LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1982.02.08. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
NOWE GÓRCE – Konarskiego – Górczewska – Powstańców ¦l±skich – Człuchowska – Lazurowa – Szeligowska – Połczyńska – DĽwigowa – Globusowa – ¦wierszcza – Traktorzystów – Jagiełły – Warszawska – Keniga – URSUS NIED¬WIADEK (pętla na ul. Keniga). Uruchomienie linii w zwi±zku z postulatami pracowników ZM Ursus dotycz±cymi utworzenia bezpo¶redniego poł±czenia Jelonek z Ursusem. Obsługa przez 5 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 5/82;
EW 1982, nr 12, 9 II 1982, str. 7;
TL 1982, nr 29, 4 II 1982, str. 8;
ŻW 1982, nr 17, 4 II 1982, str. 8]
1982.07.31. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
NOWE GÓRCE – Konarskiego – Górczewska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców ¦l±skich – Połczyńska – DĽwigowa – Globusowa – ¦wierszcza – Traktorzystów – Jagiełły – Warszawska – Keniga – URSUS NIED¬WIADEK (pętla na ul. Keniga). Korekta trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedli Górczewska i Lazurowa.

[MZK Polecenie Służbowe nr 35/82;
EW 1982, nr 131, 29 VII 1982, str. 7;
TL 1982, nr 179, 30 VII 1982, str. 5;
ŻW 1982, nr 165, 25 VII 1982, str. 8]
1984.07.28. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
OSIEDLE GÓRCZEWSKA – Górczewska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców ¦l±skich – Połczyńska – DĽwigowa – Globusowa – ¦wierszcza – Traktorzystów – Jagiełły – Warszawska – Keniga – URSUS NIED¬WIADEK (pętla na ul. Keniga). Wycofanie z Nowych Górc i skrócenie trasy do nowej pętli zbiorczej na Jelonkach. Obsługa przez 7 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 31/84;
EW 1984, nr 148, 27/29 VII 1984, str. 11;
ŻW 1984, nr 177, 26 VII 1984, str. 8]
1984.12.17. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Górczewska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców ¦l±skich – Połczyńska – DĽwigowa – Globusowa – ¦wierszcza – Traktorzystów – Jagiełły – Warszawska – Keniga – URSUS NIED¬WIADEK (pętla na ul. Keniga). Przedłużenie trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu Młynowa.

[MZK Polecenie Służbowe nr 57/84;
EW 1984, nr 248, 17 XII 1984, str. 9;
ŻW 1984, nr 300, 17 XII 1984, str. 8]
1992.07.01.
1992.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1992.09.01. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
MŁYNÓW – Płocka (powrót: Płocka – Gostyńska – Obozowa – MŁYNÓW.) – Górczewska – Lazurowa – Człuchowska – Powstańców ¦l±skich – DĽwigowa – Globusowa – ¦wierszcza – Traktorzystów – Jagiełły – Warszawska – Keniga – URSUS NIED¬WIADEK (pętla na ul. Keniga). Zmiana przebiegu ul. Powstańców ¦l±skich.
1993.07.01.
1993.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1994.07.01.
1994.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1995.07.01.
1995.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1996.07.01.
1996.09.01.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1997.06.23.
1997.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1998.07.01.
1998.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1999.07.01.
1999.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2000.07.01.
2000.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2001.06.25.
2001.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2002.01.21.
2002.02.01.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2002.06.24.
2002.09.01.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2002.10.01. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII. Poł±czenie z lini± 384.


.


2008.04.07. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
URSUS-RATUSZ – plac Czerwca 1976 roku – Traktorzystów – Wojciechowskiego – Keniga – Warszawska – Orl±t Lwowskich – Keniga – Wojciechowskiego – Traktorzystów – plac Czerwca 1976 roku – URSUS-RATUSZ. [Linia jednokierunkowa.] Uruchomienie linii w celu polepszenia dojazdu z osiedla Ursus NiedĽwiadek do stacji kolejowej Warszawa Ursus.
2009.06.21.
2009.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2010.02.01.
2010.02.14.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2010.06.28.
2010.08.31.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2011.04.13. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
PKP URSUS – Jagiełły – Lalki (zawrotka) – Jagiełły – Wojciechowskiego – Keniga – Warszawska – Orl±t Lwowskich – Keniga – Wojciechowskiego – Jagiełły – PKP URSUS. [Linia jednokierunkowa.] Wprowadzenie trasy objazdowej w zwi±zku z rozpoczęciem przebudowy wiaduktu drogowego w ci±gu ul. Traktorzystów nad ul. Cierlick±.
2011.12.28. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
URSUS-RATUSZ – plac Czerwca 1976 roku – Traktorzystów – Wojciechowskiego – Keniga – Warszawska – Orl±t Lwowskich – Keniga – Wojciechowskiego – Traktorzystów – plac Czerwca 1976 roku – URSUS-RATUSZ. [Linia jednokierunkowa.] Zakończenie przebudowy wiaduktu w ulicy Traktorzystów nad ul. Cierlick±.
2013.01.26.
2013.02.10.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE ZIMOWE.
2013.03.01. 394 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie w godz. 7.30 - 18.00)
URSUS-RATUSZ – plac Czerwca 1976 roku – Traktorzystów – Jagiełły – Lalki – Cierlicka – Ko¶ciuszki – Bohaterów Warszawy – Sławka – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – SKŁADKOWSKIEGO (powrót: SKŁADKOWSKIEGO – Prystora – Skoroszewska – Dzieci Warszawy). Otwarcie pierwszego odcinka ul. Nowolazurowej. Korekta trasy w zwi±zku z wycofaniem ze Starego Ursusa linii 187.
2013.06.01. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
URSUS-RATUSZ – plac Czerwca 1976 roku – Traktorzystów – Wojciechowskiego – Keniga – URSUS NIED¬WIADEK (pętla na ul. Keniga). Dostosowanie układu komunikacyjnego do zmniejszonego budżetu Zarz±du Transportu Miejskiego. Ponowne skierowanie do osiedla NiedĽwiadek wraz z ograniczeniem kursowania do godzin szczytu. Przejęcie poł±czenia Urzędu Dzielnicy ze Skoroszami przez linię 206.
2013.06.29.
2013.09.01.
394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2014.01.07. 394 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII. Uruchomienie przystanku kolejowego WARSZAWA URSUS NIED¬WIADEK.

OBJA¦NIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarz±d Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.