LINIA SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
2010.09.20. zS2 linia szybkiej kolei miejskiej zwykła stała WARSZAWA ZACHODNIA – ODOLANY. Uruchomienie linii zastępczej w związku z rozpoczęciem remontu przejść podziemnych pod torami kolejowymi na stacjach Warszawa Włochy i Warszawa Ursus oraz wprowadzeniem ograniczenia ruchu pociągów w tym rejonie. Od stacji ODOLANY do stacji WŁOCHY i URSUS kursowały autobusy linii zS2.
2010.10.20. zS2 linia szybkiej kolei miejskiej zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Rozpoczęcie kolejnego etapu remontu przejść podziemnych pod torami kolejowymi na stacjach Warszawa Włochy i Warszawa Ursus. Zastąpienie przez linię autobusową zS2 w celu ograniczenia liczby przesiadek.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

POWRÓT DO SPISU LINII SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.