LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

DATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1949.02.01. 110 linia autobusowa zwykła stała HOTEL POLONIA – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Bracka – Widok – Marszałkowska – HOTEL POLONIA.) – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – Kłopotowskiego – Jagiellońska – aleja Solidarności – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – Targowa). Zmiana oznaczenia linii M w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii autobusowych.

[EW nr 28, 29 I 1949, str. 5;
KC nr 28, 29 I 1949, str. 6]
1949.06.18. 110 linia autobusowa zwykła stała HOTEL POLONIA – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Bracka – Widok – Marszałkowska – HOTEL POLONIA.) – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – DWORZEC WILEŃSKI (powrót: DWORZEC WILEŃSKI – aleja Solidarności – Jagiellońska – Okrzei – Targowa). Czasowa zmiana trasy w rejonie Dworca Wileńskiego w związku z przebudową torowiska tramwajowego na ul. Targowej.

[EW nr 167, 17 VI 1949, str. 1;
KC nr 166, 19 VI 1949, str. 7]
1949.07.06. 110 linia autobusowa zwykła stała HOTEL POLONIA – Aleje Jerozolimskie (powrót: Aleje Jerozolimskie – Bracka – Widok – Marszałkowska – HOTEL POLONIA.) – most i aleja Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Targowa – DWORZEC WILEŃSKI. Skierowanie dwukierunkowo przez ul. Targową wraz z przeniesieniem przystanku krańcowego z al. Solidarności (wówczas ul. Zygmuntowskiej) na placyk przy Pomniku Braterstwa Broni (koło cerkwi).

[EW nr 186, 6 VII 1949, str. 3]
1949.07.22. 110 linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – aleja Solidarności – Okopowa – Chłodna – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – DWORZEC WILEŃSKI. Otwarcie trasy W-Z. Skierowanie na nową trasę łączącą Wolę z Pragą szlakiem nowej trasy W-Z. Do momentu nadejścia z Francji nowych autobusów marki "Chausson" (co stało się w połowie sierpnia), do obsługi linii skierowano także czasowo wozy marki "Fiat", należące do PKS.

[EW nr 194, 14 VII 1949, str. 5;
EW nr 201, 21 VII 1949, str. 1;
EW nr 205, 25 VII 1949, str. 3;
KC nr 191, 14 VII 1949, str. 5;
KC nr 197, 20 VII 1949, str. 4;
KC nr 201, 24 VII 1949, str. 6]
1951.04.01. 110 linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna (powrót: Chłodna – Okopowa – aleja Solidarności – MŁYNARSKA.) – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – DWORZEC WILEŃSKI. Korekta trasy na terenie Woli.
1951.05.23. 110 linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – DWORZEC WILEŃSKI. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z przebudową placu Bankowego i zamknięciem dla ruchu kołowego ulic Elektoralnej i Przechodniej.

[EW nr 141, 23 V 1951, str. 3]
1951.07.23. 110 linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna (powrót: Chłodna – Okopowa – aleja Solidarności – MŁYNARSKA.) – plac Mirowski – plac Żelaznej Bramy – Przechodnia – plac Bankowy – aleja Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Targowa – DWORZEC WILEŃSKI. Przywrócenie stałej trasy.

[EW nr 197, 20 VII 1951, str. 5]
1952.10.20. 110 linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Niska frekwencja.

[EW nr 251, 18-19 X 1952, str. 1]


.


1953.01.12. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – RADIOWO. Uruchomienie linii łączącej osiedle Radiowo z przystankiem przesiadkowym na placu Wilsona.

[EW nr 1, 1 I 1953, str. 9;
EW nr 9, 9 I 1953, str. 1]
1954.12.05. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – MOŚCISKA. Przedłużenie trasy do Mościsk.

[EW nr 289, 4-5 XII 1954, str. 7]
1957.07.07. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – MOŚCISKA. Skierowanie linii w rejon Huty "Warszawa".

[EW nr 159, 7-8 VII 1957, str. 5]
1957.12.15. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – aleja Zjednoczenia – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (GROTESKI). Przedłużenie trasy do Wólki Węglowej.
1958.10.25. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (GROTESKI). Korekta trasy w rejonie Bielan.
1961.09.18. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – Przybyszewskiego – Żeromskiego) – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (GROTESKI). Rozpoczęcie przebudowy ul. Żeromskiego i wprowadzenie na odcinku al. Reymonta - Podczaszyńskiego ruchu jednokierunkowego.

[MPA Okólnik nr 41/61;
EW nr 221, 18 IX 1961, str. 5]
1961.10.10. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego) – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (GROTESKI). Kolejny etap przebudowy ul. Żeromskiego - całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego na odcinku al. Reymonta - Podczaszyńskiego.

[MPA Okólnik nr 47/61;
EW nr 239, 9 X 1961, str. 5;
ŻW nr 239, 8/9 X 1961, str. 8]
1961.12.06. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (GROTESKI). Zakończenie przebudowy ul. Żeromskiego wraz z przywróceniem ruchu kołowego.

[EW nr 289, 6 XII 1961, str. 5;
ŻW nr 289, 6 XII 1961, str. 8]
1962.04.09. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (GROTESKI).

(W dni robocze do godz. 8.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)

(Od poniedziałku do piątku w godz. 13.55-16.10 oraz w soboty w godz. 12.09-14.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)
Wprowadzenie wariantowych podjazdów pod budynek administracyjny Huty "Warszawa".

[MPA Zarządzenie nr 2/62]
1964.11.07. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (granica miasta).

(W dni robocze do godz. 8.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)

(Od poniedziałku do piątku w godz. 13.55-16.10 oraz w soboty w godz. 12.09-14.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)
Przedłużenie trasy o 3 km (do granicy miasta) dzięki pracy społecznej mieszkańców tego rejonu oraz żołnierzy.

[EW nr 266, 5 XI 1964, str. 5]
1966.04.04. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego (powrót: Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego) – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (granica miasta).

(W dni robocze do godz. 8.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)

(Od poniedziałku do piątku w godz. 13.55-16.10 oraz w soboty w godz. 12.09-14.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)
Wprowadzenie trasy objazdowej w kierunku Śródmieścia w związku z przebudową ul. Żeromskiego.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 12/66;
EW nr 78, 1 IV 1966, str. 5]
1966.04.20.
ok. godz. 9.00.
110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza (powrót: Kasprowicza – aleja Reymonta – Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego) – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (granica miasta).

(W dni robocze do godz. 8.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – aleja Reymonta – Żeromskiego) – ...)

(Od poniedziałku do piątku w godz. 13.55-16.10 oraz w soboty w godz. 12.09-14.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – aleja Reymonta – Żeromskiego) – ...)
Wprowadzenie trasy objazdowej w kierunku Śródmieścia w związku z przebudową zachodniej jezdni ul. Kasprowicza.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 16/66]
1966.09.26.
ok. godz. 10.00.
110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego (powrót: Żeromskiego – Podczaszyńskiego – Marymoncka – Słowackiego) – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (granica miasta).

(W dni robocze do godz. 8.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)

(Od poniedziałku do piątku w godz. 13.55-16.10 oraz w soboty w godz. 12.09-14.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)
Przywrócenie stałej trasy w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy zachodniej jezdni ul. Kasprowicza.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 55/66;
EW nr 229, 26 IX 1966, str. 5]
1966.10.07. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (granica miasta).

(W dni robocze do godz. 8.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)

(Od poniedziałku do piątku w godz. 13.55-16.10 oraz w soboty w godz. 12.09-14.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Huta (pętla) – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)
Zakończenie robót drogowych na ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Podczaszyńskiego do ul. Słowackiego.

[EW nr 237, 5 X 1966, str. 5]
1974.02.10. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (granica miasta).

(W dni robocze do godz. 8.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – ulica bez nazwy – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji Huty – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)

(Od poniedziałku do piątku w godz. 13.55-16.10 oraz w soboty w godz. 12.09-14.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – ulica bez nazwy – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji Huty – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)
Korekta trasy w celu usprawnienia dojazdów do przystanków autobusowych w rejonie Huty Warszawa.

[MZK Polecenie Służbowe nr 5/74]
1974.09.02?. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (granica miasta).

(W dni robocze do godz. 8.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji Huty – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)

(Od poniedziałku do piątku w godz. 13.55-16.10 oraz w soboty w godz. 12.09-14.02: ... – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Nocznickiego (powrót: Nocznickiego – Zgrupowania Armii Krajowej "Kampinos" – jezdnia wzdłuż budynków dyrekcji Huty – Kasprowicza – Przybyszewskiego) – ...)
Korekta trasy dojazdowej kursów wariantowych do przystanku w rejonie Huty Warszawa.
1979.08.26. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA (granica miasta). Wycofanie z ul. Kasprowicza w celu skrócenia czasu przejazdu z Wólki Węglowej do pl. Wilsona. Obsługa przez 5 autobusów z zajezdni "Inflancka".

[MZK Polecenie Służbowe nr 30/79;
EW nr 191, 27 VIII 1979, str. 7]
1981.??.??. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Trenów – DĄBROWA LEŚNA. Przedłużenie trasy do Dąbrowy Leśnej.
1991.06.14. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA GŁÓWNA). Wycofanie z Łomianek - do Dąbrowy Leśnej skierowano nową linię podmiejską 701.
1992.10.01. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – WÓLKA WĘGLOWA. Skierowanie do nowej pętli przy zbiegu ul. Estrady z ul. Trenów.
1996.07.06. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Przedłużenie trasy do nowej pętli przy Bramie Zachodniej Cmentarza Północnego.
1997.05.16. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – Cmentarz Północny (Brama Południowa) – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem dla ruchu ul. Arkuszowej z powodu budowy wodociągu.
1999.04.21. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego (powrót: Słowackiego – PLAC WILSONA.) – Żeromskiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – Cmentarz Północny (Brama Południowa) – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Zmiana organizacji ruchu na pl. Wilsona.
1999.08.17. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego (powrót: Słowackiego – PLAC WILSONA.) – Żeromskiego – Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – Cmentarz Północny (Brama Południowa) – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Wprowadzenie trasy objazdowej jako stałej po zakończeniu robót wodociągowych na ul. Arkuszowej.
2001.04.01. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego (powrót: Słowackiego – PLAC WILSONA.) – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Zamiana odcinka trasy z linią 701 w celu postulowanej przez pasażerów poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu ul. Arkuszowej.
2001.07.04.
ok. godz. 22.00.
110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego (powrót: Słowackiego – PLAC WILSONA.) – Żeromskiego – Wólczyńska (powrót: Wólczyńska – aleja Reymonta – Broniewskiego – Jarzębskiego – Żeromskiego) – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem przebudowy al. Reymonta.
2001.10.18.
ok. godz. 22.00.
110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego (powrót: Słowackiego – PLAC WILSONA.) – Żeromskiego – Wólczyńska (powrót: Wólczyńska – Conrada – aleja Reymonta – Żeromskiego) – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Korekta trasy objazdowej w związku z kolejnym etapem przebudowy al. Reymonta.
2001.10.26.
ok. godz. 22.00.
110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego (powrót: Słowackiego – PLAC WILSONA.) – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy al. Reymonta.
2003.10.06. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Popiełuszki – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z zamknięciem ul. Słowackiego (na odcinku od pl. Wilsona do ul. Popiełuszki) z powodu budowy metra.
2004.03.25. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Krasińskiego (powrót: Krasińskiego – PLAC WILSONA.) – Popiełuszki – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Przywrócenie stałej lokalizacji krańca na ul. Krasińskiego w związku z przedłużeniem tras linii 708 i 726 i brakiem miejsca postojowego na placu Wilsona.
2005.08.28. 110 linia autobusowa zwykła stała PLAC WILSONA – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – plac Wilsona – Słowackiego (powrót: Słowackiego – PLAC WILSONA.) – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Przywrócenie ruchu kołowego na ul. Słowackiego.
2008.06.21. 110 linia autobusowa zwykła stała METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA). Skierowanie do nowej pętli METRO MARYMONT.
2018.09.03. 110 linia autobusowa zwykła stała METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – Cmentarz Północny (Brama Zachodnia) (pętla) – Dziekanowska – Estrady – Trenów – Łomianki: Trenów – Partyzantów – Akacjowa – Brukowa – CH ŁOMIANKI.

(W soboty, niedziele i święta: ... – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA).)
Przedłużenie trasy w dni powszednie na wniosek Urzędu Miasta Łomianki.
2023.07.03.
ok. godz. 22.00.
110 linia autobusowa zwykła stała METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – Żeromskiego – aleja Reymonta – Conrada – Kwitnąca – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – Cmentarz Północny (Brama Zachodnia) (pętla) – Dziekanowska – Estrady – Trenów – Łomianki: Trenów – Partyzantów – Akacjowa – Brukowa – CH ŁOMIANKI.

(W soboty, niedziele i święta: ... – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA).)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z remontem przejazdu tramwajowego w ul. Wólczyńskiej przy ul. Aspekt.
2023.09.04. 110 linia autobusowa zwykła stała METRO MARYMONT – Włościańska – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska – Arkuszowa – Estrady – Dziekanowska – Cmentarz Północny (Brama Zachodnia) (pętla) – Dziekanowska – Estrady – Trenów – Łomianki: Trenów – Partyzantów – Akacjowa – Brukowa – CH ŁOMIANKI.

(W soboty, niedziele i święta: ... – Dziekanowska – CMENTARZ PÓŁNOCNY (BRAMA ZACHODNIA).)
Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu remontu torowiska tramwajowego na ul. Wólczyńskiej.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GL - Głos Ludu [1945-1948]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH ZWYKŁYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.