LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1949.07.22. 123 linia autobusowa zwykła stała JAGIELLOŃSKA / KŁOPOTOWSKIEGO – Kłopotowskiego – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Okrzei – Jagiellońska – JAGIELLOŃSKA / KŁOPOTOWSKIEGO.) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – KLEMENTOWICKA. Uruchomienie linii łączącej Targówek Przemysłowy z centrum Pragi.

[EW 1949, nr 194, 14 VII 1949, str. 5;
KC 1949, nr 191, 14 VII 1949, str. 5]
1949.08.08. 123 linia autobusowa zwykła stała JAGIELLOŃSKA / KŁOPOTOWSKIEGO – Kłopotowskiego – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Okrzei – Jagiellońska – JAGIELLOŃSKA / KŁOPOTOWSKIEGO.) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – BUKOWIECKA. Przedłużenie trasy na terenie Targówka Przemysłowego.
1950.10.30. 123 linia autobusowa zwykła stała BIAŁOSTOCKA / TARGOWA – Targowa (powrót: Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – aleja Solidarności – Targowa – BIAŁOSTOCKA / TARGOWA.) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – BUKOWIECKA. Przedłużenie trasy na terenie centrum Pragi.

[EW 1950, nr 298, 29 X 1950, str. 5;
KC 1950, nr 298, 28 X 1950, str. 7]
1953.03.04. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – BUKOWIECKA. Przedłużenie trasy na terenie śródmieścia Pragi.

[EW 1953, nr 54, 3 III 1953, str. 3]
1954.08.10. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – aleja Solidarności – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – BUKOWIECKA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z remontem torowiska tramwajowego na ul. Ząbkowskiej.

[EW 1954, nr 186, 6 VIII 1954, str. 3]
1955.08.05. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – BUKOWIECKA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu torowiska tramwajowego na ul. Ząbkowskiej.

[EW 1955, nr 184, 4 VIII 1954, str. 5]
1956.12.19. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Jagiellońska – Ratuszowa – Inżynierska – 11 Listopada – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – BUKOWIECKA. Przedłużenie trasy w celu poprawienia obsługi powstałego niedawno osiedla Praga II.

[EW 1956, nr 300, 15-16 XII 1956, str. 2]
1957.08.??. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Jagiellońska – Ratuszowa – Inżynierska – 11 Listopada – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – BUKOWIECKA. Skierowanie w kierunku Śródmieścia przez rejon Dworca Wileńskiego.
1958.10.05. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – 11 Listopada – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – BUKOWIECKA. Reorganizacja ruchu w rejonie ul. 11 Listopada spowodowana "wymogami bezpieczeństwa ruchu".
1960.??.??. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – 11 Listopada – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA. Wydłużenie trasy do centrum Elsnerowa.
1966.03.16. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – św. Cyryla i Metodego – Jagiellońska – Okrzei – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA. Wprowadzenie trasy objazdowej na terenie Śródmieścia Pragi w związku z przebudową skrzyżowania al. Solidarności z Targową (m. in. w związku z budową przejść podziemnych do wysepek tramwajowych na ulicy Targowej).

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 8/66;
EW 1966, nr 63, 15 III 1966, str. 5]
1966.08.20.
ok. godz. 11.00.
123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Ratuszowa – Jagiellońska – Okrzei – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Targowa – 11 Listopada – Inżynierska – Dąbrowszczaków) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA. Rozpoczęcie II etapu przebudowy skrzyżowania al. Solidarności z ul. Targową.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 42/66;
EW 1966, nr 195, 17 VIII 1966, str. 5]
1966.11.17. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – 11 Listopada – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA. Zakończenie przebudowy skrzyżowania ul. Targowej z al. Solidarności.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 64/66;
EW 1966, nr 274, 17 XI 1966, str. 5]
1970.01.19. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – 11 Listopada – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA.

(Niektóre kursy w dni robocze w godzinach szczytu: ... – Swojska – SWOJSKA (CPN).)
Przedłużenie trasy niektórych kursów do Składu Dystrybucyjnego nr 2 Warszawskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Produktami Naftowymi "CPN" na ul. Swojskiej. Zawracanie odbywało się na terenie zakładu. Autobusy obsługujące wydłużone kursy zaopatrzone zostały w dodatkową tablicę z napisem "CPN".

[MZK Polecenie Służbowe nr 1/70]
1971.12.20. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – 11 Listopada – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Kijowska – Markowska – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej oraz budową przejścia podziemnego pod ul. Targową w rejonie skrzyżowania z ul. Ząbkowską i Okrzei.

[MZK Polecenie Służbowe nr 80/71;
EW 1971, nr 299, 18/19 XII 1971, str. 7]
1972.01.16. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – 11 Listopada – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Brzeska – Białostocka – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA. Korekta trasy objazdowej w rejonie ul. Ząbkowskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 2/72;
EW 1972, nr 12, 15/16 I 1972, str. 7]
1973.01.21. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – 11 Listopada – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska – Radzymińska (powrót: Radzymińska – Białostocka – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA. Korekta trasy objazdowej w związku z przebudową ul. Ząbkowskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 4/73;
EW 1973, nr 17, 20/21 I 1973, str. 7]
1973.02.25. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – 11 Listopada – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska (powrót: Radzymińska – Białostocka – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA. Jednokierunkowe przywrócenie stałej trasy w związku z postępami robót przy przebudowie skrzyżowania ul. Targowej i Ząbkowskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 11/73;
EW 1973, nr 48, 26 II 1973, str. 5]
1974.03.10. 123 linia autobusowa zwykła stała PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – 11 Listopada – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Swojska – JESIOTROWA. Skierowanie na stałą trasę po zakończeniu robót drogowych prowadzonych na ul. Radzymińskiej, Ząbkowskiej i Targowej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 11/74;
EW 1973, nr 59, 11 III 1973, str. 7;
ŻW 1974, nr 58, 9 III 1974, str. 10]
1978.07.08. 123 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 170.

[MZK Polecenie Służbowe nr 31/78;
ŻW 1978, nr 159, 7 VII 1978, str. 8]


.


1980.10.05. 123 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Zamieniecka – Fieldorfa – Abrahama – Bora-Komorowskiego – FIELDORFA (powrót: FIELDORFA – Fieldorfa – Zamieniecka). Uruchomienie linii w celu wprowadzenia obsługi komunikacyjnej osiedla "Orlik" na Gocławiu. Obsługa przez 3 autobusy z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 41/80;
EW 1980, nr 213, 3 X 1980, str. 5;
TL 1980, nr 236, 4 X 1980, str. 6;
ŻW 1980, nr 233, 5 X 1980, str. 8]
1981.09.20. 123 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Zamieniecka – Fieldorfa – Abrahama – Bora-Komorowskiego (powrót: Bora-Komorowskiego – Fieldorfa) – Bora-Komorowskiego [nieistniejący odcinek] – Bora-Komorowskiego – Egipska – AFRYKAŃSKA. Przedłużenie trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli "Orlik" i "Jantar". Obsługa przez 2 autobusy z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 45/81;
TL 1981, nr 220, 19/20 IX 1981, str. 6]
1983.01.15. 123 linia autobusowa zwykła stała WIATRACZNA – Grochowska – Zamieniecka – Fieldorfa – Abrahama – Bora-Komorowskiego (powrót: Bora-Komorowskiego – Fieldorfa) – Bora-Komorowskiego [nieistniejący odcinek] – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – ZWYCIĘZCÓW. Przedłużenie trasy w celu rozszerzenia obsługi komunikacyjnej osiedla Gocław Lotnisko. Obsługa przez 4 autobusy z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 3/83;
EW 1983, nr 12, 18 I 1983, str. 7;
TL 1983, nr 11, 14 I 1983, str. 5;
ŻW 1983, nr 11, 14 I 1983, str. 8]
1984.10.15. 123 linia autobusowa zwykła stała (W dni robocze w godzinach szczytu oraz w godzinach wieczornych: DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – ...)

WIATRACZNA – Grochowska – Zamieniecka – Fieldorfa – Abrahama – Bora-Komorowskiego (powrót: Bora-Komorowskiego – Fieldorfa) – Bora-Komorowskiego [nieistniejący odcinek] – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – ZWYCIĘZCÓW.
Przedłużenie trasy wybranych kursów w celu umożliwienia mieszkańcom osiedla Gocław bezpośredniego dojazdu do zakładów pracy i urzędów położonych na terenie Kamionka. Obsługa przez 9 autobusów z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 47/84;
ŻW 1984, nr 244, 12 X 1984, str. 8]
1985.12.15. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego – Bora-Komorowskiego [nieistniejący odcinek] – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – ZWYCIĘZCÓW. Przedłużenie trasy wszystkich kursów do Dworca Wschodniego w celu poprawy obsługi komunikacyjnej zakładów pracy w rejonie Kamionka oraz Grochowa. Korekta trasy na terenie Gocławia.

[MZK Polecenie Służbowe nr 53/85;
EW 1985, nr 243, 13/15 XII 1985, str. 11;
ŻW 1985, nr 291, 14/15 XII 1985, str. 8]
1990.02.24. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Bora-Komorowskiego – Gocław (pętla) – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Francuska – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Przedłużenie trasy w celu poprawy połączenia komunikacyjnego Gocławia z centrum Pragi.
1991.05.28. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego – Gocław (pętla) – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Korekta trasy na Saskiej Kępie w związku z wycofaniem z ul. Międzynarodowej linii 111.
1995.06.03. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego – Gocław (pętla) – Bora-Komorowskiego – Egipska – Ateńska – Brukselska – Paryska – Zwycięzców – Międzynarodowa – Brazylijska – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Zamknięcie w celu generalnego remontu wiaduktu w ciągu ulicy Saskiej nad al. Stanów Zjednoczonych.
1996.07.10. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego – Gocław (pętla) – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Oddanie do użytku wyremontowanego wiaduktu nad Trasą Łazienkowską w ciągu ulicy Saskiej.
1998.07.17. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego – Gocław (pętla) – Bora-Komorowskiego – Egipska – Ateńska – Brukselska – Paryska – Zwycięzców – Międzynarodowa – Brazylijska – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Ponowne zamknięcie dla ruchu wiaduktu w ciągu ulicy Saskiej ze względu na konieczność wymiany wadliwie położonej nawierzchni jezdni.
1998.08.23. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego – Gocław (pętla) – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Oddanie do użytku wiaduktu w ciągu ulicy Saskiej.
2000.09.01. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Bora-Komorowskiego – Gocław (pętla) – Bora-Komorowskiego – Fieldorfa – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Korekta trasy na wniosek Rady Samorządu Terytorialnego Mieszkańców Osiedla Gocław.
2004.09.25. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Bora-Komorowskiego – Fieldorfa – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z przebudową ul. Bora-Komorowskiego na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do ul. Umińskiego oraz wyłączenia z ruchu pętli GOCŁAW wraz z odcinkiem ul. Bora-Komorowskiego na wysokości pętli.
2004.11.27. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Bora-Komorowskiego – Fieldorfa – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Wycofanie z podjazdów do pętli GOCŁAW na stałe w związku ze zmianą organizacji ruchu na ul. Bora-Komorowskiego w rejonie pętli oraz likwidacją przystanku GOCŁAW 05.
2007.10.01. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Korekta trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej południowo-wschodniej części Gocławia i wprowadzenia komunikacji autobusowej na ul. Jugosłowiańską.
2008.07.01. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z przebudową ul. Brazylijskiej.
2008.08.04. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Przywrócenie stałej trasy na Saskiej Kępie w związku z zakończeniem remontu ul. Brazylijskiej.
2013.06.17. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Podskarbińska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Chrzanowskiego (na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Podskarbińskiej).
2013.12.21. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Chrzanowskiego.
2014.07.14.
godz. 22.00.
123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera (powrót: Meissnera – Fieldorfa – Bora-Komorowskiego) – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Skierowanie jednokierunkowo na trasę objazdową w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Jugosłowiańskiej i Kwiatkowskiego.
2014.08.10. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Jugosłowiańskiej i Kwiatkowskiego.
2017.09.08.
ok. godz. 9.00.
123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) (powrót: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska – Targowa). Likwidacja dotychczasowego przejazdu przez tory tramwajowe na ul. Kijowskiej na wysokości wyjazdu z pętli autobusowej w związku z kolejnym etapem budowy Trasy Świętokrzyskiej.
2020.07.13. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Francuska – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) (powrót: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska – Targowa). Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem remontu ul. Saskiej (na odcinku od al. Waszyngtona do ul. Zwycięzców).
2020.09.01. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) (powrót: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska – Targowa). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Saskiej.
2021.10.13. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska (powrót: Mińska – Grochowska – Lubelska – DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA).) – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) (powrót: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska – Targowa). Jednokierunkowe skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową skrzyżowania ul. Żupniczej i Chodakowskiej.
2022.05.23. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) (powrót: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska – Targowa). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy skrzyżowania ul. Żupniczej i Chodakowskiej.
2022.08.16. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Afrykańska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Międzynarodowa – Brazylijska – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) (powrót: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska – Targowa). Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem remontu ul. Egipskiej i Saskiej (na odcinku od ul. Afrykańskiej do wiaduktu nad al. Stanów Zjednoczonych).
2022.10.28. 123 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (LUBELSKA) – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna – Grochowska (powrót: Grochowska – Zakole – Wiatraczna) – Zamieniecka – Fieldorfa – Umińskiego – Jugosłowiańska – Meissnera – Bora-Komorowskiego – Egipska – Saska – Brazylijska – Międzynarodowa – Zwycięzców – Saska – aleja Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) (powrót: DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska – Targowa). Przywrócenie stałej trasy na terenie Gocławia po zakończeniu remontu ul. Egipskiej i Saskiej.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA NOCNA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.