy na terenie Mokotowa w celu rozszerzenia obsługi komunikacyjnej os. Batorego i poprawienia warunków ruchu na końcowym odcinku linii.

[MZK Polecenie Służbowe nr 54/78;
EW 1978, nr 281, 14 XII 1978, str. 7]
1978.12.18.
(po południu)
163 linia autobusowa zwykła stała OSIEDLE LAZUROWA (kraniec na parkingu osiedlowym) – Rozłogi – Człuchowska – Lazurowa – Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Batorego – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Zmiana trasy na Jelonkach pod wpływem stanowczych protestów pasażerów.

[MZK Telefonogram z 18 XII 1978;
EW 1978, nr 286, 20 XII 1978, str. 7;
ŻW 1978, nr 301, 20 XII 1978, str. 8]
1981.11.09. 163 linia autobusowa zwykła stała OSIEDLE LAZUROWA (kraniec na parkingu osiedlowym) – Rozłogi – Człuchowska – Lazurowa – Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Batorego – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Akacjowej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Korekta lokalizacji przystanków krańcowych na ul. Rakowieckiej. Przystanek w rejonie ul. Akacjowej stał się przystankiem "dla wysiadających", przystanek w rejonie ul. Łowickiej stał się przystankiem "dla wsiadających".

[MZK Polecenie Służbowe nr 50/81]
1984.07.28. 163 linia autobusowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Batorego – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Akacjowej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Rakowieckiej przy ul. Łowickiej) – Rakowiecka – aleja Niepodległości). Wycofanie z ul. Człuchowskiej i Lazurowej i skrócenie do pętli "Górczewska". Zachowanie przejazdu przez ul. Konarskiego na wniosek mieszkańców osiedla akademickiego na Jelonkach (planowano uproszczenie przebiegu trasy poprzez skierowanie bezpośrednio ul. Górczewską i Powstańców Śląskich). Obsługa przez 8 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 31/84;
MZK Polecenie Służbowe nr 33/84;
EW 1984, nr 148, 27/29 VII 1984, str. 11;
ŻW 1984, nr 177, 26 VII 1984, str. 8]
1986.10.11. 163 linia autobusowa zwykła stała OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Konarskiego – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Kasprzaka (powrót: Kasprzaka – Ordona – Wolska) – Prosta – Towarowa – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Batorego – Boboli – Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej) (powrót: RAKOWIECKA-SANKTUARIUM (przystanek na ul. Łowickiej) – Łowicka – Narbutta – Boboli). Zamknięcie al. Niepodległości na odcinku od ul. Batorego do ul. Wielickiej z powodu budowy metra. Korekta trasy w rejonie ul. Rakowieckiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 42/86;
MZK Polecenie Służbowe nr 46/86;
EW 1986, nr 196, 9 X 1986, str. 7]
1992.07.01.
1992.07.31.
163 linia autobusowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1992.08.01. 163 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 309 w nową linię przyspieszoną 407 wraz z wycofaniem z odcinka dublującego się z linią tramwajową 10 i skierowaniem na Stegny.


.
(Trzy kursy w godzinach popołudniowego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta (powrót: Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)

(Jeden kurs w godzinach popołudniowego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta (powrót: Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)

(Jeden kurs w godzinach popołudniowego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta (powrót: Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)

(Jeden kurs w godzinach popołudniowego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta (powrót: Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)

(Jeden kurs w godzinach popołudniowego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta (powrót: Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)

(Jeden kurs w godzinach popołudniowego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta (powrót: Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)
2002.10.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Wydzielenie z linii 164 na wniosek Urzędu Gminy Warszawa Wilanów.
2003.01.27. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z feriami zimowymi.
2003.02.10. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu ferii zimowych.
2003.06.23. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z okresem wakacyjnym.
2003.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu okresu wakacyjnego.
2004.02.02. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z feriami zimowymi.
2004.02.16. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu ferii zimowych.
2004.06.28. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z okresem wakacyjnym.
2004.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu okresu wakacyjnego.
2005.02.14. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z feriami zimowymi.
2005.02.28. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu ferii zimowych.
2005.03.31. 163 linia autobusowa zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Tymczasowe połączenie z linią 164 w związku z budową kanalizacji w ul. Vogla i brakiem możliwości skrętu z ul. Vogla w ul. Przyczółkową.
2005.08.13. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Przywrócenie kursowania po zakończeniu I etapu przebudowy kanalizacji w ul. Vogla.
2005.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu okresu wakacyjnego.
2006.01.16. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Wiertnicza – Przyczółkowa – Vogla – Syta – GLEBOWA. Skierowanie na trasę objazdową z powodu budowy kolektora sanitarnego na ulicy Sytej. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z feriami zimowymi.
2006.01.30. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Wiertnicza – Przyczółkowa – Vogla – Syta – GLEBOWA.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Wiertnicza – Przyczółkowa – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Vogla – ... – GLEBOWA.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu ferii zimowych.
2006.03.02. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Zakończenie budowy kolektora sanitarnego na ulicy Sytej - przywrócenie stałej trasy.
2006.06.26. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z okresem wakacyjnym.
2006.09.04. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu okresu wakacyjnego.
2007.01.29. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z feriami zimowymi.
2007.02.12. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu ferii zimowych.
2007.06.25. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z okresem wakacyjnym.
2007.09.03. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu okresu wakacyjnego.
2008.02.09. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z feriami zimowymi.
2008.02.25. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu ferii zimowych.
2008.06.21. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z okresem wakacyjnym.
2008.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu okresu wakacyjnego.
2009.01.19. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z feriami zimowymi.
2009.02.02. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu ferii zimowych.
2009.06.21. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z okresem wakacyjnym.
2009.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Niektóre kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa – WILANÓW.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu okresu wakacyjnego.
2010.02.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z feriami zimowymi.
2010.02.15. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)

(Dwa kursy ok. godz. 7.30 jednokierunkowo: WILANÓW – Przyczółkowa – Vogla – Syta – Tuzinowa – Spiralna – Kobylańska – Zawodzie – Augustówka – Powsińska – św. Bonifacego – ŚW. BONIFACEGO.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu ferii zimowych. Wprowadzenie kolejnego wariantu trasy.
2010.06.28. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z okresem wakacyjnym.
2010.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)

(Dwa kursy ok. godz. 7.30 jednokierunkowo: WILANÓW – Przyczółkowa – Vogla – Syta – Tuzinowa – Spiralna – Kobylańska – Zawodzie – Augustówka – Powsińska – św. Bonifacego – ŚW. BONIFACEGO.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu wakacji.
2011.02.14. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa kursy ok. godz. 7.30 jednokierunkowo: WILANÓW – Przyczółkowa – Vogla – Syta – Tuzinowa – Spiralna – Kobylańska – Zawodzie – Augustówka – Powsińska – św. Bonifacego – ŚW. BONIFACEGO.)
Zawieszenie kursów szkolnych w związku z feriami zimowymi.
2011.02.28. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)

(Dwa kursy ok. godz. 7.30 jednokierunkowo: WILANÓW – Przyczółkowa – Vogla – Syta – Tuzinowa – Spiralna – Kobylańska – Zawodzie – Augustówka – Powsińska – św. Bonifacego – ŚW. BONIFACEGO.)
Przywrócenie kursów szkolnych po zakończeniu ferii zimowych.
2011.06.23. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursów szkolnych w związku z okresem wakacyjnym.
2011.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Likwidacja podjazdów do Powsinka w związku z brakiem możliwości dalszego użytkowania zawrotki na bocznej jezdni ul. Przyczółkowej przy skrzyżowaniu z ul. Uprawną. Likwidacja pozostałych kursów wariantowych.
2012.12.10. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Wprowadzenie wariantowych podjazdów do pętli w Powsinku w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej okolicznych szkół oraz uwzględniając wykonaną przebudowę infrastruktury drogowej jezdni serwisowej ul. Przyczółkowej.
2013.01.26. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie kursu szkolnego w związku z feriami zimowymi.
2013.02.11. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie kursu szkolnego po zakończeniu ferii zimowych.
2013.06.29. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowych kursów (z podjazdem do Powsinka) w związku z okresem wakacyjnym.
2013.07.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Zaściankowa – Bruzdowa – Lercha – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Vogla z ul. Sytą.
2013.08.10.
godz. 9.00.
163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Przywrócenie stałej trasy po wprowadzeniu kolejnego etapu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Vogla z ul. Sytą.
2013.09.02. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania kursu szkolnego po zakończeniu wakacji.
2014.02.17. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z feriami zimowymi.
2014.03.03. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka po zakończeniu ferii zimowych.
2014.06.28. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowych kursów (z podjazdem do Powsinka) w związku z okresem wakacyjnym.
2014.08.18. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – SYTA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z przebudową ul. Vogla.
2014.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Europejska – Vogla) – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Europejska – Vogla) – WILANÓW.)
Zmiana trasy w związku z częściowym przywróceniem ruchu na ul. Vogla. Przywrócenie funkcjonowania kursu szkolnego po zakończeniu wakacji.
2014.09.28. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Vogla.
2015.01.19. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z feriami zimowymi.
2015.02.02. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka po zakończeniu ferii zimowych.
2015.06.29. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z okresem wakacyjnym.
2015.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania kursu szkolnego po zakończeniu wakacji.
2016.02.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z feriami zimowymi.
2016.02.15. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka po zakończeniu ferii zimowych.
2016.06.25. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z okresem wakacyjnym.
2016.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania kursu szkolnego po zakończeniu wakacji.
2017.02.11. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z feriami zimowymi.
2017.02.27. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka po zakończeniu ferii zimowych.
2017.06.24. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z okresem wakacyjnym.
2017.09.04. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania kursu szkolnego po zakończeniu wakacji.
2018.01.15. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z feriami zimowymi.
2018.01.29. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka po zakończeniu ferii zimowych.
2018.06.23. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z okresem wakacyjnym.
2018.09.03. 163 linia autobusowa zwykła stała SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania kursu szkolnego po zakończeniu wakacji.
2018.09.24. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Korekta trasy w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej ul. Nałęczowskiej i umożliwienia wygodnej przesiadki mieszkańcom Zawad do autobusów kursujących ciągiem ul. Sobieskiego.
2019.01.28. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z feriami zimowymi.
2019.02.10. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka po zakończeniu ferii zimowych.
2019.05.01. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(W soboty, niedziele i święta: ... – Nałęczowska – Wiertnicza – Przyczółkowa – Vogla – Syta – Tuzinowa – SPIRALNA.)

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.30: ... – Vogla – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Powsinek (zawrotka) – Przyczółkowa (jezdnia boczna) – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Skierowanie w soboty, niedziele i święta na trasę objazdową w związku z przebudową wiaduktu kolejowego Elektrociepłowni Siekierki.
2019.06.24. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(W soboty, niedziele i święta: ... – Nałęczowska – Wiertnicza – Przyczółkowa – Vogla – Syta – Tuzinowa – SPIRALNA.)
Zawieszenie funkcjonowania wariantowego podjazdu do Powsinka w związku z okresem wakacyjnym.
2019.07.29. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Przywrócenie stałej trasy w dni świąteczne po zakończeniu przebudowy wiaduktu kolejowego Elektrociepłowni Siekierki.
2019.07.30. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – GLEBOWA. Skrócenie trasy w związku z przebudową skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą.
2019.09.02. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania kursów szkolnych po zakończeniu wakacji. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą. Korekta trasy kursu wariantowego w związku z zakończeniem przebudowy skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. Uprawną.
2020.02.08. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka w związku z feriami zimowymi.
2020.02.24. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka po zakończeniu ferii zimowych.
2020.03.23. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania kursów wariantowych w związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń w korzystaniu z komunikacji miejskiej.
2020.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka po zakończeniu wakacji.
2020.11.16. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania kursów wariantowych w związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i wprowadzeniem ograniczeń w korzystaniu z komunikacji miejskiej.
2021.01.18. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka w związku z powrotem uczniów najmłodszych klas do szkół.
2021.03.22. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania kursów wariantowych w związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i zamknięciem szkół i uczelni.
2021.04.26. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka w związku z powrotem uczniów najmłodszych klas do szkół.
2021.06.26. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW. Zawieszenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka w związku z okresem wakacyjnym.
2021.09.01. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka po zakończeniu wakacji.
2021.10.11. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Wiertnicza – Przyczółkowa – Vogla – Syta – Tuzinowa – Spiralna – Kobylańska – Zawodzie – BETONIARNIA.

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Wiertnicza – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa – Wiertnicza) – Vogla – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową kanalizacji w ul. Zawodzie i zamknięciem jej dla ruchu kołowego.
2021.11.27. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Wiertnicza – Przyczółkowa – Vogla – Syta – Tuzinowa – Spiralna – Kobylańska – Zawodzie – BETONIARNIA.

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Wiertnicza – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa – Wiertnicza) – Vogla – ...)

(Niektóre kursy w godzinach szczytu: ... – Vogla – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Tuzinowa – ...)
Wprowadzenie wariantowych podjazdów do przystanku OCZYSZCZALNIA "POŁUDNIE" 01.
2021.12.21. 163 linia autobusowa zwykła stała STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)

(Niektóre kursy w godzinach szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Vogla – ...)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy kanalizacji w ul. Zawodzie.
2022.01.10. 163 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Kursy w godzinach szczytu: STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – ...)

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)

(Niektóre kursy w godzinach szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Vogla – ...)
Ograniczenie kursowania do dni powszednich w związku z uruchomieniem linii 263. Skrócenie trasy kursów pozaszczytowych do pętli SADYBA.
2022.01.29. 163 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Kursy w godzinach szczytu: STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – ...)

(Niektóre kursy w godzinach szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Vogla – ...)
Zawieszenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka w związku z feriami zimowymi.
2022.02.14. 163 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
SADYBA – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Kursy w godzinach szczytu: STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – ...)

(Dwa kursy w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.40 i 8.40: ... – Vogla – Przyczółkowa – Uprawna – Powsinek (pętla) – Uprawna – Przyczółkowa (powrót: Przyczółkowa – Vogla) – WILANÓW.)

(Niektóre kursy w godzinach szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta – Vogla – ...)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka po zakończeniu ferii zimowych.
2022.06.25. 163 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa pierwsze kursy jednokierunkowo: SADYBA – Powsińska – Augustówka – ...)

(Dwa ostatnie kursy jednokierunkowo: WILANÓW – ... – Augustówka – Powsińska – SADYBA.)

(Trzy kursy w godzinach porannego szczytu i jeden w godzinach popołudniowego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta (powrót: Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)
Wakacyjne ograniczenie kursowania do godzin szczytu.
2022.09.01. 163 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa pierwsze kursy jednokierunkowo: SADYBA – Powsińska – Augustówka – ...)

(Dwa ostatnie kursy jednokierunkowo: WILANÓW – ... – Augustówka – Powsińska – SADYBA.)

(Dwa kursy w godzinach porannego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta (powrót: Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka po zakończeniu wakacji. Utrzymanie ograniczenia kursowania do godzin szczytu.
2023.02.11. 163 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
STEGNY – św. Bonifacego – Sobieskiego – Nałęczowska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa pierwsze kursy jednokierunkowo: SADYBA – Powsińska – Augustówka – ...)

(Dwa ostatnie kursy jednokierunkowo: WILANÓW – ... – Augustówka – Powsińska – SADYBA.)

(Dwa kursy w godzinach porannego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta (powrót: Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)
Zawieszenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka w związku z feriami zimowymi.
2023.02.16. 163 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
STEGNY – św. Bonifacego – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa pierwsze kursy jednokierunkowo: SADYBA – Powsińska – Augustówka – ...)

(Dwa ostatnie kursy jednokierunkowo: WILANÓW – ... – Augustówka – Powsińska – SADYBA.)

(Dwa kursy w godzinach porannego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta (powrót: Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z zamknięciem dla ruchu wschodniej jezdni ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Limanowskiego do al. Wilanowskiej) z powodu budowy linii tramwajowej do Wilanowa.
2023.02.27. 163 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
STEGNY – św. Bonifacego – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa pierwsze kursy jednokierunkowo: SADYBA – Powsińska – Augustówka – ...)

(Dwa ostatnie kursy jednokierunkowo: WILANÓW – ... – Augustówka – Powsińska – SADYBA.)

(Dwa kursy w godzinach porannego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta (powrót: Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka po zakończeniu ferii zimowych.
2023.06.24. 163 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
STEGNY – św. Bonifacego – Powsińska – Augustówka – Zawodzie – Kobylańska – Spiralna – Tuzinowa – Syta – Vogla – Przyczółkowa – WILANÓW.

(Dwa pierwsze kursy jednokierunkowo: SADYBA – Powsińska – Augustówka – ...)

(Dwa ostatnie kursy jednokierunkowo: WILANÓW – ... – Augustówka – Powsińska – SADYBA.)

(Dwa kursy w godzinach porannego szczytu: ... – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków "Południe" MPWiK – Syta (powrót: Syta – Tuzinowa) – Vogla – ...)
Zawieszenie funkcjonowania wariantowych podjazdów do Powsinka w związku z okresem wakacyjnym.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA PRZYSPIESZONA
LINIA AUTOBUSOWA ZASTĘPCZA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.