CHMIELNA / BRACKA

INNE NAZWY KRAŃCA:
• BRACKA
OKRES EKSPLOATACJI:
• 22 VII 1945 - 14 X 1945
RODZAJ KRAŃCA:
• zawracanie na placu --- 22 VII 1945 - 14 X 1945

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1945.07.22. Otwarcie prowizorycznego krańca na zbiegu ulic Chmielnej i Brackiej (przy Domu Braci Jabłkowskich). Uruchomienie linii L łączącej Żoliborz ze Śródmieściem oraz przedłużenie do Śródmieścia linii K obsługującej Saską Kępę. Obie linie przeznaczone były w dni powszednie w określonych godzinach tylko dla pracowników miejskich, w pozostałych godzinach oraz w dni świąteczne - dla wszystkich.
1945.07.25. Zawieszenie kursów ogólnodostępnych ze względu na fatalny stan taboru i liczne wypadki spowodowane jego nadmiernym wykorzystaniem.
1945.07.29. Przywrócenie kursowania linii L w niedziele - kursy te były dostępne dla wszystkich pasażerów.
1945.08.06. Przywrócenie kursowania linii L w dni powszednie z zachowaniem wydzielonych godzin (6.30 - 9.00 oraz 15.00 - 17.00) tylko dla pracowników miejskich.
1945.08.10. Zawieszenie kursów ogólnodostępnych ze względu na brak paliwa.
1945.09.07. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Zawieszenie komunikacji autobusowej ze względu na brak paliwa.
1945.09.18. Wznowienie w dni powszednie w godzinach szczytu komunikacji autobusowej (tylko dla pracowników miejskich) po otrzymaniu przez MZK dostaw benzyny.
1945.09.30. Wznowienie na linii L ogólnodostępnych kursów niedzielnych.
1945.10.15. LIKWIDACJA KRAŃCA. Szybkie wyczerpanie się zgromadzonych pospiesznie zapasów paliwa przesądziło o zawieszeniu komunikacji autobusowej. Po dostarczeniu kolejnej partii benzyny na mocy zarządzenia władz pojazdów nie skierowano do obsługi przewozów pasażerskich, lecz do wzięcia udziału w akcji zaopatrywania miasta w płody rolne w związku ze zbliżającą się zimą.

SCHEMATY:
POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.