LINIA AUTOBUSOWA STREFOWA UZUPEŁNIAJĄCA

data numer rodzaj trasa uwagi
2017.11.06. L34 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła stała LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) – Handlowa – Kwiatowa – Przemysłowa – Daliowa – Handlowa (powrót: Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI).) – Kościuszki – Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa – Jagiellońska – Gdańska – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Jagiellońska)Chotomów: Piusa XI – Partyzantów (powrót: Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Piusa XI)Dąbrowa Chotomowska: Kordeckiego – Olszewnica Stara: Kordeckiego – Warszawska – OLSZEWNICA STARA. Uruchomienie na wniosek gminy Jabłonna we współpracy z ZTM Warszawa linii autobusowej łączącej Olszewnicę i Chotomów z Legionowem.
2019.03.13. L34 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła stała LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) – Handlowa – Kwiatowa – Przemysłowa – Daliowa – Handlowa (powrót: Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI).) – Kościuszki – Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa – Jagiellońska – Gdańska – Kościuszki – Chotomów: Piusa XI – Partyzantów (powrót: Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Piusa XI) – Dąbrowa Chotomowska: Kordeckiego – Olszewnica Stara: Kordeckiego – Warszawska – OLSZEWNICA STARA. Likwidacja przystanku PKP LEGIONOWO PRZYSTANEK 02 na ul. Jagiellońskiej i skierowanie w obu kierunkach do przystanku 01 zlokalizowanego na ul. Gdańskiej.
2019.05.13. L34 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła stała LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) – Handlowa – Kwiatowa – Przemysłowa – Daliowa – Handlowa (powrót: Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI).) – Kościuszki – Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa – Jagiellońska – Gdańska – Kościuszki – Chotomów: Piusa XI – Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Partyzantów (powrót: Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Piusa XI) – Dąbrowa Chotomowska: Kordeckiego – Olszewnica Stara: Kordeckiego – Warszawska – OLSZEWNICA STARA.

(W dni powszednie do godz. 8.00 oraz w godz. 12.30 - 18.00: PKP LEGIONOWO – Kościuszki – ...)
Korekta trasy w związku ze zmianą organizacji ruchu w ciągu ul. Piusa XI w Chotomowie. Skrócenie trasy części kursów na terenie Legionowa.
2019.10.26. L34 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła stała PKP LEGIONOWO – Kościuszki – Piłsudskiego – Jagiellońska – Słowackiego (powrót: Słowackiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO.) – Sowińskiego – Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa – Jagiellońska – Gdańska – Kościuszki – Chotomów: Piusa XI – Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Partyzantów (powrót: Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Piusa XI) – Dąbrowa Chotomowska: Kordeckiego – Olszewnica Stara: Kordeckiego – Warszawska – OLSZEWNICA STARA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z remontem ul. Piłsudskiego w Legionowie i zamknięciem jej dla ruchu na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Mrugacza. Skrócenie trasy wszystkich kursów do pętli przy Centrum Komunikacyjnym w Legionowie.
2019.12.15. L34 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła stała PKP LEGIONOWO – Kościuszki – Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa – Jagiellońska – Gdańska – Kościuszki – Chotomów: Piusa XI – Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Partyzantów (powrót: Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Piusa XI) – Dąbrowa Chotomowska: Kordeckiego – Olszewnica Stara: Kordeckiego – Warszawska – OLSZEWNICA STARA. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Piłsudskiego w Legionowie.
2020.01.07. L34 linia autobusowa strefowa uzupełniająca zwykła stała PKP LEGIONOWO – Kościuszki – Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa – Jagiellońska – Gdańska – Kościuszki – Chotomów: Piusa XI – Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Partyzantów (powrót: Partyzantów – Chotomów (pętla) – Strażacka – Piusa XI) – Dąbrowa Chotomowska: Kordeckiego – Olszewnica Stara: Kordeckiego – Warszawska – OLSZEWNICA STARA. Wprowadzenie trasy skróconej jako stałej.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH PODMIEJSKICH ORAZ STREFOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.