ADAM SZUBA
PRAGA

ROZDZIAŁ 3


1.
Stan provozu MHD od 02.09.2002
1. METRO


Linka A
Relacja przewozu bez zmian.
Linka B
Odżyła linia B na swojej zachodniej czę¶ci. Kursuje już zapewniaj±c zwykłe poł±czenia w relacji Zličín - Smichovské nádraží z częstotliwo¶ci± 3 do 5 minut. W ruchu wahadłowym między Hloubětinem a Černym Mostem jest utrzymana częstotliwo¶ć 6 minut.
Linka C
Relacja przewozu bez zmian.
Zwiększona częstotliwo¶ć kursowania wybranych poci±gów w całej czę¶ci czynnej relacji Háje - Muzeum z 8-12 do 6 minut.
2. TRAMVAJE
Tramwaje

2.1 Informacje ogólne

Ve svých pravidelných trasách jezdí linky č. 9, 10, 22, 25, 51, 55, 57, 58.
Na podstawowych trasach kursuj± linie nr: 9, 10, 22, 25, 51, 55, 57, 58.

Na linkách č. 1, 8, 17, 24, 25 a X-B jsou zrušeny zastávky Pražska Tržnice a Libeňsky Most.
Na liniach nr: 1, 8, 17, 24, 25 i X-B s± zawieszone przystanki Pražska Tržnice i Libeňsky Most.

Úseky bez tramvajového provozu:
Odcinki bez ruchu tramwajowego:
• Jiráškovo náměstí - Národní divadlo - Staroměstská - Malostranská;
• Staroměstská - Čechúv Most;
• Nádraží Holešovice - Trojská - Ke Stírce;
• Bílá Labut' - Florenc - Palmovka;
• Výstaviště - Nádraží Holešovice - Dělnická;
• Bílá Labut' - Těšnov - Vltavská.


2.2 Linie specjalne.

X-A.
Linia X-A zwiększyła częstotliwo¶ć kursowania do 4 minut.

X-B.
Linia X-B zwiększyła częstotliwo¶ć kursowania do 4 minut.

Zrezygnowano już z kojarzenia powyższych linii odpowiednio z trasami 3 i 23.


2.3 Zmiany w trasach.
Nadal zawieszone jest kursowanie następuj±cych linii: 3, 19, 20 i 23, a dodatkowo przestała kursować linia 6.


Linka 1.
Wycofano tramwaje tej linii z pętli Spojovací skracaj±c j± do krańca Vápenka. Celem tej zmiany jest najprawdopodobniej odzyskanie kilku wozów i skierowanie ich do obsługi linii X-B.

Linka 2.
Wydłużono jej trasę od Červeného Vrchu do pętli Divoká šárka. Wydaje mi się, że potrzebne było zasilenie linii 26 na ww. odcinku. Zwykle do krańca Divoká šarka dociera również linia 20 i to ona zasila podstawowe 26.

Linka 4.
Ze względu na znaczn± ilo¶ć wozów kursuj±cych między Náměstí Míru a Čechowo náměstí na linii X-A, 4 zostaje wycofana z tego odcinka i skierowana przez Otakarovou do I.P.Pavlova czę¶ciowo po trasie dotychczas kursuj±cej linii 6.

Linka 5.
Wznowiono kursowanie linii 5 na następuj±cej trasie:
Podbaba - Vítězné náměstí - Hradčanská - Strossmayerovo naměstí - Náměstí Republiky - Hlavní nádraží - Olšanské náměstí - Olšanské Hřbitovy.
Zatem różnica w przebiegu względem trasy podstawowej polega na tym, że linia zamiast jad±c z krańca Vozovna Kobylisy i objeżdżać Holešovice, jedzie od przystanku Strossmayerovo naměstí po trasie 25 do pętli Podbaba.

Linka 6.
Linka není v provozu!
Linia zawieszona!

Linka 7.
Obowi±zuje nadal trasa objazdowa w relacji Lehovec - Kotkařka.

Linka 8.
Linia skrócona do pętli Nádraží Vysočany (do swojego podstawowego krańca). Obowi±zuje nadal trasa objazdowa ze względu na wył±czenie z ruchu terenu Karlína.

Linka 11.
Utrzymana na trasie objazdowej.

Linka 12.
Wydłużenie trasy do petli Lehovec. Zatem powrót na swój podstawowy odcinek od Líbeňského mostu (wcze¶niej ominięcie Holešovic). Nie doprowadzono jednak tej linii tylko do jej zwykłego krańca Palmovka, ale wydłużono j± aż do Lehovca po trasie linii 7.

Linka 14.
Powrót w południowej czę¶ci trasy w rejon pętli Smíchovské nádraží z wydłużeniem do krańca Hlubočepy. W północnej czę¶ci trasy utrzymano wycofanie z Holešovic, pętli Kobylisy oraz z mostu "elektrické dráhy" i zakończono trasę tej linii na pętli Vystaviště. Względem ostatniego wariantu objazdowego wycofano zatem z przebiegu trasy linii 25 do Podbaby, gdzie skierowano linię 5.

Linka 16.
Utrzymano wydłużenie trasy od pętli Nádraží Braník do pętli Sídliště Modřany.

Linka 17.
Utrzymano dotychczasowy wariant przebiegu trasy objazdowej.

Linka 18.
Utrzymano dotychczasowy wariant przebiegu trasy objazdowej.

Linka 21.
Przywrócono kursowanie tej linii jednocze¶nie skracaj±c jej trasę do pętli Nádraží Branik. Poza tym od rejonu przystanku Národní Třída, gdzie zwykle zawraca, została wydłużona przez Most Legií i po trasie 14 do pętli Hlubočepy.
Ciekawostk± takiego ułożenia trasy jest zjawisko występuj±ce między pętl± Hlubočepy a przystankiem Přistaviště. Przejazd tego odcinka lini± 21 zajmuje około 25 minut. Natomiast bezpo¶rednia odległo¶ć jaka dzieli te miejsca, to niecałe... 300 metrów. Można by się nawet pokusić o spacer w tej krótszej relacji, gdyby nie fakt, że należy pokonać rozw¶cieczon± Wełtawę z groĽnie podwyższonym poziomem wody.


Linka 24.
Utrzymano dotychczasowy wariant przebiegu trasy objazdowej.

Linka 26.
Ze względu na przywrócenie kursowania linii 5 do pętli Olšanské Hřbitovy, linia 26 w rejonie Žižkova wróciła do swojego podstawowego przebiegu.

Linka 52.
Utrzymano dotychczasowy wariant przebiegu trasy objazdowej.

Linka 53.
Utrzymano dotychczasowy wariant przebiegu trasy objazdowej.

Linka 54.
Utrzymano dotychczasowy wariant przebiegu trasy objazdowej.

Linka 56.
Utrzymano dotychczasowy wariant przebiegu trasy objazdowej.


3. MĚSTKÉ A PŘĺMĚSTKÉ AUTOBUSY
Autobusy miejskie i podmiejskie

Úseky bez autobusového provozu:
Odcinki bez ruchu autobusowego:
• U Památníku - Florenc, resp. Náměstí W. Churchila - Florenc, Florenc - Staroměstká;
• Pelc - Tyrolka - ZOO, Staroměstská - Čechúv Most;
• Nádraží Modřany - Na Havránce, resp. Nádraží Modrany - Darwinowa.

• Noční linka 511 je ukončena v zastávce Bílá labut'.
Nocna linia 511 kończy na przystanku Bílá labut'.

3.1 Linie zawieszone.

112.


3.2 Linie ze zmienionymi trasami.

102, 112, 129, 133, 135, 141, 144, 152, 165, 173, 187, 200, 205, 207, 221, 222, 223, 250, 255, 261, 340, 341, 342, 350, 507, 509, 511.

Poza tym dla wielu linii podmiejskich nie wymienionych wyżej ustalono następuj±ce kryterium zmiany kursowania: Linky prodloužené a změněné pro zajištění lepší návazné dopravy (Linie przedłużone i zmienione w celu zaistnienia lepszej komunikacji):
• Úsek Černý Most - Lehovec: 303, 304, 323, 344, 346, 353, 367 i 379.
• Úsek Zličín - Sísliště Řepy: 307, 308, 309, 310, 311, 380, 384.
• Úsek Vysočanská - Harfa: 305, 351, 365, 366, 368, 376, 377.


3.3 Linie specjalne.

X-C.
Zastępcza linia za metro C - kursuje nadal w relacji Nádraží Holešovice - Pražského povstaní.


4. KYVADLOVÁ DOPRAVA ČD NA ÚZEMĺ PRAHY.
Wahadłowy ruch poci±gów czeskich kolei państwowych na terenie Pragi.

Dwie relacje nie przyniosły dostatecznego zwiększenia potoków pasażerskich, by uzasadnione było ich utrzymywanie, a co za tym idzie dotowanie z miejskiej kasy. Utrzymane relacje cieszyły się jednak tak dużym zainteresowaniem, że gdyby nie ograniczenia w przepustowo¶ci szlaków kolejowych zapewne zwiększono by liczbę kursuj±cych poci±gów.

4.1 Praha hlavní nádraží - Praha-Smíchov (interval 20 minut).

Utrzymanie kursowania dodatkowych poci±gów. Relacja ciesz±ca się największym zainteresowaniem pasażerów.


4.2 Praha hlavní nádraží - Praha-Smichov severní nástupiště - Praha-Jinonice - Praha-Zličín (interval 120 minut v jednom směru).

Zawieszenie dodatkowych poci±gów kursuj±cych w tej relacji. Wi±że się to przede wszystkim z wydłużeniem kursowania metra do Smíchovského nádraží.


4.3 Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň - Praha-Běchovice (interval 10 až 30 minut).

Utrzymanie kursowania dodatkowych poci±gów. Podano czas przejazdu poci±gów w całej relacji: 16 minut.


4.4 Praha-Smichov - Praha-Vršovice - Praha-Libeń - Praha-Vysočany - Praha-Horni Počernice (interval 30 minut).

Zawieszenie dodatkowych poci±gów kursuj±cych w tej relacji.

5. INDYVIDUÁLNĺ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA.
Prywatna komunikacja samochodowa.

Pro individuální automobilovou dopravu jsou uzavřeny:
Dla indywidulanego ruchu kołowego s± zamknięte:
• průjezd Malou Starnou včetně Chotkovy ulice do centra (przejazd przez Malou Starnou - wszystkie Chotkovy ulice do centrum);
• průjezd Karlínem (przejazd przez Karlín);
• průjezd Pravobřežní komunikaci od Podolské vodárny po Těšnovský tunel (przejazd prawobrzeżnej komunikacji od Podolské vodárny po Těšnovský tunel);
• všechny pražské mosty přes Vltavu s výjimkou mostu Závodu Míru (vozidla do 3,5 tuny), Barrandovského mostu, Hlávkova mostu a mostu Barikádníků (wszystkie praskie mosty przez Wełtawę z wyj±tkiem mostu Závodu Míru (samochody do 3,5 tony), mostu Barrandovského, mostu Hlávkova i mostu Barikádníků).

6. STANICE METRA MIMO PROVOZ.
Stacje metra wył±czone z ruchu (i ich zastępcza obsługa komunikacj± naziemn±).

Linka A.


Dejvická
Náhradní tramvajová linka X-A.
Zastępcza linia tramwajowa X-A.Hradčanská
Přestup na tramvaje směr Bílá Hora, Petříny, Letná, Náměstí Republiky, Václavské náměstí, Klárov, Malá Strana, náhradni tramvajová linka X-A.
Przesiadka na tramwaje w kierunku: Bílá Hora, Petříny, Letná, Náměstí Republiky, Václavské náměstí, Klárov, Malá Strana, zastępcza linia tramwajowa X-A.Malostranská
Pravidelné tramvajové linky, náhradni tramvajová linka X-A.
Regularnie kursuj±ce linie tramwajowe, zastępcza linia tramwajowa X-A.
Staroměstská
Bez obsługi komunikacj± miejsk± (najbliższa tramwajowa obsługa: Malostranská, Národni dovadlo);Můstek
Bez obsluhy MHD (nejbližší tramvajová obsluha: Václavské náměstí, Národni třida).
Bez obsługi komunikacj± miejsk± (najbliższa tramwajowa obsługa: Václavské náměstí, Národni třida);Muzeum
Na lince C je zachován provoz pouze ve směru Háje v intervalu 6 minut, náhradní autobusová doprava X-C.
Na linii C jest utrzymane kursowanie metra w kierunku Háje z częstotliwo¶ci± 6 minut, zastepcza autobusowa komunikacja X-C).Náměstí Míru (směr Dejvická) kierunek Dejvická
Náhradní tramvajová linka X-A.
Zastępcza linia tramwajowa X-A.


Linka B.


Smíchovské nádraží (směr centrum) kierunek centrum
Náhradní tramvajová doprava X-B, tramvajové linky č. 12,14 a 21, autobusy ve směru Braník. Možno použít náhradní vlakovou dopravu ČD na Hlavní nádraží (interval 20 minut od 4:35 do 23:55 hodin).
Zastępcza komunikacja tramwajowa X-B, tramwajowe linie nr: 12,14 i 21, autobusy w kierunku Branika. Można skorzystać z zastępczej komunikacji kolejowej ČD do Dworca Głównego (częstotliwo¶ć 20 minut od 4:35 do 23:55).Adněl
Tramvajé směr Ůjezd a Palackého náměstí, které dále pokračuji do centra, náhradni tramvajová doprava X-B z Nádražni ulice.
Tramwaje w kierunku Ůjezd i placu Palackého, które dalej pojad± do centrum, zastępcza komunikacja tramwajowa X-B z ulicy Nádražni.Karlovo náměsti
Tramvaje, náhradní tramvajová doprava X-B.
Tramwaje, zastępcza komunikacja tramwajowa X-B.Národní třida
Tramvaje (ve směru od Národního divadla ze zastavky Lazarská).
Tramwaje (z kierunku Teatru Narodowego z przystanku Lazarská).Můstek
Bez obsluhy MHD (nejbližší tramvajová obsluha: Václavské náměstí, náhradni tramvajová doprava X-B, Lazarská).
Bez obsługi komunikacj± miejsk± (najbliższa tramwajowa obsługa: Václavské náměstí, zastępcza linia tramwajowa X-B, Lazarská).Náměstí Republiky
Tramvaje, náhradni tramvajová doprava X-B.
Tramwaje, zastępcza komunikacja tramwajowa X-B.Florenc
Bez obsluhy MHD (nejbližší dopravni obsluha: Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Vltavská, Hlavní nádraží).
Bez obsługi komunikacj± miejsk± (najbliższa obsługa komunikacyjna: plac Republiki, dworzec Masarykovo, Vltavská, Dworzec Główny).Křžíkova
Bez obsluhy MHD (nejbližší dopravni obsluha: Palmovka a Náměstí Republiky).
Bez obsługi komunikacj± miejsk± (najbliższa obsługa komunikacyjna: Palmovka i plac Republiki).Invalidovna
Bez obsluhy MHD (nejbližší dopravni obsluha: Palmovka a Náměstí Republiky).
Bez obsługi komunikacj± miejsk± (najbliższa obsługa komunikacyjna: Palmovka i plac Republiki).Palmovka
Tramvaje ve směru Hloubětín, Střelničná, Žižkov a Dělnická, náhradní tramvajová doprava X-B.
Tramwaje w kierunku Hloubětín, Střelničná, Žižkov i Dělnická, zastępcza komunikacja tramwajowa X-B.Českomoravská
Tramwaje, autobusy směr Severní město, náhradní tramvajová doprava X-B.
Tramwaje, autobusy w kierunku Severní město, zastępcza komunikacja tramwajowa X-B.Vysočanská
Posílené a pravidelné tramvaje, autobusy, náhradní tramvajová doprava X-B, některé autobusové linky ve směru Českomoravská odkloděny na Harfu (přestup na kyvadlovou dopravu ČD směr Masarykovo nádraží).
Dodatkowo regularnie kursuj±ce tramwaje, autobusy, zastepcza komunikacja tramwajowa X-B, niektóre autobusowe linie w kierunku Českomoravská przedłużone do Harfy (przesiadka na wahadłowe poci±gi ČD w kierunku dworca Masarykovo).Kolbenova
Posílené a pravidelné tramvaje, autobusy, náhradní tramvajová doprava X-B.
Dodatkowo i regularnie kursuj±ce tramwaje, autobusy, zastępcza komunikacja tramwajowa X-B).Hloubětín (směr centrum) kierunek centrum
Posílené a pravidelné tramvaje, náhradní tramvajová doprava X-B.
Dodatkowo regularnie kursujace tramwaje, zastępcza komunikacja tramwajowa X-B.


Linka C.


Muzeumí (směr Nádraží Holešovice) kierunek dworzec Holešovice
Náhradní autobusová doprava X-C a proudložené autobusové linky.
Zastępcza komunikacja autobusowa X-C i przedłużone linie autobusowe (102, 144, 152, 187, 200).Hlavní nádraží
Tramvaje, náhradní autobusova doprava X-C, proudložené autobusové linky a náhradní vlaková doprava na nádraží Praha-Smíchov (interval 20 minut od 4:35 do 23:55 hodin).
Tramwaje, zastępcza komunikacja autobusowa X-C, przedłużone autobusowe linie i zastępcza komunikacja kolejowa do dworca Praha-Smíchov (częstotliwo¶ć 20 minut od 4:35 do 23:55).Florenc
Bez obsluhy MHD (nejbližší dopravní obsluha: Náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Vltavská a hlavní nádraží).
Bez obsługi komunikacj± miejsk± (najbliższa komunikacyjna obsługa: plac Republiki, dworzec Masarykovo, Vltavská i dworzec Główny).Vltavská
Náhradní autobusová doprava X-C a proudložené autobusové linky.
Zastępcza komunikacja autobusowa X-C i przedłużone linie autobusowe (102, 144, 152, 187, 200).Nádraží Holešovice
Náhradní autobusová doprava X-C a vybrané autobusové linky v zastávce Jankovcova, do obratiště Nádraží Holešovice nezajíždějí.
Zastepcza komunikacja autobusowa X-C i wybrane linie autobusowe z przystanku Jankovcova, nie podjeżdżaj±ce do pętli Nádraží Holešovice.2.


W tym rozdziale, oprócz kolejnej dawki faktów zwi±zanych z organizacj± transportu, przedstawię pierwsz± czę¶ć opracowania "Pražské metro", które wydał zespół pracowników Dopravních podníků hl. města Prahy. W ksi±żeczce tej jest mowa o pocz±tkach planów rozwoju metra w Pradze. Stwierdziłem, że warto takie informacje tu zamie¶cić, chociażby żeby wtr±cić co¶ o innej strukturze między tłum danych po powodziowych. Zaznaczę także, że omawiana ksi±żka została wydana w 1975 roku - w dobie silnego komunizmu na terenie Czechosłowacji. W zwi±zku z tym z przymrużeniem oka proszę patrzeć na wszelkie kwestie o tym ¶wiadcz±ce. Przedstawiam oryginał i nie zakłócam czytelnikowi wrażeń tłumaczeniem na język polski - (może kiedy¶ się o nie pokuszę, gdy wzbogacę umiejętno¶ci zwi±zane z językiem Czechów).
PRAžSKÉ METRO
Praskie metro


Czę¶ć I. Metro v Praze je skutečností.
Metro w Pradze jest rzeczywisto¶ci±.


Dne 9. května 1974, výroční den osvobození Prahy Sovětskou armádou, był zahájen provozu na první trase pražského metra Sokolovská - Kačerov. Slavnostního otevření metra se súčastnila stranická a vládní delegace v čele s generálním tajemníkem ŮV KSČ Gustávem Husákem.
Trasa I C je dlouhá 6,7 km a je na ní 9 stanic. Ke stanicím metra (kromě Gottwaldovy) se sbíhá hustá sít' napájecích tramvajových a autobusových linek. Dopravní význam trasy I C spočívá zejména v tom, že spojuje nejvíce obydlený obvod hlavního města - Prahu 4 - s městkým centrem a pomocí přestupů i s nejprůmyslovějšími oblastmi města v Praze 8 a v Praze 9.
Na trase I C je denně přepravováno v prúměru 160 tisíc cestujících. Asi 40% jích platí jízdné v turniketach, 60% použivá předplatních a volných jízdenek nebo se na ně vztahuje tarifní ustanovení o bezplatném cestování (dětí do 10 let, vojáci do hodnosti četaře).
Provoz v metru začína ve 4:40 hod. Ráno a končí o půlnoci. Vlaky jsou sestaveny ze tří vozů sovětské výroby typu Ečs. Denně jich projede trasou 550 a ujedou ze den přes deset a půl tisíce vozových kilometrů. Intervaly v dopravní špičce jsou stanoveny na 2,5 minuty, v hodinách sníženého provozu na 4-6 minut.
Pro všezajištění provozu, jeho technických, ekonomických i persolnálních podmínek vytvořil Dopravní podnik hl. M. Prahy - Metro šest služeb: dopravní, vozovou, trat'ovou, elektrotechnickou, zabezpečovací a sdělovací, stavebně technickou. Dočasný dispečink metra je ve stanici I.P.Pavlova. Spolu z otevřením další trasy - I A - bude uveden do provozu Centrální dispečink v Praze 2, Na bojiští, v němž kromě dispečinku metra najdou umístění i dispečink elektrických drah, městských autobusů a ústředna Veřejné bezpečnosti prořízení dopravy pomocí světelné signalizace na všech křižovatkách centra Prahy.
Technologická zařízení, používaná v pražském metru, byla vyrobena v předních československých strojírenských podnicích nebo dovezena ze socialistických států. Mají špičkovou úroveň. Také architektura stanic svou působivou, ale nemezi přední podzemní dráhy světa. Přitom jsou stanice tratí - stačila i v daleké budoucnosti rostoucím přepravním a dopravním nárokům.3.


Od odej¶cia wielkiej wody minęły zaledwie dwa tygodnie. Praga otrz±snęła się już po tych potężnych wrażeniach na tyle, że życie zaczęło nabierać zwykłego tempa. Ale dopiero teraz dotarło do wszystkich, że to nie był sen, że to nie było opowiadanie bajki - jednej z wielu, które się na ¶wiecie opowiada. Sprz±tano, usuwano gruz, wywożono ¶miecie i robiono jeszcze wiele innych czynno¶ci, które miały na celu pomóc podĽwign±ć się miastu z ogromnej zapa¶ci. A miasto odżywało fizycznie, tak jak coraz więcej ludzi potrafiło zbudować sobie dzień tak jak kiedy¶. Jednakże dużo jeszcze brakowało by mogło także odżyć psychicznie.
Komunikacja miejska była tego zjawiska najlepszym przykładem. Wytyczono trasy objazdowe, uruchomiono linie zastępcze, ustalono nowe częstotliwo¶ci i wreszcie podjęto wiele różnego rodzaju decyzji dotycz±cych nowej organizacji ruchu niemalże każdego ¶rodka przewozowego z osobna. Ale nie potrafiono jeszcze wtedy tchn±ć oddechu w ludzi, którzy dojeżdżaj±c tramwajem do ostatniego podstawowego przystanku na trasie wci±ż liczyli na to, że pojad± tak jak kiedy¶. Tramwaj jednak skręcał zgrzytaj±c obrzeżami kół o główki szyny wkraczaj±c na trasę objazdow±. Prawie wszyscy pasażerowie jad±cy w ¶rodku dobrze wiedzieli, że tramwaj skręci, że nie pojedzie prosto. Lecz dobrze wiedz±c o tym i znaj±c jakże przenikliwie przyczynę tego zjechania z trasy, nie potrafili się z tym pogodzić. Na twarzach rysowały się grymasy i zmarszczki. Usta jakby chciały wykrzykn±ć: PojedĽ prosto! Tramwaju! Pokaż nam, że to się wcale nie wydarzyło! PojedĽ jak zwykle prosto i dumnie przekraczaj±c nie dotknięty wod± most, pomknij sw± cudown±, podstawow± tras±!
Ale tramwaj skręcał, by wkroczyć na wytyczon± trasę objazdow± i udowodnić, że woda, która dotknęła Pragę, nie była snem. Ze zbuntowanymi ludĽmi w tramwajach, autobusach i metrze, Praga krzyczała ton±c w smutku i szaro¶ci odmętów wody: pokonali¶my wielk± wodę, która już odeszła - pokonamy zło¶ć, strach i smutek, które po niej pozostały.ADAM SZUBA

 

POWRÓT DO SPISU ARTYKUŁÓWKONTAKT: trasbus@o2.pl.