LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.03.31. linia tramwajowa zwykła stała BIELANY AWF – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – PLAC KRASIŃSKICH (powrót: PLAC KRASIŃSKICH – Nowiniarska – Franciszkańska – Bonifraterska). Uruchomienie linii w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na Bielanach.

[DOmW 1940, nr 011, 4 IV 1940, str. 3;
NKW 1940, nr 077, 2 IV 1940, str. 2]
1941.09.21. linia tramwajowa zwykła stała BIELANY AWF – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – Franciszkańska – Nalewki – Bielańska – PLAC TEATRALNY (powrót: PLAC TEATRALNY – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – plac Krasińskich – Bonifraterska). Przedłużenie trasy w kierunku Śródmieścia.

[NKW 1941, nr 223, 20/21 IX 1941, str. 3]
1941.11.10. linia tramwajowa zwykła stała BIELANY AWF – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Złota – Srebrna – Towarowa – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Połączenie z linią 27.

[NKW 1941, nr 265, 8/9 XI 1941, str. 3]
1944.06.01. linia tramwajowa zwykła stała BIELANY AWF – Marymoncka – Słowackiego – plac Wilsona – Mickiewicza – plac Inwalidów – Mickiewicza – wiadukt – Bonifraterska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – plac Zawiszy – Grójecka – PLAC NARUTOWICZA. Ostateczna likwidacja trasy tramwajowej przez ul. Złotą.

[NKW 1944, nr 124, 25 VI 1944, str. 3]
1944.08.01. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Wybuch Powstania Warszawskiego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.