LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1967.05.21. 169 linia autobusowa zwykła stała WILEŃSKA – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – WILEŃSKA.) – Odrowąża – Wysockiego – Ogińskiego – Białołęcka – Rembielińska – Annopol – ODLEWNICZA. Uruchomienie linii łączącej tereny Żerania Wschodniego i osady Bródno z centrum Pragi. Obsługa przez 7 autobusów z zajezdni "Redutowa".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 22/67;
EW 1967, nr 115, 13/14 V 1967, str. 5]
1967.06.21. 169 linia autobusowa zwykła stała WILEŃSKA – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – WILEŃSKA.) – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Ogińskiego – Nadwiślańska – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Bartnicza – Wysockiego (powrót: Wysockiego – Odrowąża) – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Ogińskiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Rembielińska – Annopol – ODLEWNICZA. Jednokierunkowe skierowanie na trasę objazdową w związku z robotami torowymi na ul. Wysockiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 31/67]
1967.07.29.
ok. godz. 6.30.
169 linia autobusowa zwykła stała WILEŃSKA – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – WILEŃSKA.) – Odrowąża – Wysockiego (powrót: Wysockiego – Bartnicza – Goworowska [odcinek nieistniejący] – Nadwiślańska – Ogińskiego – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża) – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Ogińskiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Rembielińska – Annopol – ODLEWNICZA. Zmiana trasy objazdowej w związku z kolejnym etapem robót torowych na ul. Wysockiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 40/67]
1968.03.17. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – Odrowąża – Wysockiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Ogińskiego – Białołęcka [odcinek nieistniejący] – Rembielińska – Annopol – ODLEWNICZA. Wydłużenie trasy do Dworca Wschodniego. Obsługa przez 12 autobusów (5 całodziennych marki "Jelcz" i 7 dodatków marki "Ikarus") z zajezdni "Woronicza".

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 11/68;
EW 1968, nr 66, 16/17 III 1968, str. 5]
1969.10.19. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – św. Wincentego [nieistniejący odcinek] – Kondratowicza – Rembielińska – Annopol – ODLEWNICZA. Zakończenie przebudowy ul. św. Wincentego - połączenie z linią 169bis. Obsługa przez 20 autobusów (10 całodziennych i 10 dodatkowych) z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 67/69]
1971.10.17.
godz. 16.00.
169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – św. Wincentego [nieistniejący odcinek] – Kondratowicza – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – BRÓDNO UGORY (powrót: BRÓDNO UGORY – Toruńska – Rembielińska – Kondratowicza). Zmiana trasy związana z otwarciem trasy tramwajowej do Żerania Wschodniego. Obsługa przez 11 autobusów przegubowych z zajezdni "Ostrobramska".

[MZK Polecenie Służbowe nr 63/71;
EW 1971, nr 243, 14 X 1971, str. 5]
1972.05.07. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Starzyńskiego – Namysłowska – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – św. Wincentego [nieistniejący odcinek] – Kondratowicza – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – BRÓDNO UGORY (powrót: BRÓDNO UGORY – Toruńska – Rembielińska – Kondratowicza). Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem budowy kanału wzdłuż ul. 11 Listopada.

[MZK Polecenie Służbowe nr 21/72]
1972.05.08.
godz. 10.00.
169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Brzeska – Białostocka – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Starzyńskiego – Namysłowska – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa – Kijowska) – św. Wincentego – św. Wincentego [nieistniejący odcinek] – Kondratowicza – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – BRÓDNO UGORY (powrót: BRÓDNO UGORY – Toruńska – Rembielińska – Kondratowicza). Skierowanie na trasę objazdową w związku z budową przejść podziemnych w rejonie skrzyżowania ul. Targowej i Ząbkowskiej i zamknięciem wschodniej jezdni ul. Targowej na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Białostockiej.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 21/72;
EW 1967, nr 107, 5 V 1972, str. 5]
1973.01.21. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Starzyńskiego – Namysłowska – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – św. Wincentego [nieistniejący odcinek] – Kondratowicza – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – BRÓDNO UGORY (powrót: BRÓDNO UGORY – Toruńska – Rembielińska – Kondratowicza). Przywrócenie przejazdu przez ul. Targową.
1973.03.10. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – św. Wincentego [nieistniejący odcinek] – Kondratowicza – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – BRÓDNO UGORY (powrót: BRÓDNO UGORY – Toruńska – Rembielińska – Kondratowicza). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu budowy kanału wzdłuż ul. 11 Listopada.

[MZK Telefonogram z 10 III 1973]
1988.07.30. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – św. Wincentego [nieistniejący odcinek] – Kondratowicza – Rembielińska – Toruńska – Krasnobrodzka – BRÓDNO PODGRODZIE. Skierowanie do nowej pętli.
1990.06.29. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – św. Wincentego [nieistniejący odcinek] – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Korekta trasy związana z kolejnym etapem budowy Trasy Toruńskiej.
1999.07.13.
godz. 22.00.
169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Korekta trasy w związku z dokonaną przebudową układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic św. Wincentego i Kondratowicza (zmiana przebiegu ul. św. Wincentego).
2008.06.16. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada – Starzyńskiego (jezdnia tymczasowa) – Starzyńskiego – św. Wincentego (powrót: św. Wincentego – Starzyńskiego – Namysłowska (zawrotka) – Starzyńskiego – 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z remontem wiaduktu kolejowego nad ul. 11 Listopada.
2008.07.01. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada – Starzyńskiego (jezdnia tymczasowa) – Starzyńskiego – św. Wincentego (powrót: św. Wincentego – Starzyńskiego – Namysłowska – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Korekta trasy objazdowej w związku z częściowym zamknięciem dla ruchu ul. 11 Listopada w związku z wymianą torów tramwajowych.
2008.08.01. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada – Starzyńskiego (jezdnia tymczasowa) – Starzyńskiego – św. Wincentego (powrót: św. Wincentego – Starzyńskiego – Namysłowska (zawrotka) – Starzyńskiego – 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Przywrócenie poprzedniej trasy objazdowej w związku z zakończeniem naprawy zachodniego toru tramwajowego w ul. 11 Listopada i przełączeniem ruchu tramwajowego na wyremontowany odcinek.
2008.10.01. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Szwedzka – Starzyńskiego (jezdnia tymczasowa) – Starzyńskiego – św. Wincentego (powrót: św. Wincentego – Starzyńskiego – Namysłowska (zawrotka) – Starzyńskiego – 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Zmiana trasy objazdowej w związku z pracami torowymi na ul. 11 Listopada.
2008.10.20. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Przywrócenie stałej trasy w związku z zakończeniem remontu torowiska na ul. 11 Listopada oraz otwarciem przejazdu pod wiaduktem kolejowym.
2011.10.15. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Kowieńska – Środkowa – Stalowa – Konopacka – Rzeszotarskiej – aleja Solidarności – Jagiellońska – Okrzei – Targowa) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Zmiana organizacji ruchu w rejonie pl. Wileńskiego związana z budową II linii metra.
2012.07.22. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska (powrót: Jagiellońska – Okrzei – Targowa) – Ratuszowa – 11 Listopada – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Zamknięcie al. Solidarności w rejonie skrzyżowania z ul. Targową. Skierowanie na trasę objazdową.
2012.08.27. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Kowieńska – Środkowa – Stalowa – Konopacka – Rzeszotarskiej – aleja Solidarności – Jagiellońska – Okrzei – Targowa) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Przywrócenie wcześniejszej trasy w związku z otwarciem przejazdu przez al. Solidarności.
2014.10.03. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Przywrócenie stałej trasy w rejonie Dworca Wileńskiego po otwarciu dla ruchu ul. Targowej.
2015.08.30. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Wileńska – Inżynierska – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Środkowa – Stalowa – Inżynierska) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową linii tramwajowej na ul. 11 Listopada i zamknięciem dla ruchu tej ulicy na odcinku od ul. Targowej do ul. Inżynierskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Inżynierską.
2015.09.22.
godz. 23.00.
169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada – Bródnowska – Szwedzka (powrót: Szwedzka – StrzeleckaŚrodkowa – Stalowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – 11 Listopada – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Skierowanie na trasę objazdową w związku z III etapem przebudowy trasy tramwajowej ŻERAŃ WSCHODNI - DW. WILEŃSKI i zamknięciem dla ruchu ul 11 Listopada (na odcinku od ul. Szwedzkiej do ul. Ratuszowej). Przywrócenie przejazdu przez ul. skrzyżowanie ul. Inżynierskiej i 11 Listopada.
2015.09.28.
godz. 23.00.
169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Ratuszowa (powrót: Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – Namysłowska – Starzyńskiego – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Korekta trasy objazdowej w związku z IV etapem przebudowy trasy tramwajowej ŻERAŃ WSCHODNI - DW. WILEŃSKI i zamknięciem dla ruchu ul 11 Listopada (na odcinku od ul. Szwedzkiej do ronda Żaba).
2015.10.31. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy trasy tramwajowej na ul. 11 Listopada.
2017.06.17. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – Wileńska – Inżynierska – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Skierowanie na trasę objazdową w związku z wprowadzeniem kolejnego etapu budowy północno-wschodniego odcinka II linii metra i zamknięciem dla ruchu ul. Targowej (na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 11 Listopada).
2017.09.08.
ok. godz. 9.00.
169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska (powrót: Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA).) – Targowa – Wileńska – Inżynierska – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Likwidacja dotychczasowego przejazdu przez tory tramwajowe na ul. Kijowskiej na wysokości wyjazdu z pętli autobusowej w związku z kolejnym etapem budowy Trasy Świętokrzyskiej.
2019.03.02. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska (powrót: Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA).) – Targowa – Wileńska – Inżynierska – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska) – św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – Krasnobrodzka – BRÓDNO PODGRODZIE (powrót: BRÓDNO PODGRODZIE – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Krasnobrodzka – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty). Rozpoczęcie budowy wschodnio-północnego odcinka drugiej linii metra i związane z tym zamknięcie dla ruchu ul. Bazyliańskiej i Kondratowicza (od ul. Rembielińskiej do Łabiszyńskiej wraz ze skrzyżowaniami) oraz ul. Kondratowicza (na odcinku od wyjazdu ze Szpitala Bródnowskiego do ul. św. Wincentego). Skierowanie na trasę objazdową. Zmiana wprowadzona jako stała ze względu na długotrwały charakter objazdu.
2019.04.25.
ok. godz. 22.00.
169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska (powrót: Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA).) – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – Matki Teresy z Kalkuty – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – Krasnobrodzka – BRÓDNO PODGRODZIE (powrót: BRÓDNO PODGRODZIE – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Krasnobrodzka – Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty). Przywrócenie stałej trasy po otwarciu dla ruchu ul. Targowej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 11 Listopada.
2022.11.21. 169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska (powrót: Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA).) – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – Kondratowicza – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Toruńska – Krasnobrodzka – BRÓDNO PODGRODZIE (powrót: BRÓDNO PODGRODZIE – Chodecka – Łojewska – Łabiszyńska – Kondratowicza). Korekta trasy w związku z przywróceniem ruchu kołowego na obu jezdniach ul. Kondratowicza na odcinku od ul. Malborskiej do ul. Chodeckiej oraz na jezdni południowej ul. Kondratowicza na odcinku od ul. Chodeckiej do ul. Łabiszyńskiej.
2023.04.22.
ok. godz. 15.00.
169 linia autobusowa zwykła stała DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – aleja Tysiąclecia (zawrotka) – Kijowska (powrót: Kijowska – DWORZEC WSCHODNI (KIJOWSKA).) – Targowa – 11 Listopada (powrót: 11 Listopada – Ratuszowa – Inżynierska – Wileńska – Targowa) – św. Wincentego – Kondratowicza – Łabiszyńska – Łojewska – Chodecka – BRÓDNO PODGRODZIE. Skierowanie na stałą trasę w związku z zakończeniem przebudowy ul. Kondratowicza.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

ZOBACZ TEŻ:


LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
LINIA AUTOBUSOWA PRZYSPIESZONA

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.