LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
2008.05.01. 207 linia autobusowa zwykła stała REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Składkowskiego – SKOROSZE. Uruchomienie linii dowozowej obsługiwanej taborem mikrobusowym i zapewniającej częste połączenie Starego Ursusa, Czechowic i Skoroszy ze stacją kolejową URSUS.
2009.09.26. 207 linia autobusowa zwykła stała REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Składkowskiego – Starodęby – Aleje Jerozolimskie – Ryżowa – Bodycha – WKD OPACZ (powrót: WKD OPACZ – Bodycha – Aleje Jerozolimskie – Starodęby).

(Niektóre kursy: ... – Składkowskiego – SKOROSZE.)
Wydłużenie trasy części kursów w celu poprawy połączenia południowego Ursusa z linią WKD.
2013.06.01. 207 linia autobusowa zwykła stała REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Składkowskiego – SKOROSZE. Dostosowanie układu komunikacyjnego do zmniejszonego budżetu Zarządu Transportu Miejskiego. Skrócenie trasy wszystkich kursów do Skoroszy. Przejęcie fragmentu trasy w relacji Skorosze-Opacz przez linię 206.
2014.08.07. 207 linia autobusowa zwykła stała REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy (powrót: Dzieci Warszawy – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Ryżowa – Prystora – Skoroszewska – SKOROSZE. Korekta trasy na terenie Skoroszy w związku z zakończeniem realizacji inwestycji drogowych wraz z wprowadzeniem podjazdów do stacji PKP WARSZAWA URSUS (od strony wschodniej).
2017.09.03. 207 linia autobusowa zwykła stała REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Skoroszewska – SKOROSZE. Rozpoczęcie modernizacji podmiejskiej linii kolejowej na odcinku WARSZAWA ZACHODNIA - GRODZISK MAZOWIECKI. Wycofanie z podjazdów pod stację PKP Warszawa Ursus.
2018.09.24. 207 linia autobusowa zwykła stała REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Achera – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Skoroszewska – SKOROSZE. Przywrócenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 447 (na odcinku Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki). Przywrócenie funkcjonowania podjazdów pod stację PKP Warszawa Ursus.
2019.06.24. 207 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Achera – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Skoroszewska – SKOROSZE. Wakacyjne zawieszenie kursowania w dni świąteczne.
2020.02.14. 207 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Skoroszewska – SKOROSZE. Skierowanie na trasę objazdową w związku z naprawą jezdni ul. Wiosny Ludów i Opieńskiego.
2020.03.14. 207 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna
(kursuje w dni powszednie)
REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Achera – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Skoroszewska – SKOROSZE. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu naprawy jezdni ul. Wiosny Ludów i Opieńskiego.
2020.12.28. 207 linia autobusowa zwykła okresowa
(kursuje w dni powszednie poza godzinami międzyszczytowymi)
REGULSKA – Regulska – Kompanii Kordian – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki (powrót: Kościuszki – Achera – Wiosny Ludów – Opieńskiego – Kościuszki – Spisaka – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian) – Plutonu AK "Torpedy" – Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora – Skoroszewska – SKOROSZE. Ograniczenie kursowania do godzin szczytu w związku z okresem świąteczno-noworocznym i następującymi po nim feriami zimowymi utrzymane do odwołania.
2022.06.25. 207 linia autobusowa zwykła okresowa
(kursuje w dni powszednie poza godzinami międzyszczytowymi)
ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Zawieszenie funkcjonowania w związku z okresem wakacyjnym.
2022.07.16. 207 linia autobusowa zwykła stała REGULSKA – Regulska – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Bodycha – Spisaka – PKP Ursus (pętla)) – Starodęby – Skoroszewska – Prystora – Ryżowa – Dzieci Warszawy – Plutonu AK "Torpedy" – Kościuszki – Cierlicka – Gierdziejewskiego – Posag 7 Panien – Szamoty – Traktorzystów – plac Czerwca 1976 roku – URSUS-RATUSZ. Ponowne przekształcenie w linię stałą. Korekta trasy w celu zastąpienia linii 177 na Skoroszach i ul. Spisaka, 178 na ul. Spisaka oraz skrócenia czasu dojazdu do przystanku kolejowego z osiedla Regulska. Wydłużenie trasy do północnej części Ursusa w celu ułatwienia dojazdu z południowego Ursusa do urzędu dzielnicy i do bazaru na przy ul. Warszawskiej oraz z północnego Ursusa do szkoły przy ul. Dzieci Warszawy. Zachowanie objazdu zamkniętego fragmentu ul. Sławka.
2022.10.06. 207 linia autobusowa zwykła stała REGULSKA – Regulska – PKP Ursus (pętla) – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Bodycha – Spisaka – PKP Ursus (pętla)) – Starodęby – Skoroszewska – Prystora – Ryżowa – Dzieci Warszawy – Sławka – Bohaterów Warszawy – Kościuszki – Cierlicka – Gierdziejewskiego – Posag 7 Panien – Szamoty – Traktorzystów – plac Czerwca 1976 roku – URSUS-RATUSZ. Skierowanie na docelową trasę po zakończeniu przebudowy nawierzchni ul. Sławka i otwarciu jej dla ruchu kołowego.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA PODMIEJSKA
LINIA AUTOBUSOWA CMENTARNA
LINIA AUTOBUSOWA SPECJALNA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.