LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁADATA NUMER RODZAJ LINII TRASA UWAGI
1957.07.23. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PLAC UNII LUBELSKIEJ – Puławska – Goworka – Spacerowa – Podchorążych – Nowoparkowa – Czerniakowska – Powsińska – SADYBA.

(Wypady na przyjazd kolejki: ... – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.)
Otwarcie trzy dni wcześniej trasy tramwajowej do Wilanowa (8,4 km podwójnego toru, 34 przystanki), biegnącej ulicami: Goworka, Nowoparkową (obecnie: Gagarina), Czerniakowską, Powsińską i Wiertniczą do pętli przy cmentarzu wilanowskim (oprócz niej zbudowano dwie inne pętle; przy pl. Bernardyńskim i na Sadybie). Linię tę zbudowano "od nowa" budując całą infrastrukturę. Podczas budowy dokonano regulacji ulicy Nowoparkowej oraz m. in. zburzono resztki starej zajezdni przy Puławskiej.

[EW 1957, nr 171, 21 VII 1957, str. 1]
1957.08.05. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
KIELECKA – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Podchorążych – Nowoparkowa – Czerniakowska – PLAC BERNARDYŃSKI.

(Wypady na przyjazd kolejki: ... – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.)
Przedłużenie trasy na Mokotowie i zamiana krańców z linią 16 w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu Sadyby i Wilanowa.

[EW 1957, nr 181, 2 VIII 1957, str. 5]
1957.10.15. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
KIELECKA – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Podchorążych – Nowoparkowa – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Przedłużenie wszystkich kursów do Wilanowa.
1959.07.21. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PLAC STARYNKIEWICZA – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Podchorążych – Nowoparkowa – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Przedłużenie trasy do bezpośredniego centrum miasta.
1961.06.10. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PLAC STARYNKIEWICZA – Aleje Jerozolimskie – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Zmiana nazwy ulicy o roboczej nazwie "Nowoparkowa" na "Jurija Gagarina".
1963.01.07. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – Woronicza – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Korekta trasy mająca na celu usprawnienie połączenia komunikacyjnego rejonów przemysłowych Służewca.

[MPK Okólnik nr 1/63;
EW 1963, nr 2, 3 I 1963, str. 5]
1963.05.26. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – Woronicza – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Uruchomienie świątecznej wersji linii kursującej na skróconej trasie.

[MPK Okólnik nr 25/63;
EW 1963, nr 122, 23 V 1963, str. 5]
33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
RAKOWIECKA – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.
1963.10.20. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – Woronicza – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Zawieszenie kursów świątecznych.
1964.05.15. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – Woronicza – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Uruchomienie świątecznej wersji linii kursującej na skróconej trasie.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 9/64;
EW 1964, nr 117, 15 V 1964, str. 5]
33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa
(kursuje w pogodne dni świąteczne)
RAKOWIECKA – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW.
1964.06.21. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – Woronicza – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Połączenie kursów świątecznych z linią 15bis w linię Z w celu usprawnienia mieszkańcom Warszawy świątecznego wyjazdu do terenów wypoczynkowych.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 15/64;
EW 1964, nr 146, 18 VI 1964, str. 7]
1964.09.27. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Przejęcie części tras przez linie 2 i nową 12.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 41/64;
EW 1964, nr 232, 26/27 IX 1964, str. 5]


.


1967.01.02. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
SŁUŻEWIEC – Marynarska – Wołoska – Woronicza – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Uruchomienie linii w związku z likwidacją linii 16. Obsługa przez 11 pociągów.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 74/66;
EW 1966, nr 311, 30 XII 1966, str. 5]
1967.04.28. 18 linia tramwajowa zwykła stała SŁUŻEWIEC – Marynarska – Komarowa – Woronicza – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – Powsińska – Wiertnicza – WILANÓW. Zmiana nazwy ul. Wołoskiej na Władimira Komarowa.

[Uchwała nr 59 Rady Narodowej m. st. Warszawy z 28 IV 1967]
1967.09.01. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Likwidacja linii związana z wycofaniem z Wilanowa linii podstawowej 33. Do Wilanowa skierowano linię 14.

[MZK Zarządzenie Wykonawcze nr 45/67;
EW 1967, nr 205, 28 VIII 1967, str. 5]


.


1977.07.18. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PIASKI – Broniewskiego – aleja Marchlewskiego – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Chodkiewicza – Komarowa – Woronicza – Puławska – DW. POŁUDNIOWY. Uruchomienie linii jako pomocniczej dla linii 33 po przedłużeniu jej trasy na Bielanach w związku z otwarciem nowej trasy przez ul. Wólczyńską do pętli przy hucie "Warszawa". Obsługa przez 5 pociągów z zajezdni "Mokotów" oraz 5 pociągów z zajezdni "Żoliborz.

[MZK Polecenie Służbowe nr 22/77;
EW 1977, nr 163, 20 VII 1977, str. 7]
1977.08.08. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PIASKI – Broniewskiego – aleja Marchlewskiego – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Chodkiewicza – Komarowa – Woronicza – WORONICZA. W związku z budową ulicy Rzymowskiego i jej wielopoziomowego skrzyżowania z Puławską rozpoczęto budowę nowej pętli przy Wyścigach, w odległości 250 metrów bliżej Śródmieścia niż dotychczasowy kraniec, który znalazł się na terenie budowy - skrócenie trasy związane z wycofaniem z Wyścigów linii 4, 19 i 36.

[MZK Polecenie Służbowe nr 28/77;
EW 1977, nr 175, 6/7 VIII 1977, str. 11]
1978.06.24. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PIASKI – Broniewskiego – aleja Marchlewskiego – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Chodkiewicza – Komarowa – Woronicza – WORONICZA. Pozostawienie trasy skróconej jako stałej.

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/78]
1979.08.20. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
PIASKI – Broniewskiego – aleja Marchlewskiego – Chałubińskiego – aleja Niepodległości – Rakowiecka – Chodkiewicza – Komarowa – Woronicza – Puławska – DW. POŁUDNIOWY. Przywrócenie starej trasy w związku z ponownym skierowaniem linii 4 do Wyścigów.

[MZK Polecenie Służbowe nr 29/79;
EW 1979, nr 184, 18/19 VIII 1979, str. 2;
ŻW 1979, nr 195, 21 VIII 1979, str. 8]
1981.07.01. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
ZAWIESZENIE KURSOWANIA. Zawieszenie kursowania w związku z okresem urlopowym.

[MZK Serwis Informacyjny nr 32/81;
EW 1981, nr 139, 20 VII 1981, str. 8]
1981.09.01. 33
BIS
linia tramwajowa zwykła okresowa szczytowa
(kursuje w dni robocze)
LIKWIDACJA LINII. Formalna likwidacja spowodowana pogarszającym się stanem taboru.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:


MPA - Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MPK - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
MZK - Miejskie Zakłady Komunikacyjne [Dokumenty udostępnione przez P. Grzegorza Gałęzowskiego.]
EW - Express Wieczorny [1946-1999]
GW - Gazeta Wyborcza [1989-]
KC - Kurier Codzienny [1945-1953]
TL - Trybuna Ludu [1948-1990]
WW - Wieczór Warszawy [1946-1948]
ŻW - Życie Warszawy [1944-2011]

SCHEMAT TRAS.

ZDJĘCIA Z PORTALU OMNI-BUS.EU


 

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII
KONTAKT: trasbus@o2.pl.