LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1970.01.19. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Miła – Smocza (powrót: Smocza – Anielewicza – ESPERANTO.) – Nowolipki – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA.

(Niektóre kursy: ... – Zabraniecka – Łubinowa – ZABRANIECKA (WPRT).)
Uruchomienie linii łączącej rejon Utraty (Warszawskie Zakłady Telewizyjne) z Muranowem poprzez Trasę W-Z. Przedłużenie trasy niektórych kursów do Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych. Zawracanie odbywało się na terenie zakładu. Autobusy obsługujące wydłużone kursy zaopatrzone zostały w dodatkową tablicę z napisem "WPRT". Obsługa przez 6 autobusów przegubowych z zajezdni "Woronicza".

[MZK Polecenie Służbowe nr 1/70;
EW 1970, nr 17, 21 I 1970, str. 5]
1970.09.04. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II (powrót: aleja Jana Pawła II – Nowolipki – Smocza – Anielewicza) – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA.

(Niektóre kursy: ... – Zabraniecka – Łubinowa – ZABRANIECKA (WPRT).)
Skierowanie do nowej pętli wraz z wycofaniem jednokierunkowo z ul. Nowolipki i Smoczej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 46/70;
EW 1970, nr 207, 3 IX 1970, str. 5]
1970.10.19. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II (powrót: aleja Jana Pawła II – Nowolipki – Smocza – Anielewicza) – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Likwidacja wydłużonych kursów w związku z uruchomieniem linii 138bis.

[MZK Polecenie Służbowe nr 58/70]
1971.12.20. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II (powrót: aleja Jana Pawła II – Nowolipki – Smocza – Anielewicza) – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej oraz budową przejścia podziemnego pod ul. Targową w rejonie skrzyżowania z ul. Ząbkowską i Okrzei.

[MZK Polecenie Służbowe nr 80/71;
EW 1971, nr 299, 18/19 XII 1971, str. 7]
1972.01.16. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II (powrót: aleja Jana Pawła II – Nowolipki – Smocza – Anielewicza) – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Brzeska – Białostocka – Targowa) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Korekta trasy objazdowej w rejonie ul. Ząbkowskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 2/72;
EW 1972, nr 12, 15/16 I 1972, str. 7]
1972.06.24.
godz. 10.00.
370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II (powrót: aleja Jana Pawła II – Nowolipki – Smocza – Anielewicza) – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Jagiellońska – Marcinkowskiego – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Brzeska – Białostocka – Targowa – aleja Solidarności) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Czasowa korekta trasy w związku z kolejnym etapem przebudowy skrzyżowania ul. Targowej i Ząbkowskiej i koniecznością ograniczenia ruchu na zachodniej jezdni ul. Targowej na odcinku od al. Solidarności do ul. Kijowskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 36/72;
EW 1972, nr 149, 24/25 VI 1972, str. 7]
1972.07.10. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Jagiellońska – Marcinkowskiego – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Brzeska – Białostocka – Targowa – aleja Solidarności) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Zamknięcie ul. Smoczej na odcinku od ulicy Dzielnej do Anielewicza z powodu robót drogowych - trasa pozostaje jako stała.

[MZK Polecenie Służbowe nr 40/72;
EW 1972, nr 161, 8/9 VII 1972, str. 7]
1972.12.21.
ok. godz. 10.30.
370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Brzeska – Białostocka – Targowa) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Przywrócenie dwukierunkowego przejazdu przez ul. Targową.

[MZK Telefonogram z 20 XII 1972]
1973.01.21. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska – Radzymińska (powrót: Radzymińska – Białostocka – Targowa) – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Korekta trasy objazdowej w związku z przebudową ul. Ząbkowskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 4/73;
EW 1973, nr 17, 20/21 I 1973, str. 7]
1973.02.25. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska (powrót: Radzymińska – Białostocka – Targowa) – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Jednokierunkowe przywrócenie stałej trasy w związku z postępami robót przy przebudowie skrzyżowania ul. Targowej i Ząbkowskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 11/73;
EW 1973, nr 48, 26 II 1973, str. 5]
1974.03.10. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Skierowanie na stałą trasę po zakończeniu robót drogowych prowadzonych na ul. Radzymińskiej, Ząbkowskiej i Targowej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 11/74;
EW 1973, nr 59, 11 III 1973, str. 7;
ŻW 1974, nr 58, 9 III 1974, str. 10]
1978.10.02. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ESPERANTO – Anielewicza – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – Utrata – UTRATA. Przedłużenie trasy na terenie Utraty. Obsługa przez 10 autobusów z zajezdni "Pożarowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 43/78;
EW 1978, nr 220, 19 IX 1978, str. 7]
1992.06.01.
1993.08.31.
370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Remont mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
1993.09.01. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
UTRATA – Utrata – Zabraniecka – Naczelnikowska – Radzymińska – Ząbkowska – Targowa – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – plac Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska – aleja Jana Pawła II – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – Utrata – UTRATA. [Linia jednokierunkowa.] Wycofanie z Muranowa w związku z niewielkim wykorzystaniem i potrzebą odciążenia krańca ESPERANTO.
1994.06.27.
1994.08.31.
370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1995.07.01.
1995.08.31.
370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1996.06.24.
1996.09.01.
370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1996.09.02. 370 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 402.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.