ZACHĘTA

INNE NAZWY KRAŃCA:
OKRES EKSPLOATACJI:
• 10 V 2009 -
RODZAJ KRAŃCA:
• kryterium uliczne --- 10 V 2009 -

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
2009.05.10. Uruchomienie krańca (w formie kryterium ulicznego: pl. Bankowy - Senatorska - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy) jako czasowego w związku z kolejnym etapem przebudowy linii tramwajowej na Trasie W-Z i zamknięciem dla ruchu kołowego południowej jezdni al. Solidarności (na odcinku od pl. Bankowego do ul. Hipotecznej). Tymczasowe przeniesienie krańca linii przyspieszonej 410 z ul. Bielańskiej.
2009.06.07. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Ponowne przeniesienie przystanku krańcowego linii 410 na ul. Bielańską w związku z przywróceniem ruchu kołowego na jezdni południowej al. Solidarności oraz zamknięciem przejazdu przez torowisko tramwajowe na pl. Bankowym na poziomie ul. Senatorskiej.
2009.09.01. Uruchomienie krańca (w formie kryterium ulicznego: pl. Bankowy - Senatorska - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska - Marszałkowska - pl. Bankowy) jako stałego w związku z przeniesieniem krańca linii przyspieszonej 410 z ul. Bielańskiej.
2011.06.11. Zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Prostej i Świętokrzyskiej w związku z rozpoczęciem II etapu budowy centralnego odcinka II linii metra. Skrócenie trasy linii 174 (wycofanie z Pragi) w celu lepszego dostosowania rozkładu jazdy do potrzeb pasażerów na podstawowym odcinku jej trasy oraz poprawy regularności i punktualności jej kursowania. Skierowanie przez kryterium uliczne: Królewska - pl. Piłsudskiego - Focha - Moliera - pl. Teatralny - Wierzbowa - pl. Piłsudskiego - Królewska.
2013.06.01. Likwidacja linii 410 w związku z niewielkim wykorzystaniem przez pasażerów oraz dublowaniem na większym odcinku trasy linii 171, 190 i 520.
2015.03.09. LIKWIDACJA KRAŃCA. Wycofanie linii 174 z najmniej popularnego odcinka trasy i skrócenie do krańca RONDO ONZ.

SCHEMATY:
POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.