LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
2008.09.01. 1 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja gminy Czosnów) Od poniedziałku do soboty do godz. 13.00 oraz w niedziele do godz. 12.00 jednokierunkowo: CZOSNÓW – Warszawska – Gdańska – Cz±stków Mazowiecki: Gdańska – Parkowa – Kaliszki: Parkowa – Akacjowa – Adamówek: ulica bez nazwy – Brzozowa – Pańska – Kampinoska – Janówek: Trakt PartyzanckiTruskawka: Wolno¶ci – Wiersze: Armii Krajowej – Kniołka – Krogulec: Kniołka – Ki¶cinne: Kniołka – Aleksandrów: droga nr 579 – D±brówka: droga nr 579 – Sowia Wola: droga nr 579 – Sowia Wola Folwarczna: droga nr 579 – Słoneczna – aleja Wiktora – Kampinoska – Sowia Wola: Kampinoska – Spacerowa – Szkolna – Wojska Polskiego – Janów-Mikołajówka: Wojska Polskiego – Wrzosówka: Wojska Polskiego – Wólka Czosnowska: Wojska Polskiego – Małocice: Wojska Polskiego – Jesionka: Wojska Polskiego – Augustówek: Prosta – Łosia Wólka: Prosta – Dobrzyń: Prosta – Czosnów: ulica bez nazwy – Warszawska – CZOSNÓW.

Od poniedziałku do soboty po godz. 13.00 oraz w niedziele po godz. 12.00 jednokierunkowo: CZOSNÓW – Warszawska – ulica bez nazwy – Dobrzyń: Prosta – Łosia Wólka: Prosta – Augustówek: Prosta – Jesionka: Wojska Polskiego – Małocice: Wojska Polskiego – Wólka Czosnowska: Wojska Polskiego – Wrzosówka: Wojska Polskiego – Janów-Mikołajówka: Wojska Polskiego – Sowia Wola: Wojska Polskiego – Szkolna – Spacerowa – Kampinoska – Sowia Wola Folwarczna: Kampinoska – aleja Wiktora – Słoneczna – droga nr 579 – Sowia Wola: droga nr 579 – D±brówka: droga nr 579 – Aleksandrów: droga nr 579 – Ki¶cinne: Kniołka – Krogulec: Kniołka – Wiersze: Kniołka – Armii Krajowej – Truskawka: Wolno¶ci – Janówek: Trakt PartyzanckiAdamówek: Kampinoska – Pańska – Brzozowa – ulica bez nazwy – Kaliszki: Akacjowa – Parkowa – Cz±stków Mazowiecki: Parkowa – Gdańska – Czosnów: Gdańska – Warszawska – CZOSNÓW.
Uruchomienie linii autobusowej organizowanej przez Urz±d Gminy w Czosnowie i ł±cz±cej Czosnów z okolicznymi miejscowo¶ciami pozbawionymi dot±d regularnej komunikacji miejskiej.
2008.09.22. 1 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja gminy Czosnów) Od poniedziałku do soboty do godz. 7.00 oraz w niedziele do godz. 10.00 jednokierunkowo: CZOSNÓW – Warszawska – Gdańska – Cz±stków Mazowiecki: Gdańska – Parkowa – Kaliszki: Parkowa – Akacjowa – Adamówek: ulica bez nazwy – Brzozowa – Pańska – Kampinoska – Janówek: Trakt Partyzancki – Truskawka: Wolno¶ci – Wiersze: Armii Krajowej – Kniołka – Krogulec: Kniołka – Ki¶cinne: Kniołka – Aleksandrów: droga nr 579 – D±brówka: droga nr 579 – Sowia Wola: droga nr 579 – Sowia Wola Folwarczna: droga nr 579 – Słoneczna – aleja Wiktora – Kampinoska – Sowia Wola: Kampinoska – Spacerowa – Szkolna – Wojska Polskiego – Janów-Mikołajówka: Wojska Polskiego – Wrzosówka: Wojska Polskiego – Wólka Czosnowska: Wojska Polskiego – Małocice: Wojska Polskiego – Jesionka: Wojska Polskiego – Augustówek: Prosta – Łosia Wólka: Prosta – Dobrzyń: Prosta – Czosnów: ulica bez nazwy – Warszawska – CZOSNÓW.

Od poniedziałku do soboty po godz. 7.00 jednokierunkowo: CZOSNÓW – Warszawska – ulica bez nazwy – Dobrzyń: Prosta – Łosia Wólka: Prosta – Augustówek: Prosta – Jesionka: Wojska Polskiego – Małocice: Wojska Polskiego – Wólka Czosnowska: Wojska Polskiego – Wrzosówka: Wojska Polskiego – Janów-Mikołajówka: Wojska Polskiego – Sowia Wola: Wojska Polskiego – Szkolna – Spacerowa – Kampinoska – Sowia Wola Folwarczna: Kampinoska – aleja Wiktora – Słoneczna – droga nr 579 – Sowia Wola: droga nr 579 – D±brówka: droga nr 579 – Aleksandrów: droga nr 579 – Ki¶cinne: Kniołka – Krogulec: Kniołka – Wiersze: Kniołka – Armii Krajowej – Truskawka: Wolno¶ci – Janówek: Trakt Partyzancki – Adamówek: Kampinoska – Pańska – Brzozowa – ulica bez nazwy – Kaliszki: Akacjowa – Parkowa – Cz±stków Mazowiecki: Parkowa – Gdańska – Czosnów: Gdańska – Warszawska – CZOSNÓW.
Dodanie na trasie kolejnych przystanków w zwi±zku z postulatami pasażerów. Zmiana rozkładu jazdy w zwi±zku z uruchomieniem wariantu oznaczonego jako 1bis.
2009.01.01. 1 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja gminy Czosnów) Od poniedziałku do soboty do godz. 7.00 oraz w niedziele do godz. 10.00 jednokierunkowo: CZOSNÓW – Warszawska – Gdańska – Cz±stków Mazowiecki: Gdańska – Parkowa – Kaliszki: Parkowa – Akacjowa – Adamówek: ulica bez nazwy – Brzozowa – Pańska – Kampinoska – Janówek: Trakt Partyzancki – Truskawka: Wolno¶ci – Wiersze: Armii Krajowej – Kniołka – Krogulec: Kniołka – Ki¶cinne: Kniołka – Aleksandrów: droga nr 579 – D±brówka: droga nr 579 – Sowia Wola: droga nr 579 – Sowia Wola Folwarczna: droga nr 579 – Słoneczna – aleja Wiktora – Kampinoska – Sowia Wola: Kampinoska – Spacerowa – Szkolna – Wojska Polskiego – Janów-Mikołajówka: Wojska Polskiego – Wrzosówka: Wojska Polskiego – Wólka Czosnowska: Wojska Polskiego – Małocice: Wojska Polskiego – Jesionka: Wojska Polskiego – Augustówek: Prosta – Łosia Wólka: Prosta – Dobrzyń: Prosta – Czosnów: ulica bez nazwy – Warszawska – CZOSNÓW.

Od poniedziałku do soboty po godz. 7.00 oraz w niedziele po godz. 10.00 jednokierunkowo: CZOSNÓW – Warszawska – ulica bez nazwy – Dobrzyń: Prosta – Łosia Wólka: Prosta – Augustówek: Prosta – Jesionka: Wojska Polskiego – Małocice: Wojska Polskiego – Wólka Czosnowska: Wojska Polskiego – Wrzosówka: Wojska Polskiego – Janów-Mikołajówka: Wojska Polskiego – Sowia Wola: Wojska Polskiego – Szkolna – Spacerowa – Kampinoska – Sowia Wola Folwarczna: Kampinoska – aleja Wiktora – Słoneczna – droga nr 579 – Sowia Wola: droga nr 579 – D±brówka: droga nr 579 – Aleksandrów: droga nr 579 – Ki¶cinne: Kniołka – Krogulec: Kniołka – Wiersze: Kniołka – Armii Krajowej – Truskawka: Wolno¶ci – Janówek: Trakt Partyzancki – Adamówek: Kampinoska – Pańska – Brzozowa – ulica bez nazwy – Kaliszki: Akacjowa – Parkowa – Cz±stków Mazowiecki: Parkowa – Gdańska – Czosnów: Gdańska – Warszawska – CZOSNÓW.
Zmiana rozkładu jazdy.
2012.11.01. 1 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja gminy Czosnów) CZOSNÓW – Warszawska – Gdańska – Cz±stków Mazowiecki: Gdańska – Parkowa – Kaliszki: Parkowa – Akacjowa – Adamówek: ulica bez nazwy – Kampinoska – Janówek: Trakt Partyzancki – Truskawka: Wolno¶ci – Wiersze: Armii Krajowej – Kniołka – Krogulec: Kniołka – Ki¶cinne: Kniołka – Aleksandrów: droga nr 579 – D±brówka: droga nr 579 – Sowia Wola: droga nr 579 – Sowia Wola Folwarczna: droga nr 579 – Słoneczna – aleja Wiktora – Kampinoska – Sowia Wola: Kampinoska – Spacerowa – Szkolna – Wojska Polskiego – Janów-Mikołajówka: Wojska Polskiego – Wrzosówka: Wojska Polskiego – Wólka Czosnowska: Wojska Polskiego – Małocice: Wojska Polskiego – Jesionka: Wojska Polskiego – Augustówek: Prosta – Łosia Wólka: Prosta – Dobrzyń: Prosta – Czosnów: ulica bez nazwy – Warszawska – CZOSNÓW.

(Jeden kurs w godzinach porannych jednokierunkowo: ... – Łosia Wólka: Prosta – Południowa – Kampinoska – Adamówek: Kampinoska – Pańska – Brzozowa – Kaliszki: Akacjowa – Parkowa – Cz±stków Mazowiecki: Parkowa – Gdańska – Czosnów: Gdańska – Warszawska – CZOSNÓW.)
Kolejna zmiana układu kursów. Wprowadzenie kursu wariantowego przez Adamówek.
2019.01.01. 1 linia autobusowa zwykła stała (komunikacja gminy Czosnów) CZOSNÓW – Warszawska – Gdańska – Cz±stków Mazowiecki: Gdańska – Parkowa – Kaliszki: Parkowa – Akacjowa – Adamówek: ulica bez nazwy – Brzozowa – Pańska – KampinoskaJanówek: Trakt Partyzancki – Truskawka: Wolno¶ci – Wiersze: Armii Krajowej – Kniołka – Krogulec: Kniołka – Ki¶cinne: Kniołka – Aleksandrów: droga nr 579 – D±brówka: droga nr 579 – Sowia Wola: droga nr 579 – Sowia Wola Folwarczna: droga nr 579 – Słoneczna – aleja Wiktora – Kampinoska – Sowia Wola: Kampinoska – Spacerowa – Szkolna – Wojska Polskiego – Janów-Mikołajówka: Wojska Polskiego – Wrzosówka: Wojska Polskiego – Wólka Czosnowska: Wojska Polskiego – Małocice: Wojska Polskiego – Jesionka: Wojska Polskiego – Augustówek: Prosta – Łosia Wólka: Prosta – Dobrzyń: Prosta – Czosnów: ulica bez nazwy – Warszawska – CZOSNÓW.

(Jeden kurs w godzinach porannych jednokierunkowo: ... – Łosia Wólka: Prosta – Południowa – Kampinoska – Adamówek: Kampinoska – Pańska – Brzozowa – Kaliszki: Akacjowa – Parkowa – Cz±stków Mazowiecki: Parkowa – Gdańska – Czosnów: Gdańska – Warszawska – CZOSNÓW.)

(Jeden kurs w godzinach popołudniowych jednokierunkowo: ... – Sowia Wola: droga nr 579 – droga do D±brówki – D±brówka: droga przez D±brówkę – D±brówka (pętla) – droga przez D±brówkę – Sowia Wola: droga do D±brówki – droga nr 579 – D±brówka: droga nr 579 – ...)
Ponowne skierowanie przez Adamówek. Wprowadzenie wariantowego podjazdu do D±brówki.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH
KOMUNIKACJI GMINY CZOSNÓW

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.