LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
(komunikacja gminy Poświętne)

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
2021.09.01. SZKOLNA linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni nauki szkolnej)
(komunikacja gminy Poświętne)
Jeden kurs w godzinach porannego szczytu jednokierunkowo: TURZE – droga przez wieś – droga do Stróżek – Stróżki (pętla) – droga do Stróżek – droga przez wieś – Rojków: droga przez wieś – Jadwiniew: droga przez wieś – Cygów: Młynna – droga przez wieś – Szkolna – Poświętne: Szkolna – Krótka – Jana Pawła II – Szkolna – Krótka – Jana Pawła II – Kopernika – Wola Ręczajska: Szkolna – droga przez wieś – Kielczykowizna: droga przez wieś – Kolno: droga przez wieś – droga do Nowych Ręczajów – Nowe Ręczaje: droga do Kolna – Ręczaje Polskie: droga do Kolna – droga przez wieś – Nowe Ręczaje: droga przez wieś – NOWE RĘCZAJE.

Trzy kursy w godzinach popołudniowego szczytu jednokierunkowo: NOWE RĘCZAJE – droga przez wieś – Ręczaje Polskie: droga przez wieś – droga do Kolna – Nowe Ręczaje: droga do Kolna – Kolno: droga do Nowych Ręczajów – droga przez wieś – Kielczykowizna: droga przez wieś – Wola Ręczajska: droga przez wieś – Szkolna – Poświętne: Kopernika – Jana Pawła II – Szkolna – Cygów: Szkolna – droga przez wieś – Młynna – Jadwiniew: droga przez wieś – Rojków: droga przez wieś – Turze: droga przez wieś – droga do Stróżek – Stróżki (pętla) – droga do Stróżek – droga przez wieś – TURZE.
Uruchomienie drugiej autobusowej linii szkolnej umożliwiającej dojazd do szkół w Nowych Ręczajach i Poświętnem z miejscowości położonych w południowej części gminy.
2021.09.13. SZKOLNA linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni nauki szkolnej)
(komunikacja gminy Poświętne)
LIKWIDACJA LINII. Przywrócenie pierwotnej trasy pierwszej linii szkolnej.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ POŚWIĘTNE

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.