LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1960.06.19. 151 linia autobusowa zwykła stała WILANOWSKA (pętla na ul. Puławskiej) – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – WILANÓW. Uruchomienie linii - wydzielenie z linii 141.
1979.09.30. 151 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 139 w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej Powsina.

[MZK Polecenie Służbowe nr 37/79;
EW 1979, nr 219, 29/30 IX 1979, str. 2]


.


1986.09.01. 151 linia autobusowa zwykła stała WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY). Zmiana oznaczenia linii 139bis w ramach II etapu zmiany systemu oznaczeń linii komunikacyjnych (linie przyspieszone całodzienne oraz linie typu "bis").

[MZK Polecenie Służbowe nr 35/86]
1992.07.01. 151 linia autobusowa zwykła stała ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Przedłużenie do Powsina linii 140.
1992.09.01. 151 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Oficjalna likwidacja linii.


.


1999.06.01. 151 linia autobusowa zwykła stała EMILII PLATER – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Przekształcenie linii przyspieszonej 501 w zwykłą w związku z powtarzającymi się postulatami dotyczącymi uruchomienia nowych przystanków na trasie.
2004.09.25. 151 linia autobusowa zwykła stała EMILII PLATER – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Umińskiego – OSIEDLE WILGA (powrót: OSIEDLE WILGA – Umińskiego – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z przebudową ul. Bora-Komorowskiego na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do ul. Umińskiego oraz wyłączenia z ruchu pętli GOCŁAW wraz z odcinkiem ul. Bora-Komorowskiego na wysokości pętli.
2004.11.27. 151 linia autobusowa zwykła stała EMILII PLATER – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Przywrócenie stałej trasy w rejonie pętli GOCŁAW.
2005.11.05. 151 linia autobusowa zwykła stała EMILII PLATER – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Saska (powrót: Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski) – Egipska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem remontu estakady zjazdowej z mostu Łazienkowskiego na Wał Miedzeszyński.
2006.07.05. 151 linia autobusowa zwykła stała EMILII PLATER – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Przywrócenie ruchu na estakadach zjazdowych z mostu Łazienkowskiego na Wał Miedzeszyński.
2006.09.01. 151 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Górczewska – Leszno – Okopowa – aleja Solidarności (powrót: aleja Solidarności – Leszno) – plac Bankowy – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Przejęcie fragmentu trasy wycofanej z Młynowa linii 119, stworzenie bezpośredniego połączenia rejonu ulic Górczewskiej i Płockiej z Gocławiem (postulowane po wycofaniu stamtąd linii 410, zastąpienie w relacji Dworzec Centralny - Gocław przez linię 507.
2007.03.01. 151 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Przejęcie fragmentu trasy wycofanej ze Śródmieścia linii 106.
2007.10.01. 151 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Meissnera – Jugosłowiańska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Korekta trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej południowo-wschodniej części Gocławia.
2009.08.03. 151 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka – Wolska – Skierniewicka (powrót: Skierniewicka – Wolska – Młynarska – Górczewska – Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Meissnera – Jugosłowiańska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Rozpoczęcie V etapu przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż Trasy W-Z wraz z wymianą torowiska na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Okopowej - skierowanie na trasę objazdową.
2009.09.19. 151 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Meissnera – Jugosłowiańska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Skierowanie na trasę podstawową po przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Płockiej.
2010.09.10. 151 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Saska (powrót: Saska – Zwycięzców – Międzynarodowa – aleja Stanów Zjednoczonych) – Egipska – Bora-Komorowskiego – Meissnera – Jugosłowiańska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem modernizacji ul. Zwycięzców.
2010.10.16.
godz. 12.00.
151 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Meissnera – Jugosłowiańska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Przywrócenie ruchu kołowego na ul. Zwycięzców.
2012.05.02. 151 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Meissnera – Jugosłowiańska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Zamknięcie ruchu kołowego na ul. Marszałkowskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Świętokrzyską) z powodu budowy II linii metra. Skierowanie na trasę objazdową.
2012.09.10. 151 linia autobusowa zwykła stała MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Wolska – Skierniewicka – Siedmiogrodzka – Grzybowska – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Bracka – plac Trzech Krzyży (powrót: plac Trzech Krzyży – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie) – Aleje Ujazdowskie – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – Egipska – Bora-Komorowskiego – Meissnera – Jugosłowiańska – Bora-Komorowskiego – GOCŁAW. Przywrócenie ruchu kołowego na ul. Marszałkowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Świętokrzyską.
2013.06.01. 151 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Dostosowanie układu komunikacyjnego do zmniejszonego budżetu Zarządu Transportu Miejskiego. Kasacja linii ze względu na niewielkie wykorzystanie na całej trasie. Przejęcie zachodniego odcinka trasy przez linię 102. Zastąpienie na Gocławiu przez linię 117.


.


2015.02.01. 151 linia autobusowa zwykła stała METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji (zawrotka) – Waryńskiego (powrót: Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA.) – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Uruchomienie linii w związku z wybudowaniem infrastruktury przystankowej na wschodnim odcinku ul. Nowaka-Jeziorańskiego.
2015.02.14.
ok. godz. 18.00.
151 linia autobusowa zwykła stała METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji (zawrotka) – Waryńskiego (powrót: Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA.) – aleja Armii Ludowej – Czerniakowska – Solec – Wioślarska – most Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Doraźne wprowadzenie trasy objazdowej w związku z wybuchem pożaru mostu Łazienkowskiego.
2015.02.16. 151 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC CENTRALNY (przystanek na ul. Emilii Plater przy Złotych Tarasach) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – DWORZEC CENTRALNY (przystanek w Al. Jerozolimskich przy Dworcu Centralnym) – [bez pasażerów: Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater] – DWORZEC CENTRALNY (przystanek na ul. Emilii Plater przy Złotych Tarasach).) – most Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Wprowadzenie nowego układu tras objazdowych w związku z zamknięciem dla ruchu mostu Łazienkowskiego po pożarze.
2015.03.09. 151 linia autobusowa zwykła stała METRO STADION NARODOWY – Sokola – Zamoście – Wybrzeże Szczecińskie (powrót: Wybrzeże Szczecińskie – Sokola) – Wał Miedzeszyński – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Otwarcie dla ruchu centralnego odcinka II linii metra. Wycofanie ze ścisłego centrum i skierowanie do stacji metra STADION NARODOWY.
2015.03.23. 151 linia autobusowa zwykła stała CENTRUM – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – DWORZEC CENTRALNY (przystanek na ul. Emilii Plater) – [bez pasażerów: Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska] – CENTRUM.) – most Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Przywrócenie dojazdu do Śródmieścia pod wpływem postulatów pasażerów.
2015.10.28.
godz. 6.00.
151 linia autobusowa zwykła stała METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji (zawrotka) – Waryńskiego (powrót: Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA.) – aleja Armii Ludowej – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Przywrócenie stałej trasy po otwarciu dla ruchu wyremontowanego mostu Łazienkowskiego.
2016.09.10. 151 linia autobusowa zwykła stała NOWOWIEJSKA – aleja Niepodległości – Koszykowa – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – aleja Niepodległości – NOWOWIEJSKA.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Korekta trasy na terenie Śródmieścia.
2020.04.30.
ok. godz. 18.00.
151 linia autobusowa zwykła stała NOWOWIEJSKA – aleja Niepodległości – Koszykowa – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – aleja Niepodległości – NOWOWIEJSKA.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa (powrót: Poligonowa – Grenadierów – aleja Stanów Zjednoczonych) – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Jednokierunkowe skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem remontu wiaduktu w ciągu ul. Ostrobramskiej w węźle Przyczółek Grochowski.
2020.12.03.
ok. godz. 14.00.
151 linia autobusowa zwykła stała NOWOWIEJSKA – aleja Niepodległości – Koszykowa – plac Konstytucji – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – aleja Niepodległości – NOWOWIEJSKA.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu wiaduktu w ciągu ul. Ostrobramskiej.
2023.06.24. 151 linia autobusowa zwykła stała METRO POLITECHNIKA – Waryńskiego – plac Konstytucji (zawrotka) – Waryńskiego – aleja Armii Ludowej (powrót: aleja Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA.) – most Łazienkowski – aleja Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska – Poligonowa – Nowaka-Jeziorańskiego – RECHNIEWSKIEGO. Skrócenie trasy w związku z wycofaniem z krańca METRO POLITECHNIKA linii 118.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.