LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1968.06.30. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PKP STADION – Zamoyskiego – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Likwidacja regularnego ruchu szynowego na ulicy Ząbkowskiej i Kawęczyńskiej (pozostawiając tor na ul. Ząbkowskiej w kierunku centum jako wyjazdowy dla wozów z zajezdni "Praga"). Przejęcie trasy przez komunikację autobusową. Uruchomienie linii jako pomocniczej dla linii 138. Obsługa przez 5 autobusów marki "Ikarus" z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 37/68;
EW 1968, nr 153, 27 VI 1968, str. 5]
1969.05.12. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PKP STADION – Zamoyskiego – Targowa – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Korekta trasy w związku ze zmianą organizacji ruchu na ciągu ul. Targowej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 27/69]
1969.12.22. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PKP STADION – Zamoyskiego – Targowa (powrót: Targowa – Marcinkowskiego – Sprzeczna – Zamoyskiego – PKP STADION.) – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Korekta trasy na terenie Starej Pragi związana z wprowadzeniem obsługi przez autobusy przegubowe.

[MZK Polecenie Służbowe nr 81/69;
EW 1969, nr 300, 18 XII 1969, str. 5]
1971.12.20. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PKP STADION – Zamoyskiego – Targowa (powrót: Targowa – Marcinkowskiego – Sprzeczna – Zamoyskiego – PKP STADION.) – Kijowska – Markowska – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej oraz budową przejścia podziemnego pod ul. Targową w rejonie skrzyżowania z ul. Ząbkowską i Okrzei.

[MZK Polecenie Służbowe nr 80/71;
EW 1971, nr 299, 18/19 XII 1971, str. 7]
1972.01.16. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PKP STADION – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Brzeska – Białostocka – Targowa – Marcinkowskiego – Sprzeczna – Zamoyskiego – PKP STADION.) – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Korekta trasy objazdowej w rejonie ul. Ząbkowskiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 2/72;
EW 1972, nr 12, 15/16 I 1972, str. 7]
1973.01.21. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PKP STADION – Zamoyskiego – Targowa (powrót: Targowa – Marcinkowskiego – Sprzeczna – Zamoyskiego – PKP STADION.)Kijowska – Markowska – Ząbkowska – Radzymińska (powrót: Radzymińska – Białostocka – Markowska) – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Korekta trasy objazdowej w związku z przebudową ul. Ząbkowskiej. Likwidacja lewoskrętu z Białostockiej w ul. Targową.

[EW 1973, nr 17, 20/21 I 1973, str. 7]
1973.01.28. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska (powrót: Radzymińska – Białostocka – MarkowskaKijowska) – Naczelnikowska – Zabraniecka – MATUSZEWSKA. Jednokierunkowe przywrócenie stałej trasy w związku z postępami robót przy przebudowie skrzyżowania ul. Targowej i Ząbkowskiej. Wycofanie z rejonu dworca PKP STADION w związku z zakończeniem przebudowy skrzyżowania ul. Targowej, Zamoyskiego i al. Zielenieckiej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 6/72;
EW 1973, nr 23, 27/28 I 1973, str. 7]
1973.12.10. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska (powrót: Radzymińska – Białostocka – Markowska – Kijowska) – Naczelnikowska – Zabraniecka – Utrata – UTRATA. Przedłużenie trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu Targówka Przemysłowego. Obsługa przez 6 autobusów z zajezdni "Pożarowa".

[MZK Polecenie Służbowe nr 74/73;
EW 1973, nr 289, 6 XII 1973, str. 7]
1974.03.10. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Zabraniecka – Utrata – UTRATA. Skierowanie na stałą trasę po zakończeniu robót drogowych prowadzonych na ul. Radzymińskiej, Ząbkowskiej i Targowej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 11/74;
EW 1973, nr 59, 11 III 1973, str. 7;
ŻW 1974, nr 58, 9 III 1974, str. 10]
1983.12.12. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Połączenie z linią 369 w linię przyspieszoną 469.

[MZK Polecenie Służbowe nr 50/83;
EW 1983, nr 252, 27 XII 1983, str. 7;
TL 1983, nr 294, 12 XII 1983, str. 5;
ŻW 1983, nr 294, 12 XII 1983, str. 8]


.


2009.09.01. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Uruchomienie linii okresowej na części trasy zlikwidowanej linii 307.
2011.03.05. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska (przejazd kolejowy) – Radzymińska – Rozwadowskiego – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Naczelnikowskiej (na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Księcia Ziemowita).
2011.04.18. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WILEŃSKI – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Przywrócenie trasy podstawowej po otwarciu ul. Naczelnikowskiej.
2011.07.01.
2011.08.28.
338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
2011.10.15. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Jagiellońska – Okrzei – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Zmiana organizacji ruchu w rejonie pl. Wileńskiego związana z budową II linii metra.
2012.07.22. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Zamknięcie al. Solidarności w rejonie skrzyżowania z ul. Targową. Wycofanie z rejonu budowy i skierowanie do Dworca Wschodniego.
2012.08.27. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Jagiellońska – Okrzei – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Przywrócenie wcześniejszej trasy w związku z otwarciem przejazdu przez al. Solidarności.
2014.10.03. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Przywrócenie stałej trasy w rejonie Dworca Wileńskiego po otwarciu dla ruchu ul. Targowej.
2015.03.09. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Otwarcie dla ruchu centralnego odcinka II linii metra. Korekta trasy na terenie Pragi. Wprowadzenie kursowania poza godzinami szczytu.
2015.08.30. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Ratuszowa – 11 Listopada – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową linii tramwajowej na ul. 11 Listopada i zamknięciem dla ruchu tej ulicy na odcinku od ul. Targowej do ul. Inżynierskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Inżynierską.
2015.09.22.
godz. 23.00.
338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Przywrócenie przejazdu przez ul. skrzyżowanie ul. Inżynierskiej i 11 Listopada.
2017.04.03. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Wycofanie z podjazdów do przystanku UTRATA w związku z postępującą degradacją nawierzchni ul. Utrata i brakiem możliwości bezpiecznego przejazdu.
2017.06.17. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Skierowanie na trasę objazdową w związku z wprowadzeniem kolejnego etapu budowy północno-wschodniego odcinka II linii metra i zamknięciem dla ruchu ul. Targowej (na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 11 Listopada).
2018.01.10. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Przywrócenie podjazdów do przystanku UTRATA po zakończeniu remontu nawierzchni ul. Utrata.
2018.06.30. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – WileńskaTargowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Ząbkowskiej (na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej) z powodu organizacji cyklicznej imprezy "Otwarta Ząbkowska".
2018.09.03. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – WileńskaTargowa – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Przywrócenie kursowania przez ul. Ząbkowską po zakończeniu cyklicznej imprezy "Otwarta Ząbkowska".
2019.04.25.
ok. godz. 22.00.
338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Przywrócenie stałej trasy po otwarciu dla ruchu ul. Targowej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 11 Listopada.
2019.06.29. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa – Kijowska – Markowska – Ząbkowska (powrót: Ząbkowska – Markowska – Białostocka – Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Ząbkowskiej (na odcinku od ul. Targowej do ul. Brzeskiej) z powodu organizacji cyklicznej imprezy "Otwarta Ząbkowska".
2019.09.02. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Przywrócenie kursowania przez ul. Ząbkowską po zakończeniu cyklicznej imprezy "Otwarta Ząbkowska".
2020.03.23. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Wprowadzenie w dni powszednie sobotnich rozkładów jazdy (z zasileniami wybranych linii) w związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i ograniczeniami w korzystaniu z komunikacji miejskiej.
2020.03.25. 338 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Przywrócenie kursowania w związku z częściowym odwołaniem zmian wprowadzonych 23 marca po wprowadzeniu limitu osób przebywających w pojazdach komunikacji miejskiej.
2020.12.28. 338 linia autobusowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni powszednie)
PLAC HALLERA – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Wileńska – Targowa (powrót: Targowa – Ratuszowa – Dąbrowszczaków) – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – Księcia Ziemowita – Rzeczna – Księżnej Anny – Zabraniecka – Utrata – Utrata (pętla) – Utrata – Zabraniecka – Gwarków – ZAJEZDNIA UTRATA. Ograniczenie kursowania do godzin szczytu w związku z okresem świąteczno-noworocznym i następującymi po nim feriami zimowymi utrzymane do odwołania.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA PRZYSPIESZONA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.