LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1957.05.05. 139 linia autobusowa zwykła stała WILANÓW – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – POWSIN (KOŚCIÓŁ). Uruchomienie linii łączącej z Warszawą osiedla Powsinek oraz Powsin.

[EW 1957, nr 105, 5-6 V 1957, str. 5]
1962.06.04. 139 linia autobusowa zwykła stała WILANÓW – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY). Przedłużenie trasy w związku z utwardzeniem ul. Przekornej. Kurs co 23 minuty. Pierwotny plan zakładał połączenie z linią 151 i skierowanie na trasę WILANOWSKA - POWSIN (PARK KULTURY).

[EW 1962, nr 129, 1 VI 1962, str. 5;
EW 1962, nr 130, 2/3 VI 1962, str. 7;
ŻW 1962, nr 129, 1 VI 1962, str. 8]
1979.09.30. 139 linia autobusowa zwykła stała WILANOWSKA (kraniec na ul. Puławskiej) – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY). Połączenie z linią 151 w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej Powsina. Obsługa przez 5 autobusów z zajezdni "Chełmska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 37/79;
EW 1979, nr 219, 29/30 IX 1979, str. 2]
1980.07.??. 139 linia autobusowa zwykła stała WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – Przekorna – Opieńki – POWSIN (PARK KULTURY). Skierowanie do przebudowanej pętli.
1982.11.24. 139 linia autobusowa zwykła stała WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – Przekorna – Gąsek – STARE KABATY. Wycofanie z Powsina i skierowanie do nowej pętli w Starych Kabatach. Obsługa przez 4 autobusy z zajezdni "Chełmska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 51/82;
EW 1982, nr 214, 24 XI 1982, str. 7;
TL 1982, nr 277, 23 XI 1982, str. 7]
1996.10.05. 139 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – Przekorna – Gąsek – STARE KABATY. Zawieszenie kursowania w dni świąteczne w związku z brakami kadrowymi w MZA.
1998.01.05. 139 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII. Przekształcenie w linię 806.
Przejęcie podjazdów do pętli Stare Kabaty przez linię 519.


.


1999.09.01. 139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – Drewny (powrót: Drewny – Drewny (obwodnica Powsina) – Przekorna – Przyczółkowa [osiedle Powsin])Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Uruchomienie linii łączącej Ogród Botaniczny w Powsinie z przystankiem przesiadkowym przy stacji metra WILANOWSKA.
2002.08.12.
2002.09.05.
139 linia autobusowa zwykła stała ZAWIESZENIE LINII. Zawieszenie kursowania w związku z przebudową ul. Borowej, brakiem możliwości technicznych kursowania tą ulicą autobusów w czasie prac drogowych oraz brakiem alternatywnej trasy dojazdu do Ogrodu Botanicznego.
2004.10.22. 139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – łącznik pomiędzy ul. Przyczółkową i Drewny – Drewny (powrót: Drewny – Drewny (obwodnica Powsina) – Przekorna – Przyczółkowa [osiedle Powsin]) – Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem przebudowy skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. Drewny w Powsinie.
2005.02.09. 139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – łącznik pomiędzy ul. Przyczółkową i Drewny – Drewny (powrót: Drewny – Drewny (obwodnica Powsina) – Przekorna – Przyczółkowa [osiedle Powsin]) – Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Zakończenie przebudowy skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. Drewny w Powsinie. Wprowadzenie trasy objazdowej jako stałej.
2009.04.06.
godz. 21.00
139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska (powrót: aleja Wilanowska – Sobieskiego – Śródziemnomorska – św. Bonifacego – aleja Sikorskiego – aleja Wilanowska – METRO WILANOWSKA.) – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – łącznik pomiędzy ul. Przyczółkową i Drewny – Drewny (powrót: Drewny – Drewny (obwodnica Powsina) – Przekorna – Przyczółkowa [osiedle Powsin]) – Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem przebudowy al. Wilanowskiej na odcinku od Doliny Służewieckiej do ul. Sobieskiego.
2010.07.17.
godz. 20.00.
139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – łącznik pomiędzy ul. Przyczółkową i Drewny – Drewny (powrót: Drewny – Drewny (obwodnica Powsina) – Przekorna – Przyczółkowa [osiedle Powsin]) – Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Przywrócenie trasy podstawowej w związku z zakończeniem przebudowy al. Wilanowskiej na odcinku od Doliny Służewieckiej do ul. Sobieskiego.
2011.01.03. 139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – łącznik pomiędzy ul. Przyczółkową i Drewny – Drewny – Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Korekta trasy związana z wykonaniem przez Urząd Dzielnicy Wilanów dodatkowych przystanków na ul. Przyczółkowej.
2011.07.08.
godz. 18.00.
139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Drewny (obwodnica Powsina) – Przekorna – Przyczółkowa [osiedle Powsin] (powrót: Przyczółkowa [osiedle Powsin] – Przyczółkowa – aleja Wilanowska) – łącznik pomiędzy ul. Przyczółkową i Drewny – Drewny – Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Przyczółkowej na terenie Powsina.
2011.08.20. 139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – łącznik pomiędzy ul. Przyczółkową i Drewny – Drewny – Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Przyczółkowej na terenie Powsina.
2019.11.04.
ok. godz. 22.00.
139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Drewny – Przekorna – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – łącznik pomiędzy ul. Przyczółkową i Drewny – Drewny – Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową północnego skrzyżowania ul. Przyczółkowej i Drewny wraz z budową sygnalizacji i związanym z tym wyłączeniem wszystkich relacji skrętnych.
2019.12.21. 139 linia autobusowa zwykła stała METRO WILANOWSKA – aleja Wilanowska – Przyczółkowa – Przyczółkowa [osiedle Powsin] – łącznik pomiędzy ul. Przyczółkową i Drewny – Drewny – Bielawa: Warszawska – Borowa – Warszawa: Borowa – Prawdziwka – POWSIN (OGRÓD BOTANICZNY). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy północnego skrzyżowania ul. Przyczółkowej i Drewny.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA PRZYSPIESZONA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.