LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1920.12.20. 3 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Przekazanie z warsztatów wyremontowanych autobusów i otwarcie pierwszych regularnych warszawskich linii autobusowych.

[DZmsW 1920, nr 119, 27 XII 1920, str. 13]
1921.03.12. 3 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Przedłużenie trasy w kierunku Śródmieścia.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10]
1921.04.17. 3 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC GŁÓWNY – Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – ALEJA ZIELENIECKA. Przedłużenie trasy w kierunku Grochowa.

[DZmsW 1921, nr 034, 18 IV 1921, str. 8]
1921.10.02. 3 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II. Wycofanie ze Śródmieścia z jednoczesnym wydłużeniem trasy na Grochowie.

[DZmsW 1921, nr 086, 5 X 1921, str. 8]
1921.11.14. 3 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II. Wycofanie z lewobrzeżnej części Śródmieścia.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 10;
PZ 1921, nr 035, 14 XI 1921, str. 7]
1921.12.20. 3 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II. Przywrócenie kursowania linii na stałej trasie.

[DZmsW 1922, nr 094/095, 12 XII 1922, str. 11]
1922.04.01. 3 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II. Ponowne wycofanie z lewobrzeżnej części Śródmieścia.

[DKRnmW 1922, nr 071, 28 III 1922, str. 2;
DZmsW 1922, nr 028, 1 IV 1922, str. 8
PZ 1922, nr 085, 29 III 1922, str. 5;
PZ 1922, nr 089, 2 IV 1922, str. 4]
1922.05.01. 3 linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – Floriańska – Szeroka – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II. Przywrócenie na okres letni trasy przedłużonej do Śródmieścia.

[DKRnmW 1922, nr 084, 12 IV 1922, str. 2;
DKRnmW 1922, nr 098, 2 V 1922, str. 2;
PZ 1922, nr 099, 12 IV 1922, str. 5
PZ 1922, nr 115, 1 V 1922, str. 5]
1922.10.06. 3 linia autobusowa zwykła stała TARGOWA / KIJOWSKA – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II. Ponowne skrócenie trasy w związku z zakończeniem sezonu letniego i potrzebą ograniczenia wydatków eksploatacyjnych.

[DZmsW 1922, nr 077, 7 X 1922, str. 7;
PZ 1922, nr 270, 5 X 1922, str. 5]
1923.??.??. 3 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW II. Przedłużenie trasy do Dworca Wileńskiego.
1924.12.15. 3 linia autobusowa zwykła stała TARGOWA / KIJOWSKA – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – GROCHÓW I. Przedłużenie trasy na terenie Grochowa wraz z wycofaniem z fragmentu ul. Targowej.

[PZ 1924, nr 341, 14 XII 1924, str. 10]
1925.11.01.
godz. 12.00.
3 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Otwarcie nowej, jednotorowej trasy tramwajowej biegnącej południowym skrajem ulicy Grochowskiej do krańca na Gocławku. Zastąpienie przez nową linię tramwajową 24.

[DZmsW 1925, nr 091, 2 XI 1925, str. 4;
PZ 1925, nr 299, 31 X 1925, str. 7, 8]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy
KW - Kurier Warszawski
NC - Nowiny Codzienne
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1920 - 1925)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.