LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1939.11.20. INŻYNIERSKA

ZAJEZDNIA PRAGA
linia tramwajowa zwykła stała INŻYNIERSKA – Wileńska – Targowa – Ząbkowska – ZAJEZDNIA PRAGA. Uruchomienie linii tramwajowej obsługującej Pragę. Kurs co 6 minut.

[DUmsW 1939, nr 014, 21 XI 1939, str. 5]
1940.02.15. INŻYNIERSKA

ZAJEZDNIA PRAGA
linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zastąpienie na ul. Ząbkowskiej przez nową linię 25.

[1859DW, str. 116]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.