LINIA SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ

data numer rodzaj trasa uwagi
2010.09.20. zS2 linia szybkiej kolei miejskiej zwykła stała WARSZAWA ZACHODNIA – ODOLANY. Uruchomienie linii zastępczej w związku z rozpoczęciem remontu przejść podziemnych pod torami kolejowymi na stacjach Warszawa Włochy i Warszawa Ursus oraz wprowadzeniem ograniczenia ruchu pociągów w tym rejonie. Od stacji ODOLANY do stacji WŁOCHY i URSUS kursowały autobusy linii zS2.
2010.10.20. zS2 linia szybkiej kolei miejskiej zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Rozpoczęcie kolejnego etapu remontu przejść podziemnych pod torami kolejowymi na stacjach Warszawa Włochy i Warszawa Ursus. Zastąpienie przez linię autobusową zS2 w celu ograniczenia liczby przesiadek.

POWRÓT DO SPISU LINII SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.