LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1949.06.01. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – WAWRZYSZEW (KOŚCIÓŁ). Zmiana oznaczenia linii Y w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii autobusowych.

[EW 1949, nr 144, 24 V 1949, str. 5;
KC 1949, nr 142, 25 V 1949, str. 5]
1954.05.01. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Przedłużenie trasy do osiedla Chomiczówka.
1954.08.04. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – WAWRZYSZEW (KOŚCIÓŁ). Skrócenie trasy z powodu fatalnego stanu nawierzchni ul. Kwitnącej.
1955.06.07. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Zakończenie remontu ul. Kwitnącej.

[EW 1955, nr 138, 11-12 VI 1955, str. 5]
1961.09.18. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Kasprowicza – Wolumen – Wólczyńska (powrót: Wólczyńska – Żeromskiego) – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Rozpoczęcie przebudowy ul. Żeromskiego i wprowadzenie na odcinku al. Reymonta - Podczaszyńskiego ruchu jednokierunkowego.

[MPA Okólnik nr 41/61;
EW 1961, nr 221, 18 IX 1961, str. 5]
1961.10.10. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego) – Wolumen – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Kolejny etap przebudowy ul. Żeromskiego - całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego na odcinku al. Reymonta - Podczaszyńskiego.

[MPA Okólnik nr 47/61;
EW 1961, nr 239, 9 X 1961, str. 5;
ŻW 1961, nr 239, 8/9 X 1961, str. 8]
1961.12.06. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Zakończenie przebudowy ul. Żeromskiego wraz z przywróceniem ruchu kołowego.

[EW 1961, nr 289, 6 XII 1961, str. 5;
ŻW 1961, nr 289, 6 XII 1961, str. 8]
1966.04.04. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego (powrót: Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego) – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Wprowadzenie trasy objazdowej w kierunku Śródmieścia w związku z przebudową ul. Żeromskiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 12/66;
EW 1966, nr 78, 1 IV 1966, str. 5]
1966.08.22. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – Perzyńskiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Oddanie do użytku łączącej osiedla Piasków z Trasą P-P ulicy Broniewskiego - na odcinku Jarzębskiego - pl. Grunwaldzki.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 43/66;
EW 1966, nr 199, 22 VIII 1966, str. 5]
1968.06.02. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Popiełuszki – Krasińskiego – Broniewskiego – Perzyńskiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Krasińskiego (na odcinku od ul. Popiełuszki do pl. Wilsona.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 31/68]
1968.11.24. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – Perzyńskiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Krasińskiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 59/68]
1972.07.02. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – Jarzębskiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Korekta trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli położonych wzdłuż ul. Broniewskiego.

[MZK Polecenie Służbowe nr 39/72;
EW 1972, nr 155, 1/2 VII 1972, str. 7]
1975.05.04. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Reymonta – Wólczyńska – Kwitnąca – BRĄZOWNICZA. Otwarcie kolejnego odcinka ul. Broniewskiego (od ul. Jarzębskiego do al. Reymonta).

[MZK Polecenie Służbowe nr 14/75;
EW 1975, nr 99, 2 V 1975, str. 7]
1976.11.24. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Reymonta – Wólczyńska – Kwitnąca – KWITNĄCA-CMENTARZ [bez pasażerów: – Kwitnąca – Conrada – CHOMICZÓWKA]. Skierowanie do nowej pętli w związku z koniecznością przejęcia pod plac budowy osiedla Chomiczówka terenu pętli zlokalizowanej przy ul. Kwitnącej. Do czasu wykonania minimalnego zakresu robót drogowych umożliwiających dopuszczenie ruchu pieszego wzdłuż ul. Conrada oraz w obrębie nowej pętli jako przystanki krańcowe dla wysiadających i wsiadających obowiązywały przystanki na ul. Kwitnącej przy cmentarzu.

[MZK Serwis Informacyjny nr 38/76]
1976.12.27. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Reymonta – Wólczyńska – Conrada – CHOMICZÓWKA. Formalne skierowanie do nowej pętli na ul. Conrada wraz z wycofaniem z ul. Kwitnącej.
1979.08.19. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Przedłużenie trasy w celu usprawnienia połączeń komunikacyjnych ze Szpitalem Bielańskim.

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/79;
EW 1979, nr 184, 18/19 VIII 1979, str. 2;
ŻW 1979, nr 195, 21 VIII 1979, str. 8]
1990.09.22. 121 linia autobusowa zwykła stała GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta – Podleśna – Klaudyny – Mickiewicza – plac Wilsona – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Przedłużenie trasy wzdłuż nowego odcinka ul. Mickiewicza.
1991.05.30. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Skrócenie trasy - zastąpienie na ul. Mickiewicza przez linię U.
2001.07.04.
ok. godz. 22.00.
121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – Galla Anonima – Kochanowskiego – Conrada (powrót: Conrada – aleja Reymonta – Broniewskiego) – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem przebudowy al. Reymonta.
2001.10.18.
ok. godz. 22.00.
121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – Galla Anonima – Kochanowskiego – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Korekta trasy objazdowej w związku z kolejnym etapem przebudowy al. Reymonta.
2001.10.26.
ok. godz. 22.00.
121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy al. Reymonta.
2003.10.06. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem ul. Słowackiego (na odcinku od pl. Wilsona do ul. Popiełuszki) z powodu budowy metra.
2005.04.14. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Przeniesienie przystanku krańcowego na ul. Krasińskiego.
2005.07.29.
ok. godz. 22.00.
121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – Galla Anonima – Kochanowskiego – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z budową linii tramwajowej w al. Reymonta i zamknięciem tejże ulicy w rejonie skrzyżowania z ul. Broniewskiego.
2005.08.28. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – Galla Anonima – Kochanowskiego – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Przywrócenie ruchu kołowego na ul. Słowackiego. Wprowadzenie trasy objazdowej jako stałej.
2005.08.31.
ok. godz. 21.00.
121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z budową linii tramwajowej w al. Reymonta i zamknięciem tejże ulicy w rejonie skrzyżowania z ul. Broniewskiego.
2005.12.29. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Przywrócenie starej trasy w rejonie osiedla Marymont-Ruda w celu skrócenia przejazdu w tej relacji, w tym dojazdu do szkół przy ul. Kiwerskiej i Gwiaździstej, zastąpienie na ul. Gdańskiej przez linię 128.
2007.01.29. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Skierowanie przez ul. Gdańską w związku z zawieszeniem kursowania linii 128 w okresie ferii zimowych.
2007.02.12. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Przywrócenie kursowania linii 128.
2007.04.25. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Zamknięcie przejazdu ul. Przy Agorze przy skrzyżowaniu z ul. Kasprowicza z powodu budowy tunelu metra.
2007.08.06. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Skierowanie przez ul. Gdańską w związku z zawieszeniem kursowania linii 128.
2007.09.17. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Przywrócenie przejazdu przez ul. Przy Agorze.
2007.12.01. 121 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Broniewskiego – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Wprowadzenie trasy objazdowej jako stałej w związku z ostateczną likwidacją linii 128.
2009.02.02. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA. Wycofanie z odcinka pl. Wilsona - Chomiczówka w związku z niedawnym skierowaniem tym odcinkiem często kursującej linii 114. Przejęcie trasy na Marymoncie przez linię 205.
2009.06.20. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Lektykarska – Rudzka – Klaudyny – KLAUDYNY (powrót: KLAUDYNY – Podleśna). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Gwiaździstej wraz z pętlą autobusową.
2009.10.31. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta). Uruchomienie po przebudowie krańca autobusowego GWIAŹDZISTA wraz z przywróceniem ruchu na całej długości ul. Gwiaździstej i ul. Podleśnej.
2015.06.10.
godz. 22.00.
121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Podleśna (powrót: Podleśna – Marymoncka) – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta). Skierowanie na trasę objazdową w związku z remontem zachodniej jezdni ul. Marymonckiej na odc. al. Zjednoczenia - ul. Smoleńskiego w ramach budowy Kolektora Burakowskiego-Bis.
2016.05.23. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu prac dotyczących przebudowy ul. Marymonckiej w ramach budowy kolektora Burakowskiego-Bis.
2016.11.26. 121 linia autobusowa zwykła stała NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta). Rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka II linii metra (od stacji RONDO DASZYŃSKIEGO do stacji KSIĘCIA JANUSZA). Przedłużenie trasy w związku z wycofaniem linii 167 z Bemowa i Chomiczówki.
2018.07.18. 121 linia autobusowa zwykła stała NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Sacharowa – ŻEROMSKIEGO (przystanek na ul. Sacharowa). Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem I etapu przebudowy ul. Podleśnej i zamknięciem dla ruchu tej ulicy na odcinku od ul. Marymonckiej do ul. Lektykarskiej.
2018.08.01. 121 linia autobusowa zwykła stała NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Lektykarska – Hłaski – Gdańska – Słowackiego – Potocka – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta). Korekta trasy objazdowej w związku z II etapem przebudowy ul. Podleśnej. Otwarto dla ruchu odcinek od ul. Marymonckiej do ul. Lektykarskiej zamykając jednocześnie odcinek od ul. Lektykarskiej do ul. Klaudyny (bez skrzyżowań).
2018.08.26. 121 linia autobusowa zwykła stała NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta). Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem przebudowy ul. Podleśnej.
2018.09.01. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta). Skrócenie trasy w związku ze skierowaniem do Chomiczówki linii 171.
2019.06.24. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta). Skierowanie w okresie wakacyjnym na trasę zmienioną w związku z zawieszeniem kursowania linii 205.
2019.07.09. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – BARSZCZEWSKA.

(W soboty, niedziele i święta w godzinach porannych kilka pierwszych i ostatnich kursów: METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z pracami wodociągowymi w rejonie skrzyżowania ul. Potockiej i Drohickiej.
2019.09.01. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta).

(W soboty, niedziele i święta w godzinach porannych kilka pierwszych i ostatnich kursów: METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – ...)
Przywrócenie stałej trasy w rejonie ul. Gwiaździstej po zakończeniu prac wodociągowych w rejonie skrzyżowania ul. Potockiej i Drohickiej.
2019.09.30. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta).

(W soboty, niedziele i święta w godzinach porannych kilka pierwszych i ostatnich kursów: METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – ...)
Wprowadzenie trasy jako stałej w związku z likwidacją linii 205.
2020.01.03.
ok. godz. 21.00.
121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podczaszyńskiego – Kasprowicza – Sacharowa – Marymoncka (powrót: Marymoncka – Przy Agorze) – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta).

(W soboty, niedziele i święta w godzinach porannych kilka pierwszych i ostatnich kursów: METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – ...)
Skierowanie w jednym kierunku na trasę objazdową w związku z modernizacją kanalizacji sanitarnej w ul. Marymonckiej.
2020.06.20. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta).

(W soboty, niedziele i święta w godzinach porannych kilka pierwszych i ostatnich kursów: METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – ...)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Marymonckiej.
2021.06.26. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta).

(W soboty, niedziele i święta: METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – ...)
Skrócenie trasy w soboty i dni świąteczne.
2021.12.02. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze (powrót: Przy Agorze – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Conrada) – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta).

(W soboty, niedziele i święta: METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – ...)
Jednokierunkowe skierowanie na trasę objazdową w związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Sokratesa.
2022.05.04. 121 linia autobusowa zwykła stała CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta).

(W soboty, niedziele i święta: METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – ...)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Sokratesa.
2022.06.25. 121 linia autobusowa zwykła stała METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – Gdańska – Hłaski – Rudzka – Klaudyny – Podleśna – Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA (powrót: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta). Wprowadzenie we wszystkie dni tygodnia trasy skróconej w związku z okresem wakacyjnym.
2022.09.01. 121 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje od poniedziałku do soboty)
NOWE BEMOWO – Powstańców Śląskich – aleja Reymonta – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Klaudyny – Rudzka – Hłaski – Gdańska – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.

(W soboty: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta (powrót: Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA.) – Podleśna – Klaudyny – ...)

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.20 jednokierunkowo: CHOMICZÓWKA – Conrada – ... – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA.)
Przywrócenie kursowania na wydłużonej trasie. Ograniczenie kursowania do dni powszednich i sobót. Przywrócenie funkcjonowania na trasie skróconej dodatkowego kursu wykonywanego w dni nauki szkolnej.
2022.09.19. 121 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje od poniedziałku do soboty)
CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Klaudyny – Rudzka – Hłaski – Gdańska – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.

(W soboty kursy do godz. 8.00 i po godz. 17.30: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta (powrót: Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA.) – Podleśna – Klaudyny – ...)

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.20 jednokierunkowo: CHOMICZÓWKA – Conrada – ... – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA.)
Skrócenie trasy do Chomiczówki wraz ze skierowaniem w soboty większości kursów na pełną trasę. Zastąpienie na odcinku Chomiczówka - Nowe Bemowo przez linię 171.
2023.02.11. 121 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje od poniedziałku do soboty)
CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Klaudyny – Rudzka – Hłaski – Gdańska – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.

(W soboty kursy do godz. 8.00 i po godz. 17.30: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta (powrót: Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA.) – Podleśna – Klaudyny – ...)
Zawieszenie funkcjonowania wariantowych kursów do krańca METRO MARYMONT w związku z feriami zimowymi.
2023.02.27. 121 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje od poniedziałku do soboty)
CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Klaudyny – Rudzka – Hłaski – Gdańska – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.

(W soboty kursy do godz. 8.00 i po godz. 17.30: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta (powrót: Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA.) – Podleśna – Klaudyny – ...)

(Jeden kurs w dni nauki szkolnej ok. godz. 7.20 jednokierunkowo: CHOMICZÓWKA – Conrada – ... – Marymoncka – Podleśna – Gwiaździsta – GWIAŹDZISTA.)
Przywrócenie funkcjonowania wariantowych kursów do krańca METRO MARYMONT po zakończeniu ferii zimowych.
2023.06.24. 121 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje od poniedziałku do soboty)
CHOMICZÓWKA – Conrada – Sokratesa – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Klaudyny – Rudzka – Hłaski – Gdańska – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.

(W soboty kursy do godz. 8.00 i po godz. 17.30: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta (powrót: Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA.) – Podleśna – Klaudyny – ...)
Zawieszenie funkcjonowania wariantowych kursów do krańca METRO MARYMONT w związku z okresem wakacyjnym.
2023.07.31. 121 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje od poniedziałku do soboty)
CHOMICZÓWKA – Conrada – Wólczyńska – Nocznickiego – Kasprowicza – Przy Agorze – Marymoncka – Podleśna – Klaudyny – Rudzka – Hłaski – Gdańska – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT.

(W soboty kursy do godz. 8.00 i po godz. 17.30: GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta (powrót: Gwiaździsta – Wybrzeże Gdyńskie – GWIAŹDZISTA.) – Podleśna – Klaudyny – ...)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z zamknięciem dla ruchu wlotu ul. Sokratesa w ul. Wólczyńską w ramach remontu torowiska tramwajowego. Jednocześnie otwarta dla ruchu została ul. Nocznickiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.