LINIE AUTOBUSOWE ORGANIZOWANE
PRZEZ URZĄD GMINY W HALINOWIEPOWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.