LINIA OMNIBUSOWE - PROJEKTY

data numer rodzaj trasa uwagi
1941.12.??. B linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
GRZYBOWSKA / SKÓRZANA – Grzybowska – Żelazna – Nowolipie – Smocza – SMOCZA / GĘSIA. Ogłoszenie przez działające w Getcie Towarzystwo Komunikacji Omnibusowej Kohna i Hellera o rychłym uruchomieniu dwóch nowych linii omnibusowych - plany nie zostały zrealizowane.
Linie "tylko dla Żydów".
C linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
SOLNA / LESZNO – Leszno – Przejazd – Nowolipki – Nalewki – PLAC MURANOWSKI.
1942.01.??. - linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
RADA ŻYDOWSKA (JUDENRAT) – Grzybowska – Żelazna – Nowolipki – Karmelicka – FRANCISZKAŃSKA. Zmiany w zasięgu obszaru Getta - kolejna zapowiedź uruchomienia dwóch nowych linii.
Linie "tylko dla Żydów".
- linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
SOLNA / LESZNO – Leszno – Karmelicka – Nowolipki – NALEWKI.
1942.02.??. - linia omnibusowa zwykła
(omnibus konny)
OGRODOWA / ŻELAZNA – Żelazna – Leszno – Karmelicka – Nowolipki – Nalewki – NALEWKI / FRANCISZKAŃSKA – Nalewki – Nowolipki – Smocza – Nowolipie – Żelazna – OGRODOWA / ŻELAZNA. Kolejna zapowiedź uruchomienia linii - realizacja nie doszła do skutku ze względu na rozpoczęcie przez hitlerowców akcji wyludniania Getta.
Linia "tylko dla Żydów".

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.