LINIA AUTOBUSOWA PODMIEJSKA

data numer rodzaj trasa uwagi
1961.03.29. 204 linia autobusowa podmiejska zwykła stała KAJKI / CZECHA – Czecha – Wesoła: Trakt Brzeski – STARA MIŁOSNA (KARCZMA). Uruchomienie linii łączącej Warszawę z leżącą na wschód od miasta Starą Miłosną. Kurs co 28 minut. Obsługa przez 1 autobus. Opłata według taryfy PKS.

[MPA Okólnik nr 13a/61;
EW 1961, nr 73, 25/26 III 1961, str. 7;
EW 1961, nr 76, 29 III 1961, str. 5;
ŻW 1961, nr 71, 24 III 1961, str. 8]
1962.04.01. 204 linia autobusowa podmiejska zwykła stała KAJKI / CZECHA – Czecha – Wesoła: Trakt Brzeski – Sulejówek: Trakt Brzeski – SULEJÓWEK (ZAKRĘT). Przedłużenie trasy.

[ŻW 1962, nr 78, 1/2 IV 1962, str. 8]
1967.07.16. 204 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKP WAWER – Widoczna – Błękitna – Czecha (powrót: Czecha – Widoczna) – Wesoła: Trakt Brzeski – Sulejówek: Trakt Brzeski – SULEJÓWEK (ZAKRĘT). Przedłużenie trasy w celu polepszenia możliwości przesiadki do autobusów jadących do centrum Pragi. Obsługa przez 1 autobus z zajezdni "Inflancka".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 36/67;
EW 1967, nr 169, 17 VII 1967, str. 5]
1968.??.??. 204 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKP WAWER – Widoczna – Błękitna – Czecha (powrót: Czecha – Widoczna) – Wesoła: Trakt Brzeski – Sulejówek: Trakt Brzeski – SULEJÓWEK (JANÓWEK). Przedłużenie linii wzdłuż Traktu Brzeskiego do Janówka.
1980.01.30. 204 linia autobusowa podmiejska zwykła stała PKP WAWER – Widoczna – Błękitna – Floriana – Trakt Lubelski – Czecha (powrót: Czecha – Widoczna) – Wesoła: Trakt Brzeski – Sulejówek: Trakt Brzeski – SULEJÓWEK (JANÓWEK). Korekta trasy w związku z dużymi trudnościami ruchowymi w okresie zimowym na podjeździe w rejonie wiaduktu drogowego w Wawrze.

[MZK Polecenie Służbowe nr 5/80]
1985.06.26. 204 linia autobusowa podmiejska zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na 704 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii podmiejskich.

[MZK Polecenie Służbowe nr 24/85;
EW 1985, nr 119, 20 VI 1985, str. 7;
ŻW 1985, nr 143, 21 VI 1985, str. 8]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH PODMIEJSKICH ORAZ STREFOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.