LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.05.12. linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – Leszno – Bielańska – PLAC TEATRALNY. Uruchomienie linii w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego w rejonie Koła.

[DOmW 1940, nr 015, 16 V 1940, str. 8;
NKW 1940, nr 110, 11-12 V 1940, str. 3]
1941.03.19. linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy (powrót: plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy) – Senatorska – PLAC TEATRALNY. Likwidacja przejazdu tranzytowego przez teren Getta ciągiem ul. Leszno.

[DOmW 1941, nr 011, 22 III 1941, str. 2;
NKW 1941, nr 065, 18 III 1941, str. 3]
1942.06.01. linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Żabia – plac Bankowy (powrót: plac Bankowy – Przechodnia – plac Żelaznej Bramy) – Senatorska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Przedłużenie trasy w rejon Pragi i Grochowa.

[DOmW 1942, nr 018, 23 V 1942, str. 2-3;
NKW 1942, nr 117, 19 V 1942, str. 3]
1943.04.01. linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – Leszno – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Przywrócenie ruchu miejskiego na ul. Leszno.

[NKW 1942, nr 076, 30 III 1943, str. 3]
1943.06.18. linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – Leszno – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Zamoyskiego (powrót: Zamoyskiego – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska) – Grochowska – WIATRACZNA. I etap remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1942, nr 143, 18 VI 1943, str. 3]
1943.07.03. linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – Leszno – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. Zakończenie I etapu remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 154, 1 VII 1943, str. 3]
1943.07.22. linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – Leszno – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Zamoyskiego (powrót: Zamoyskiego – Targowa – aleja Zieleniecka – aleja i most Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Trębacka) – Grochowska – WIATRACZNA. II etap remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 170, 20 VII 1943, str. 3]
1943.08.09. linia tramwajowa zwykła stała KOŁO – Obozowa – Młynarska – Leszno – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA. II etap remontu torowiska na moście Kierbedzia.

[NKW 1943, nr 170, 20 VII 1943, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.