LINIA SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
2010.03.15. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła stała WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(W godz. 5.30-8.30 i 14.00-19.30: ... – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)
Uruchomienie obsługiwanej pociągami Kolei Mazowieckich linii szybkiej kolei miejskiej łączącej Legionowo z Warszawą.
2010.05.17. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła stała WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.)
Wydłużenie trasy większości kursów do Wieliszewa.
2012.05.04. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła stała WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

(Niektóre kursy: WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)

(Niektóre kursy: WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Niektóre kursy: WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Niektóre kursy: WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Niektóre kursy: WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.)
Czasowe skierowanie na odcinku Warszawa Praga - Warszawa Toruńska części kursów torami towarowymi w związku z pracami przy odtworzeniu peronu stacji Warszawa Toruńska po zakończeniu budowy Trasy S-8.
2012.06.01. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła stała WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)
Przywrócenie zatrzymywania się wszystkich kursów na stacjach: Warszawa Praga i Warszawa Toruńska. Likwidacja kursów skróconych do stacji Legionowo (wydłużenie trasy do stacji Legionowo Piaski oraz Wieliszew).
2012.09.03. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła stała WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)
Wydłużenie trasy do Dworca Zachodniego (dawniej stacji Warszawa Wola).
2013.05.01. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)
Ograniczenie kursowania do dni powszednich. Zastąpienie w dni świąteczne przez linię S3.
2013.09.02. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO. Skrócenie trasy wszystkich kursów do stacji Legionowo w związku z rozpoczęciem remontu linii kolejowej Legionowo - Tłuszcz wraz z rewitalizacją toru do Zegrza.
2013.09.12. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI. Przywrócenie dojazdu do stacji Legionowo Piaski.
2013.11.01. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)
Przywrócenie ruchu kolejowego na linii Legionowo - Tłuszcz.
2013.12.15. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)
Skrócenie trasy większości kursów do Legionowa - zastąpienie w Wieliszewie przez linię S3.
2014.03.09. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła stała WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)
Rozpoczęcie remontu dalekobieżnej linii średnicowej wraz z wprowadzeniem na odcinku Warszawa Centralna - Warszawa Wschodnia ruchu dwukierunkowego po jednym torze. Czasowe zastąpienie na odcinku Legionowo - Wieliszew linii S3.
2014.06.15. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu mostu średnicowego.
2014.12.14. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)
Ponowne wydłużenie trasy większości kursów do Wieliszewa (jednocześnie skrócono trasę części kursów linii S3 w dni powszednie do Legionowa).
2015.06.14. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Jeden kurs w godzinach wieczornych: ... – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.)

(Jeden kurs w godzinach porannych jednokierunkowo: LEGIONOWO PIASKI – Legionowo – Warszawa Choszczówka – ... – Warszawa Praga – WARSZAWA ZOO.)

(Jeden kurs w godzinach porannych jednokierunkowo: LEGIONOWO – Warszawa Choszczówka – ... – Warszawa Praga – WARSZAWA ZOO.)
Zmiana rozkładu jazdy. Wprowadzenie kolejnych kursów wariantowych.
2015.12.13. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA (peron 8) – Warszawa Kasprzaka – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)

(Jeden kurs w godzinach porannych jednokierunkowo: LEGIONOWO PIASKI – Legionowo – Warszawa Choszczówka – ... – Warszawa Praga – WARSZAWA ZOO.)
Wycofanie z Wieliszewa.
2017.03.12. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)

(Jeden kurs w godzinach porannych jednokierunkowo: LEGIONOWO PIASKI – Legionowo – Warszawa Choszczówka – ... – Warszawa Praga – WARSZAWA ZOO.)
Zamknięcie dla ruchu kolejowego linii kolejowej nr 20 na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska w związku z modernizacją.
2017.06.24. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy poza godz. 9-14: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)

(Jeden kurs w godzinach porannych jednokierunkowo: LEGIONOWO PIASKI – Legionowo – Warszawa Choszczówka – ... – Warszawa Praga – WARSZAWA ZOO.)
Skrócenie trasy wszystkich kursów w godz. 9-14 do stacji LEGIONOWO w związku z pracami remontowymi na linii kolejowej nr 10.
2017.07.05. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)

(Jeden kurs w godzinach porannych jednokierunkowo: LEGIONOWO PIASKI – Legionowo – Warszawa Choszczówka – ... – Warszawa Praga – WARSZAWA ZOO.)
Przywrócenie dojazdu w godz. 9-14 do stacji LEGIONOWO PIASKI w związku z kolejnym etapem prac remontowych na linii kolejowej nr 10.
2018.10.21. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA – Warszawa Wola – Warszawa Młynów – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu modernizacji obwodowej linii kolejowej. Zmiana nazwy przystanków: WARSZAWA KASPRZAKA na WARSZAWA WOLA oraz WARSZAWA KOŁO na WARSZAWA MŁYMÓW. Uruchomienie nowego przystanku WARSZAWA KOŁO zlokalizowanego na południe od ul. Obozowej.
2019.04.16. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA – Warszawa Wola – Warszawa Młynów – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Niektóre kursy: ... – Warszawa ZOO – Warszawa Żerań – ... – LEGIONOWO / LEGIONOWO PIASKI.)

(Dwa kursy w godzinach przedpołudniowych: ... – Warszawa Koło – WARSZAWA GDAŃSKA.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)
Zmiana organizacji połączeń kolejowych na trasie do Legionowa w związku z nieplanowym zamknięciem przez PKP PLK S.A. jednego z torów na odcinku WARSZAWA ZOO - WARSZAWA PRAGA. Skierowanie części kursów po trasie z pominięciem przystanków WARSZAWA PRAGA i WARSZAWA TORUŃSKA. Skrócenie trasy dwóch kursów do odcinka WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA GDAŃSKA.
2019.06.09. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA – Warszawa Wola – Warszawa Młynów – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)

(Jeden kurs w dni powszednie w godzinach porannych jednokierunkowo: WARSZAWA ZACHODNIA – Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga – ... – LEGIONOWO.)
Przywrócenie zatrzymywania się na wszystkich przystankach we wszystkich kursach. Likwidacja kursów wariantowych na trasie WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA GDAŃSKA. Skierowanie jednego kursu porannego przez Warszawę Centralną.
2019.07.01. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA – Warszawa Wola – Warszawa Młynów – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)
Przywrócenie stałego rozkładu jazdy.
2019.08.09. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA GDAŃSKA – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: WARSZAWA ZACHODNIA – Warszawa Wola – Warszawa Młynów – Warszawa Koło – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – ... – LEGIONOWO.)

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)
Skrócenie trasy większości kursów w związku z budową przystanku WARSZAWA POWĄZKI.
2019.11.04. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
WARSZAWA ZACHODNIA – Warszawa Wola – Warszawa Młynów – Warszawa Koło – Warszawa Powązki – Warszawa Gdańska – Warszawa ZOO – Warszawa Praga – Warszawa Toruńska – Warszawa Żerań – Warszawa Płudy – Warszawa Choszczówka – LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – LEGIONOWO PIASKI.)

(Po jednym kursie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu: ... – Warszawa Choszczówka – Legionowo – Legionowo Piaski – Michałów-Reginów – WIELISZEW.)
Przywrócenie stałego rozkładu jazdy wraz z otwarciem nowego przystanku WARSZAWA POWĄZKI.
2021.08.30. S9 linia szybkiej kolei miejskiej strefowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Przejęcie relacji przez linię S3 w związku z kolejnym etapem przebudowy stacji Warszawa Zachodnia.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

 

POWRÓT DO SPISU LINII SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.