ADAM SZUBA
PRAGA

ROZDZIAŁ 2


1.


Minął prawie rok. Przyszły kolejne wakacje. Skończył się mój trzeci rok studiów. Każdego miesiąca zimy i wiosny, choć jednym słowem, ale wspominałem wspólnie z Robertem Pragę. Gdy przyszło lato umocniliśmy się w przekonaniu, że odwiedzimy ją ponownie. W rozmowach najczęściej proponowany był sierpień. Sierpień 2002! Na początku lipca ustaliliśmy, że Pragę odwiedzimy prawie dokładnie w rocznicę przyjazdu do niej w ubiegłym roku. Nie tradycja miała tu decydujące znaczenie, a nasze plany urlopowe, które ku temu terminowi nas skłaniały.Oprócz Roberta i mnie, pojechać mieli: Sławek Lamch (wespół z czterokołowym pojazdem) oraz Krzysiek Kwiatkowski (szykowała się fantastyczna wycieczka i co najmniej powtórka z poprzedniego roku). Na początku sierpnia prawie dostawaliśmy gorączki rozmyślając o wyjeździe. Uciekłem nawet na Mazury, mimo że spędziłem tam ponad dwa tygodnie w lipcu, by swoje myśli odsunąć od Pragi. Pragi, która czekała na nas z otwartymi rękami i znacznie bardziej chciała przyjąć w swe progi nas, niż niespodziewanego gościa, który ją 12 sierpnia 2002 roku odwiedził.


2.


Pravděpodobný průběh zaplavení pražského metra...

12 srpen 2002
• 18:00
Vltava - aktuální průtok: 1650m3/s.• 19:00
Vltava - aktuální průtok: 1660m3/s.• 20:00
Vltava - aktuální průtok: 1670m3/s.• 21:00
Vltava - aktuální průtok: 1680m3/s.• 22:00
Vltava - aktuální průtok: 1690m3/s.• 23:00
Vltava - aktuální průtok: 1700m3/s.

13 srpen 2002
• 0:00
Vltava - aktuální průtok: 1783m3/s.• 1:00
Vltava - aktuální průtok: 1865m3/s.• 2:00
Vltava - aktuální průtok: 1948m3/s.• 3:00
Vltava - aktuální průtok: 2030m3/s.• 4:00
Vltava - aktuální průtok: 2104m3/s.• 5:00
Vltava - aktuální průtok: 2178m3/s.• 6:00
Vltava - aktuální průtok: 2252m3/s.• 7:00
Vltava - aktuální průtok: 2326m3/s.• 8:00
Vltava - aktuální průtok: 2400m3/s.• 9:00
Vltava - aktuální průtok: 2800m3/s.• 10:00
Vltava - aktuální průtok: 3200m3/s.• 11:00
Vltava - aktuální průtok: 3600m3/s.• 12:00
Vltava - aktuální průtok: 4000m3/s.• 13:00
Vltava - aktuální průtok: 4125m3/s.• 14:00
Vltava - aktuální průtok: 4250m3/s.• 15:00
Vltava - aktuální průtok: 4375m3/s.• 16:00
Vltava - aktuální průtok: 4500m3/s.• 17:00
Vltava - aktuální průtok: 4550m3/s.• 18:00
Vltava - aktuální průtok: 4600m3/s.• 19:00
Vltava - aktuální průtok: 4650m3/s.• 19:30
Vltava - aktuální průtok: 4650m3/s.
Voda přetéká ochrannou stěnu v rozestavěné částí úseku IVC na pravém břehu Vltavy.
Woda przecieka ochronną ścianą rozbudowy 4 części relacji linii C.• 20:00
Vltava - aktuální průtok: 4700m3/s.• 21:00
Vltava - aktuální průtok: 4750m3/s.
Proníka do stanice NÁDRAŽĺ HOLEŠOVICE.
Przenika do stacji NÁDRAŽĺ HOLEŠOVICE.• 22:00
Vltava - aktuální průtok: 4800m3/s.
Tunelem se kolem tlakového uzávěru šiří do stanice VLTAVSKA.
Tunelem obok zapory wodnej (dosłownie: przeciw ciśnieniowego zamknięcia) dociera do stacji VLTAVSKÁ.• 23:00
Vltava - aktuální průtok: 4840m3/s.• 23:00
Vltava - aktuální průtok: 4840m3/s.
Zaplavuje tunel až před stanici HLÁVNĺ NÁDRAŽĺ.
Zalewa tunel aż przed stację HLÁVNĺ NÁDRAŽĺ.

14 srpen 2002
• 0:00
Vltava - aktuální průtok: 4880m3/s.• 0:00
Vltava - aktuální průtok: 4880m3/s.
Voda proniká vrchem do stanice INVALIDOVNA.
Woda przenika górą do stacji INVALIDOVNA.• 1:00
Vltava - aktuální průtok: 4920m3/s.• 1:40
Vltava - aktuální průtok: 4920m3/s.
Zaplavuje tunely ke stanicím KŘIŽĺKOVA a PALMOVKA.
Zalewa tunele w kierunku stacji KŘIŽĺKOVA i PALMOVKA.• 2:00
Vltava - aktuální průtok: 4960m3/s.
Zastavuje se u tlakového uzávéru před stanice PALMOVKA.
Zatrzymuje się na zaporze wodnej przed stacją PALMOVKA.• 3:00
Vltava - aktuální průtok: 5000m3/s.• 4:00
Vltava - aktuální průtok: 5027m3/s.
Voda proniká ve stanici PALMOVKA kabelovými průchodkami kolem uzávěru.
Woda przenika do stacji PALMOVKA kablowymi otworami obok zamknięcia (zapory).• 5:00
Vltava - aktuální průtok: 5055m3/s.
Zaplavuje tunel do stanic ČESKOMORAVSKÁ a VYSOČANSKÁ...
Zalewa tunel do stacji ČESKOMORAVSKÁ i VYSOČANSKÁ...• 6:00
Vltava - aktuální průtok: 5082m3/s.• 6:15
Vltava - aktuální průtok: 5082m3/s.
...až ke stanici KOLBENOVA.
...aż do stacji KOLBENOVA.• 7:00
Vltava - aktuální průtok: 5109m3/s.• 8:00
Vltava - aktuální průtok: 5136m3/s.• 9:00
Vltava - aktuální průtok: 5164m3/s.• 10:00
Vltava - aktuální průtok: 5191m3/s.• 11:00
Vltava - aktuální průtok: 5218m3/s.• 12:00
Vltava - aktuální průtok: 5245m3/s.• 13:00
Vltava - aktuální průtok: 5273m3/s.• 14:00
Vltava - aktuální průtok: 5300m3/s.
Voda prováží betonovou sténu mezí stanicemi FLORENC B a NÁMĚSTĺ REPUBLIKY.
Woda pokonuje (rozwala, niszczy) betonową zaporę między stacjami FLORENC B i NÁMĚSTĺ REPUBLIKY.• 15:00
Vltava - aktuální průtok: 5200m3/s.• 15:35
Vltava - aktuální průtok: 5200m3/s.
Teče tunelem přes stanice MŮSTEK, NÁRODNĺ TŘĺDA...
Płynie tunelem przez stacje MŮSTEK, NÁRODNĺ TŘĺDA...• 16:00
Vltava - aktuální průtok: 5100m3/s.• 16:40
Vltava - aktuální průtok: 5100m3/s.
...KARLOVO NÁMĚSTĺ a stanici ANDĚL.
...KARLOVO NÁMĚSTĺ i stację ANDĚL.• 17:00
Vltava - aktuální průtok: 5100m3/s.• 18:00
Vltava - aktuální průtok: 5100m3/s.• 18:15
Vltava - aktuální průtok: 5100m3/s.
Zaplavuje se až u uzávěru před stanicí SMĺCHOVSKÉ NÁDRAŽĺ.
Zatrzymuje się aż na zaporze przed stacją SMĺCHOVSKÉ NÁDRAŽĺ.• 19:00
Vltava - aktuální průtok: 5000m3/s.• 20:00
Vltava - aktuální průtok: 5000m3/s.• 22:00
Vltava - aktuální průtok: 5000m3/s.• 23:15
Vltava - aktuální průtok: 5000m3/s.
Ve stanici MŮSTEK voda proniká stropem z trasy B a zaplavuje trasu A.
Na stacji MŮSTEK woda przenika stropem z trasy B i zalewa trasę A.

15 srpen 2002
• 0:00
Vltava - aktuální průtok: 5000m3/s.• 1:00
Vltava - aktuální průtok: 5000m3/s.
Proniká tunelem a zaplavuje kolejiště stanice MUZEUM A...
Przenika tunelem i zalewa torowisko stacji MUZEUM A...• 2:00
Vltava - aktuální průtok: 5000m3/s.
...v druhém směru až za stanici MALOSTRANSKÁ.
...w drugim kierunku aż za stacją MALOSTRANSKÁ.


3.


Nie pojechaliśmy do Pragi. Nie pozwolił na to zdrowy rozsądek. Bo serce wciąż krzyczało, że chce tam pojechać. W telewizji pojawiały się aktualne przekazy o kolejnych etapach powodzi w Czechach. Mówiono też wiele o stolicy, ale do mnie to jakoś nie docierało. Chyba dopiero na dwa dni przed planowaną datą wyjazdu, pogodziłem się z myślą, że nie odwiedzę miejsc, które pożegnałem rok temu. Nie wiem jak potoczyłyby się sprawy, gdyby nie wyraźny sprzeciw rodziny Sławka Lamcha i Krzyśka Kwiatkowskiego. Dosia i ja chyba na tyle byliśmy zdesperowani, że jakby to do nas należało ostateczne zdanie, pewnie pojechalibyśmy nie zmieniając planów. Na szczęście nie mieliśmy monopolu na ostateczne i rozsądne decyzje i 20 sierpnia 2002 roku wycieczka do Pragi została oficjalnie odwołana.Zarówno Dosia, Kwiatek jak i ja mieliśmy już dokładnie zaplanowany schyłek sierpnia (między innymi w pracy) i podjęliśmy decyzję, że wyjazd naszej trójki dojdzie do skutku. Wybraliśmy Brno. Jedno z piękniejszych większych miast w Czechach, a przede wszystkim jedno z tych, które nie zostało dotknięte powodzią. 23 sierpnia 2002 roku znaleźliśmy się w Brnie i tam zarezerwowaliśmy cztery noclegi w ubytovní zlokalizowanej w okolicy przystanku tramwajowego Modřice Cíhelna. 23-ci i 24-ty sierpnia spędziliśmy w Brnie, 25-ego odbyliśmy całodniową wycieczkę do Bratysławy. Ze stolicy Słowacji wróciliśmy wczesnym wieczorem, tak, że zdążyliśmy jeszcze skosztować przesmacznych lodów na brneńskiej Starówce, a także przejechać się autobusem zastępczym na Komárov. Był remont torowiska i na to osiedle można było dotrzeć autobusem linii 12.Oczekiwaliśmy na kurs powrotny jednej z brygad dwunastki na przystanku dla wsiadających na pętli Komárov. Nie wiem kto w ten sposób zażartował - czy Dosia czy ja (raczej pamięć podsuwa mi, że Dosia) - w każdym razie któryś z nas powiedział zdanie, które brzmiało następująco (lub w niezwykle zbliżony sposób): Trzeba jutro pojechać do Pragi. Drugi z nas podchwycił żart potwierdzając jednoznacznie, że rzeczywiście jest to ważne i konieczne. Kwiatek nie uczestniczył w tych żartach. A były to żarty, dopóki nie padły zdania, że spędzenie jutrzejszego dnia w Pradze jest dobrym pomysłem. W jednej chwili zorientowaliśmy się z Dosią, że to jest przecież realne. Jutro zobaczymy Pragę! Jakież zdziwienie wymalowało się na twarzy Krzyśka, gdy zrozumiał, że my już całkiem poważnie ten temat omawiamy. Zarówno z jego strony, jak i z naszej padały racjonalne i rzeczowe argumenty. Ale nas kochających Pragę było dwu i Kwiatek dał się po dziesięciominutowej rozmowie przekonać. Najsilniejszym argumentem była chęć zobaczenia organizacji ruchu w transporcie po powodzi. Krzysiek jednak przekonany był do odwiedzin Pragi - rzec by można - w 85%. Potrzebowaliśmy bodźca, który rozwiałby u niego wszelkie wątpliwości co do realizacji tego pomysłu.Bodziec taki znaleźliśmy na dworcu głównym w Brnie. Na tablicy odjazdów pociągów sprawdziliśmy połączenia do Pragi. Było jedno idealne - nie za wcześnie, nie za późno, a do tego komfortowym pociągiem, który jak wiadomo na terenie Czech nie odstaje cenowo od tych mniej komfortowych. EC 132 Slovenská Strela / EC 70 Antonín Dvořák, planowy odjazd z Brna: 8:08, planowy przyjazd do stacji Praha-Holešovice: 10:50. Niecałe 3 godziny jazdy! Austriackie wagony... pociąg z Wiednia i Bratysławy łączony na stacji Břeclav... Tego nam było trzeba. Ale to nie koniec przecudownych niespodzianek. Jaki koszt biletu? - postawił Dosia pytanie miłej pani w kasie. A był chyba więcej niż miła, bo dokładnie objaśniła nam rozkład kosztów przejazdu (zniżki przy powrocie oraz specjalne ulgi w związku z powodzią). Efekt był taki, że po odpowiednich przeliczeniach otrzymaliśmy koszt biletu dla jednej osoby w jedną stronę nie przekraczający 20 zł. Niesamowite! Byliśmy tak zaskoczeni sprzyjającymi okolicznościami wyjazdu, że chyba jedynie trąba powietrzna mogłaby nam ten pomysł z głowy wywiać. Kwiatek też już pogodził się z naszymi planami i zaczął dostrzegać wyłącznie dobre strony planu.


4.


Nie na dworcu Praha-Holešovice, a na hlavní nárdraží wysiedliśmy 26 sierpnia z pociągu EC Slovenská Strela / EC Antonín Dvořák. Holešovice zalane całkowicie... ruch pociągów wstrzymany do odwołania... Wszystkie pociągi relacji Austria / Węgry / Słowacja - Niemcy prowadzone przez dworzec główny w planie odjazdów z Holešovic.Minął zaledwie tydzień od ustąpienia wielkiej wody. Praga otrząsała się po powodzi. Zamknięty most Karola - to chyba turystom mówi wszystko. Zapewne inne jeszcze obiekty kulturowo-historyczne ucierpiały, ale my pojechaliśmy tam w konkretnym celu: zobaczyć jak został zorganizowany transport w mieście, które tak bardzo ucierpiało podczas klęski żywiołowej.

Stan provozu MHD od 21.08.2002

1. METRO

Linka A
Provoz je zajišt'ován v úseku Skalka - Náměstí Míru. V úseku Červený Vrch - Dejvická - Hradčanská - Malostranská - Újezd - Národní Třída - Karlovo náměstí - I.P.Pavlova - Náměstí Míru - Kubánské náměstí je v celodenním provozu náhradní tramvajová linka X-A ve špičkovém intervalu 5 minut, která zajišt'uje přepravu ve vyloučeném úseku tratě A Dejvická - Naměstí Míru.
Kursowanie jest utrzymane w relacji Skalka - Naměstí Míru. Na trasie Červený Vrch - Dejvická - Hradčanská - Malostranská - Újezd - Národní Třída - Karlovo náměstí - I.P.Pavlova - Náměstí Míru - Kubánské naměstí kursuje całodzienna zastępcza tramwajowa linia X-A ze szczytową częstotliwością 5 minut, która zastępuje trasę A na wyłączonym odcinku Dejvická - Naměstí Míru.

Linia A była zalana jako ostatnia. Woda wkroczyła przez stację Můstek z trasy B, a więc od dołu. Całkowicie zanurzone w wodzie stały stacje: Malostranská, Staroměstká i Můstek. Do połowy poziom wody sięgał na stacji Muzeum. Zatem teraz linia kursuje tylko we wschodniej części miasta. Nie zalany jest również odcinek Dejvická - Hradčanská, ale nie można tam dotrzeć wagonami przez zniszczone stacje i torowiska. Poza tym niewiele wnosiłoby w poprawę organizacji ruchu kursowanie linii A między tymi stacjami.


Linka B
Provoz je kyvadlové zajišt'ován v úsecích Nové Butovice - Zličín (interval 10 minut) a Hloubětín - Černý Most (v tomto úseku je doprava zajištována v intervalu 6 minut).
V úseku Nové Butovice - Anděl je zavedena zvláštní autobusová linka X-B.
V úseku Smíchovské nádraží - Anděl - Karlovo náměstí - Lazarská - Václavské náměstí - Jindřišská - Masarykovo nádraží - Náměstí Republiky - Strossmayerovo náměstí - Vltavská - Dělnická - Palmovka - Balabenka - Nádraží Vysočany - Kolbenova - Hloubětín - Lehovec je zavedena v celodenním provozu náhradní tramvajová doprava X-B ve špičkovém intervalu 4 minuty.
V úseku Palmovka - Florenc je provoz MHD zcela vyloučen!
Kursowanie jest wahadłowo utrzymane w relacjach Nové Butovice - Zličín (częstotliwość 10 minut) i Hloubétín - Černý Most (w tej relacji przewóz jest utrzymany z częstotliwością 6 minut).
W relacji Nové Butovice - Anděl jest uruchomiona specjalna autobusowa linia X-B.
Na trasie Smíchovské nádraží - Anděl - Karlovo náměstí - Lazarská - Václavské náměstí - Jindřišská - Masarykovo nádraží - Náměstí Republiky - Strossmayerovo máměstí - Vltavská - Dělnická - Palmovka - Balabenka - Nádraží Vysočany - Kolbenova - Hloubětín - Lehovec jest uruchomiona całodzienna tramwajowa linia X-B ze szczytową częstotliwością 4 minuty.
W relacji Palmovka - Florenc pzrewozy komunikacji miejskiej są całkowicie zawieszone!

Linii B prawie nie ma! Na żadnym odcinku nie ma normalnego ruchu - tylko wahadłowy na stronie zachodniej od Nových Butovic i na północnym-wschodzie od Hloubětína. Częstotliwości kursowania i relacje przewozu nie przypominają prawdziwej linii metra. Tak jak A, także nie przejeżdża pod Wełtawą - cały centralny odcinek jest zalany. Zasadniczo utrzymana jest tylko obsługa wewnętrzna osiedli mieszkaniowych. To niewiele w skali całego miasta i zadań, które zwykle przed metrem są stawiane.


Linka C
Provoz je zajišt'ován v úseku Háje - Muzeum, (v úseku Pražského povstání - Muzeum pouze vybraná část spojů v intervalu příbližné 8 až 12 minut).
Zavedena náhradni autobusová doprava X-C v trase Nádraží Holešovice - Pražského povstání a ze stanice Nádraží Holešovice do stanice Pražského povstání jsou prodlouženy linky č. 102,144,152,187,200.
Kursowanie jest utrzymane w relacji Háje - Muzeum (z wybranymi kursami w relacji Pražského povstání - Muzeum z częstotliwością ok. 8 do 12 minut).
Uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa X-C na trasie Holešovice - Pražského povstání i w tej relacji wydłużone są trasy autobusów nr 102, 144, 152, 187, 200.

Najdłuższy zachowany odcinek metra z realizacją przewozów to właśnie ten na linii C. Specyficzna sytuacja występuje na stacji Pražského povstání, gdzie niektóre pociągi, przyjechawszy ze stacji Háje kończą bieg, a niektóre jadą do stacji Muzeum. Prawdopodobnie ze względu na to, że woda zatrzymała się między stacjami Florenc i hlavní nádraží, wagony mogłyby ze stacji Háje aż do dworca głównego docierać. Ale - jak wydedukowaliśmy obserwując organizację ruchu i infrastrukturę - hlavní nádraži jest to ze względu na ruch kolejowy tylko przystanek osobowy, a więc nie umożliwia (co najmniej fukcji mijanki): zawracania pociągów. Krótko mówiąc, pociągi musiały kończyć bieg na stacji Muzeum, bo dalej nie miałyby możliwości zawrócić. Zastanawiamy się po dziś dzień, dlaczego akurat stacja Pražského povstání przyjęła charakter tej, na której następuje zmiana relacji niektórych pociągów. Być może z podobnego względu co omówiony powyżej problem hlavní nádraží, ale co do tego, to żadnej pewności już nie mamy. Nie ulega jednak wątpliwości, że linia C jest jedyną, która bezpośrednio z południa Pragi może dowieźć pasażerów do centrum miasta.

Ważną kwestią jest to, że nie została zalana żadna stacja techniczno-postojowa metra, a nawet (według naszych informacji) tylko jeden skład wagonowy został na tyle zaskoczony powodzią, że jego zniszczenia żywiołem nie pozwoliły na przywrócenie do eksploatacji. Zatem na szczęście ucierpiała tylko infrastruktura. W suprastrukturze zasadniczo dużych strat nie odnotowano.


2. TRAMVAJE
Tramwaje

2.1 Informacje ogólne

Ve svých pravidelných trasách jezdí linky č. 1, 2, 4, 9, 10, 22, 25, 51, 55, 57, 58.
Na podstawowych trasach kursują linie nr 1, 2, 4, 9, 10, 22, 25, 51, 55, 57, 58.

Na linkách č. 1, 8, 17, 24, 25 a X-B jsou zrušeny zastávky Pražska Tržnice a Libeňsky Most.
Na liniach nr 1, 8, 17, 24 i 25 są zawieszone przystanki Pražska Tržnice i Libeňsky Most.

Na linkách č. 6, 9, 17, 18, 22 a X-A je zrušena zastávka Národní Třída ve směru do centra.
Na liniach nr 1, 8, 17, 24 i 25 jest zawieszony przystanek Národní Třída w kierunku centrum.2.2 Linie specjalne.

X-A (23).
ČÉRVENÝ VRCH - Dejvická - Hradčanská - Malostranská - Újezd - Národní Třída - Karlovo náměstí - I.P.Pavlova - Naměstí Míru - KUBÁNSKÉ NÁMĚSTĺ.

X-B (3).
SMĺCHOVSKÉ NÁDRAžĺ - Anděl - Karlovo náměstí - Lazarská - Václavské náměstí - Jindřišská - Masarykovo nádraží - Náměstí Republiky - Strossmayerovo máměstí - Vltavská - Dělnická - Palmovka - Balabenka - Nádraží Vysočany - Kolbenova - Hloubětín - LEHOVEC.
W nawiasach podane są numery zawieszonych linii, których trasy pokrywają się na niemalże całym odcinku ze specjalnymi liniami X. To dodatkowe oznaczenie miało jednak tylko na celu podkreślenie faktu, iż mimo wszystko stosunkowo niewiele linii zostało zawieszonych.

Na pętli Smíchovské nádraží zaobserwowaliśmy nadzór nad kursowaniem linii sprawowany przez pracowników dopravného podníka. Linia kursuje według rozkładu i w związku z tym radiowóz Nehodov mógł być tam obecny chwilowo lub też w ramach doraźnego nadzoru i kontroli realizacji odjazdów linii X-B. Nie byliśmy niestety na pozostałych krańcach specjalnych linii tramwajowych i nie możemy stwierdzić czy tam również sprawowany był bezpośredni nadzór nad kursowaniem tramwajów.2.3 Zmiany w trasach.


Linka 3.
Linka není v provozu! Ve většiné své trasy nahrazena náhradní tramwajovou linkou X-B.
Linia zawieszona. Na dłuższym odcinku swojej trasy zastąpiona linią X-B.Linka 5.
Linka není v provozu.
Linia zawieszona.

Linia 5 jest zawieszona ze względu na wstrzymanie zadań przewozowych, które w normalnych warunkach są przed nią stawiane. Przy podstawowym układzie tras dowozi mieszkańców Holešovic i Kobylisov do linii metra C, a także tworzy bezpośrednie połączenie tych osiedli z północnym terenem centrum. Zarówno tramwaje jak i metro są całkowicie wyłączone z ruchu na terenie Holešovic oraz zamknięty jest most tramwajowy, więc i linia 5 nie kursuje.Linka 6.
Wydłużenie trasy ze Smíchovského nádraží do pętli Hlubočepy.

Wydłużenie to jest spowodowane przeznaczeniem układu torowego pętli Smíchovské nádraží wyłącznie do obsługi linii X-B.Linka 7.
Jezdí po wýlukové trase Lehovec - Harfa - Palmovka - Ohrada - Želivského - Strašnická - Kubánské náměstí - Otakarova - Výtoň - Anděl - Kotkařka.Trasa tej linii została wytyczona ze względu na wyłączenie ruchu tramwajowego między przystankiem Vinice a pętlą Ústřední Dílny DP, które to wyłączenie spowodowane jest planowanym remontem torowiska (nie ze względu na powódź). Nie kończy jednak biegu w najbliższej temu wyłączeniu okolicy, ale poprowadzona po trasie linii 19 do pętli Lehovec. Połączenie to ma najprawdopodobniej na celu zmniejszenie liczby wozów względem ilości obsługujących obydwie linie kursujące niezależnie.Linka 8.
Wydłużenie trasy od pętli Nádraží Vysočany do Lehovca.Celem zmiany jest wzmocnienie na tym odcinku linii X-B, a globalnie zastąpienie wyłączonego z przewozu metra B. Poza tym wycofanie linii z zalanego terenu Karlína poprzez skierowanie od przystanku Strossmayerovo náměstí przez Vltavskou, Libeňský most do węzłą Palmovka i dalej własną trasą.Linka 11.
W związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego między przystankiem Vinice a pętlą Ústřední Dílny DP, skierowanie linii 11 przez Strašnickou do pętli Kubánské náměstí.Linka 12.
W związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego na terenie Holešovic i przejęciem przewozów na odcinku Libeńsky Most - Palmovka przez linie 8 i X-B, skrócenie linii 12 do pętli Výstaviště.Linka 14.
W południowej części trasy wycofanie z pętli Smíchovské nádraží i skierowanie od przystanku Anděl do pętli Kotlářka. W pólnocnej części trasy wycofanie z Holešovic, pętli Kobylisy oraz z mostu "elektrické dráhy" i skierowanie od przystanku Strossmayerovo náměstí po trasie linii 25 do pętli Podbaba.Linka 16.
Wydłużenie trasy od pętli Nádraží Braník do pętli Sídliště Modřany.Wydłużenie to jest spowodowane zawieszeniem kursowania linii 3 i 21.
Należy powiedzieć, ze właśnie osiedle Modřany jest tym, które nie uczestnicząc bezpośrednio w powodzi, najbardziej ucierpiało na zmianach w transporcie miejskim. Pozbawiono mieszkańców całodziennej linii 3 i okresowej 21, a w zamian podprowadzono z Barníka jedynie całodzienną linię 16. Uruchomiono co prawda specjalną linię autobusową 727 w relacji Kačerov - Lipence przez Sídliště Modřany, ale linia ta nie uczestniczyła we wzmocnieniu przewozów między Sídliště Modřany a Nádraží Braník.Linka 17.
Sídliště Modřany - Nádraží Braník - Výtoň - Palackého máměstí - Karlovo náměstí - Národní třída - Národní divadlo - Újezd - Malostranská - Strossmayerovo náměstí - Vltavská - Dělnická - Palmovka - Bulovka - Střelničná - Sídliště Ďáblice.Jedna z niewielu linii, której objazd został wytyczony z uwzględnieniem kryterium minimalizacji ominięcia przystanków na trasie podstawowej. Linia ta omija przy tym objeździe zalany rejon Staroměstkí oraz Holešovic i mostu "elektrické dráhy".
Będąc w okolicy Mostu Legii widzieliśmy całkowicie zamknięty ruch na Stefanovo nábřěží. Nie wolno było na tę ulicę wejść nawet pieszym. Dość dramatycznie wyglądał ustawiony w poprzek ulicy radiowóz policyjny i rozciągnięta między budynkiem a barierką mostu taśma w czerowone i białe pasy. Cóż może piekniej obrazowac śmierć jak nie ulica, po której nie idzie żaden człowiek, a dotychczas chodziły ich miliony w każdej godzinie? Ta ulica umarła. Nie można było tym nabrzeżem dojść do Mostu Karola - chyba najsłynniejszego z mostów Europy. Zwany Mostem Zakochanych jest przeznaczony tylko dla ruchu pieszego. Jego szerokość to ok.6-7m. Co kilkadziesiąt ustawione są figurki z różnymi postaciami. Legenda głosi, że pogłaskanie niektórych figurek w odpowiednie miejsce pozwala spełnić się marzeniu, które się podczas czynności głaskania pomyślało. Most ten był 21 sierpnia 2002 zamknięty.Linka 18.
Dla tej linii nie był konieczny skomplikowany objazd. Zamiast przez Mánesův Most pojechała przez Újezd i Most Legii.Linka 19.
Nahrazena linkou č. 7.
Zastąpiona linią nr 7.Linka 20.
Linka není v provozu! Ve většině své trasy nahrazena náhradní tramvajovou linkou X-A.
Linia zawieszona. Na dłuższym odcinku swojej trasy zastąpiona linią X-A.Linka 21.
Linka není v provozu!
Linia zawieszona.Linka 23.
Linka není v provozu! Ve většině své trasy nahrazena náhradní tramvajovou linkou X-A.
Linia zawieszona. Na dłuższym odcinku swojej trasy zastąpiona linią X-A.Linka 24.
Vozovna Pankrác - Náměstí Bratří Synků - Albertov - Karlovo Náměstí - Václavské Náměstí - Jindříšská - Masarykovo nádraží - Náměstí Republiky - Dlouhá třída - Strossmayerovo náměstí - Vltavská - Dělnická - Palmovka - Bulovka - Střelničná - Sídliště Ďáblice.Trasa tej linii została zmieniona w dwu miejscach. Wycofana z pętli Radošovická i skierowana od przystanku Otakarova do pętli Vozovna Pankrác oraz ze względu na wyłączenie obsługi jakimkolwiek środkiem transportu terenu Karlína, skierowana od przystanku Masarykovo nádraží przez Stefanikův most, Vltavskou, Libeńsky most do Palmovki i dalej własną trasą.Linka 26.
Ze względu na zamknięty Hlavkův most linia ta została skierowana przez Stefanikův most. Drugi rejon, na którym trasa zmieniła swój przebieg to Žižkov. Od przystanku Olšanské Náměstí. Pojechała po zwykle obowiązującej trasie linii 5 i od przystanku Želivského włączyła się w swój dawny przebieg.
Należy powiedzieć, że linia 26 jako druga po X-A odwoziła potoki pasażerskie z terenów Pragi 6 w zastępstwie za metro A. X-A dowoziło pasażerów do południowego centrum, a 26 do północnego. Dodajmy jednak, że częstotliwość linii 26 odbiegała mimo wszystko od częstotliwości zafundowanej pasażerom na X-A.
Linka 52.
W związku z wyłączeniem obsługi transportem miejskim rejonu Karlina, linia została skierowana objazdem po trasie linii 55, tj. od przystanku Jindříšská przez Olšanské naměstí., Žižkov, Krejcárek do węzła Palmovka i dalej własną trasą.Linka 53.
W związku z wyłączeniem obsługi transportem miejskim rejonu Starego Miasta, linia została skierowana objazdem po trasie linii 51, tj. od przystanku Lazarská przez Václavské náměstí. Masarykovo nádraží, Náměsti Republiky do węzła Strossmayerovo náměstí i dalej, by ominąć Holešovice do Palmovki i na północ do własnej trasy.Linka 54.
W związku z wyłączeniem obsługi transportem miejskim rejonu Holešovic, linia została skierowana skrótem przez Vltavskou do Libeňského mostu.Linka 56.
Ze względu na zamknięty Hlavkův most linia ta została skierowana przez Stefanikův most.3. MĚSTKÉ A PŘĺMĚSTKÉ AUTOBUSY
Autobusy miejskie i podmiejskie

Proszę się nie obawiać - zmian autobusowych nie omówię tak dokładnie jak tramwajowych. Nie dlatego, że autobusy są od tramwajów czy metra mniej ważne, bo stanowią z pozostałymi środkami przewozowymi integralną część, ale dlatego, iż niniejsze opracowanie ma za zadanie przedstawić schemat, zarys zmian i organizacji ruchu, a szczegóły i specyficzne zadania postawione przed nowymi trasami autobusowymi mogłyby ten schemat niepotrzebnie rozmazać. Ograniczę się zatem tylko do przedstawienia najważniejszych kwestii lub do zaznaczenia innych w sposób ogólny. Na koniec dodam argument, iż nie posiadam na temat organizacji ruchu autobusowego w Pradze po powodzi dostatecznej wiedzy, by na ten temat szeroko opowiadać.

3.1 Linie zawieszone.

1,3 (specjalnie linie dla niepełnosprawnych), 112, 129, 207, 241, 243, 255.3.2 Linie ze zmienionymi trasami.

102, 116, 133, 135, 141, 144, 152, 160, 165, 172, 173, 187, 200, 205, 221, 222, 223, 244, 245, 246, 250, 261, 273, 307, 308, 309, 310, 311, 317, 318, 320, 321, 322, 330, 338, 341, 342, 355, 360, 370, 371, 380, 384, 388, 507, 509, 511.3.3 Linie specjalne.

X-C.
Zastępcza linia za metro C - kursuje w relacji Nádraží Holešovice - Pražského povstaní.Największą rolę z powyższej listy odgrywają linie: 102,144,152,187,200, które wespół z linią X-C zastępują linię metra C na odcinku Holešovice - Pražského povstání. Ww. pięć linii zwykle kończy na pętli Nádraží Holešovice, a teraz ich trasa została wydłużona. Na czole autobusów, oprócz tablicy właściwego numeru linii umieszczone były tablice lub naklejki "X-C".
Kursuje także autobusowa linia X-B w relacji Nové Butovice - Anděl zastępując na identycznej relacji metro B. Zatrzymuje się oczywiście znacznie częściej przejeżdżając przez osiedle przez co zwiększa dostępność środka transportowego. Występuje też ogromna wada, która ma znacznie większą moc niż wymieniona zaleta, a chodzi tu o znaczne zmniejszenie prędkości komunikacyjnej. Wymienione cechy towarzyszą większości linii zastępczych, więc i ta wyjątkiem nie jest. Zwykle środek transportowy o wyższej prędkości komunikacyjnej zastępuje się takim, który tę prędkość ma niższą. Autobusowa linia X-B za metro jest tego doskonałym potwierdzeniem.
Należy także wyróżnić pakiet linii, których trasy zostały przedłużone z Černého Mostu do pętli Lehovec. Oczywiście przyczyną jest jedynie wahadłowy ruch metra i tylko na odcinku Černy Most - Hloubětín.


4. KYVADLOVÁ DOPRAVA ČD NA ÚZEMĺ PRAHY. (Platí do 22. srpna 2002 včetně).
Wahadłowy ruch pociągów czeskich kolei państwowych na terenie Pragi.
(Obowiązuje do 22 sierpnia 2002 włącznie).


Ogólnie akcja polegała na zwiększeniu liczby pociągów kursujących w relacjach możliwie najmniej wykraczających poza obszar zurbanizowany. Stworzono 4 takie relacje, które przedstawiam poniżej. Należy zaznaczyć, że pociąg wahadłowy, to pociąg kursujący bez rozprzęgania ruchem wahadłowym między punktami początkowymi i końcowymi. Zatem pojęcie wahadłowości uruchamianych pociągów, to oprócz tego co przez nie rozumiemy wprost, jest przeciwieństwem pociągu marszrutowego. Pojęcie pociągu marszrutowego opiera się o skład wagonowy przebywający jako nierozłączna jednostka przewozowa tylko pewną określoną trasę i najczęściej tylko w jednym kierunku. W drodze powrotnej poszczególne wagony mogą wejść w skład różnych pociągów w różne strony kierowanych.
Nie mam niestety głębszej wiedzy na temat organizacji ruchu tych pociągów, więc ograniczę się do przedstawienia faktów i króciutkiej analizy z wnioskami, które nasunęły nam się podczas obserwacji i korzystania z nich.
Zwrócę też uwagę, że organizacja ruchu w takiej postaci obowiązuje do 22 sierpnia. Potem kilka zmian, ale o tym w kolejnym rozdziale.

4.1 Praha hlavní nádraží - Praha-Smíchov (interval 20 minut).

Podstawowa relacja, w której uruchomiono dodatkowe pociągi. Zadanie jakie zostało postawione przed nią, to zastąpienie metra w przewozie bezpośrednim pasażerów ze Smíchova do centrum z częstotliwością niemalże stałą i równą 20 minut. Relacja ta jest obsługiwana przez nowy tabor. Pudła piętrowe zespołów trakcyjnych zostały w bardzo efektowny sposób pomalowane przy użyciu koloru niebieskiego i białego. Doba jízdy, czyli czas przejazdu to tylko 7 minut. Może to właściwie nie dziwić, bo przejechanie 4 km w takim czasie nie jest czymś nadzwyczajnym. Ale ma ten czynnik czasowy ogromne znaczenie, gdy przejazd ten odbywa się w samym centrum aglomeracji miejskiej. Dla porównania pięciokilometrowy odcinek między Warszawą Centralną a Wschodnią pociągi dalekobieżne również pokonują w 7min. - przede wszystkim dzięki linii średnicowej. To wtrącenie o Warszawie ma jedynie na celu wzbudzić zastanowienie czytelników nad treścią mojego rozmyślania: bo nawet boję się pomyśleć jak cudownie taka linia średnicowa zostałaby przez pracowników Dopravného Podníka i ČD wykorzystana, gdyby się w Pradze znajdowała. A my - w Warszawie - nawet nie borykając się z ratowaniem transportu miejskiego po powodzi - linii tej w należyty sposób wykorzystać nie potrafimy.


4.2 Praha hlavní nádraží - Praha-Smichov severní nástupiště - Praha-Jinonice - Praha-Zličín (interval 120 minut v jednom směru).

Pociągi w tej relacji mają przewieźć pasażerów już z centrum do przystanków osobowych i stacji zlokalizowanych w okolicy nieczynnej linii metra B. Taka organizacja ruchu pociągów tworzy bezpośrednią relacją centrum - osiedle z pominięciem potężnie obciążonego węzła przesiadkowego Anděl.
Częstotliwość może jednak przerażać. Poza tym osiągana jest w jednym kierunku (prawdopodobnie w porannych godzinach szczytu do centrum, a w popołudniowych w kierunku osiedli). 120 minut to czas oczekiwania tylko najbardziej wytrwałych, więc relacja ta ma charakter jedynie uzupełniającej. Należy jednak zaznaczyć, ze przy normalnym ruchu liczba par pociągów na tej linii nie przekracza pięciu.


4.3 Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň - Praha-Běchovice (interval 10 až 30 minut).

Kolejna relacja, która uczestniczy w zastępstwie za metro B - a dokładnie za jego północno-wschodnią część. Jest to jedna z najdłuższych tras, jakie pokonują specjalne pociągi wahadłowe. Běchovice można uważać już za strefę podmiejską Pragi i dla mieszkańców tamtych rejonów zwiększenie ilości kursujących do centrum pociągów było nie lada gratką.


4.4 Praha-Smichov - Praha-Vršovice - Praha-Libeń - Praha-Vysočany - Praha-Horni Počernice (interval 30 minut).

Równie długa trasa relacji, co opisana wyżej. Jednakże jej charakter jest już zupełnie inny. Linia kolejowa, którą jej przebieg został wytyczony przebiega obrzeżami południa i wschodu Pragi. Zatem jest to po prostu lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej. Ważny aspekt związany z tą relacją, to możliwość przesiadki na pociągi trzeciej relacji na stacji Praha-Libeň. (Ve stanici Praha-Libeň je zapištěn přestup z/do stanice Praha Masarykovo nádraží).5.


Byliśmy przerażeni szkodami jakie wyrządziła powódź na terenie naszego ukochanego miasta, a zarazem podnieceni możliwością obserwacji tak przepięknie zorganizowanego transportu miejskiego. Taki obraz stał przed nami tamtego dnia i miał o tyle zwiększoną moc, że przecież nie znaliśmy dobrze podstawowego układu komunikacyjnego miasta, a jedynie jego zarys; sieć - można powiedzieć - pojmowaliśmy schematycznie. Ale nic nie stało na przeszkodzie w podziwianiu organizacji ruchu w transporcie miejskim Pragi bezpośrednio po klęsce żywiołowej.
Wiele można by słów poświęcić opisaniu w jaki sposób przekazywano pasażerom informacje o zmianach w transporcie miejskim, a i tak nie oddałoby się w pełni skali i umiejętności z jaką to robiono. Na każdej stacji metra można było znaleźć i wziąć schemat aktualnego stanu transportu, a także zapoznać się z wszelkiego rodzaju potrzebnymi informacjami na wystawionych w korytarzach i przejściach podziemnych tablicach. Na przystankach tramwajowych i autobusowych wyposażonych w wiaty znajdowały się mapki, schematy i podobne co w metrze informacje.
Największe jednak wrażenie wywarły na nas wypowiedzi nagrane i prezentowane w głośniki w tramwajach i w metrze oraz pracownicy metra pełniący funkcję informatorów. Ale te zagadnienia zostaną szeroko opisane w następnym rozdziale.

Będąc wtedy na jednodniowym pobycie w Pradze niewiele zdołaliśmy zwiedzić. Cała nasza uwaga skupiona była na organizacji transportu, toteż właściwie tylko to zostało opisane w tym rozdziale. Na dłużej zatrzymaliśmy się w rejonie stacji metra Vyšehrad. Nie poszliśmy jednak zwiedzać jednego z najsłynniejszych muzeów Pragi - Vyšehradu. Miejsce to zaciekawiło nas z zupełnie innej strony. Linia metra C biegnąc w kierunku południowym odcinek między stacjami I.P.Pavlova a Vyšehradem pokonuje nad wielką doliną. Wagony przejeżdżają bezpośrednio pod nawierzchnią jezdni Mostu Nuselského w betonowym bloku. Górą ponad trzydziestometrowej estakady jadą samochody, a dołem metro. Pociągi wynurzają się z betonowych ścian wjeżdżając na stację Vyšehrad. Z tej stacji wychodzimy na boki nie pokonując z powierzchni peronów żadnych schodów. Wejścia na perony są oszklone, żeby pasażerom nie dokuczały przeciągi. Największe jednak wrażenie spotka miłośnika transportu, gdy po długich schodach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ze stacją zejdzie na przystanek tramwajowy Svatoplukova. Znajdzie się wtedy 30 metrów pod przejeżdżającymi wagonami metra, a w czasie słonecznych dni na jego twarz padał będzie cień tej ogromnej estakady kołowo-szynowej.
Miejsce opisane powyżej i całą okolicę Vyšehradu najlepiej poznał Kwiatek, który mieszkał tam podczas kilkudniowej wizyty w Pradze w wakacje 2001 roku. Był tam niewiele później względem naszej wizyty opisanej w poprzednim rozdziale.
W ten dzień odwiedzaliśmy także rejon stacji metra A - Skalka. Dokonaliśmy tam drobnych zakupów spożywczych i powoli odliczaliśmy minuty dzielące nas od odjazdu pociągu do Brna. Tak jak przyjazd i odjazd miał się odbyć nie ze stacji Holešovice a z hlávni nádraží. Wahaliśmy się w pewnym momencie czy swojej podróży do Brna nie przełożyć na porę nocną, tak aby jak najdłużej jeszcze w Pradze pozostać, jednakże zdrowy rozsądek podpowiedział nam, że Pragę trzeba pożegnać wcześniej. Szczególnie, że jadąc pociągiem R 375 Pannonia stracilibyśmy opłacony już z góry nocleg w Brnie. Pozostało zatem zdradzić tylko, że wróciliśmy EC 133 Slovenská Strela / EC 71 Antonín Dvořák z planowym odjazdem z hlávni nádraží o 17:58. W Brnie byliśmy już o 20:49, więc zdążyliśmy udać się na nasze ulubione lody gałkowe na rynku.
W taki sposób pożegnaliśmy Pragę. Wyjeżdżając po raz drugi i dziękując jej za gościnę zrozumiałem, ze to miasto znaczy dla mnie wiele więcej niż inne - nawet to, w którym mieszkam. Coś mi także podpowiadało, ze nie rozstaję się z Pragą na długo. Niektórzy powiedzą, ze tak czule można się żegnać tylko z dziewczyną, ale jak się okazuje także z miastem, które przekazuje tak wielką energię, że chce się skakać, śpiewać, krzyczeć i kochać je tak jak powinno kochać się ludzi w sowim najbliższym otoczeniu.6.


27 sierpnia spokojnie wstaliśmy w Brnie i odwiedzając na dworcu ulubioną restaurację wsiedliśmy do pociągu jadącego do Přerova, by tam przesiąść się - w zależności od wartości opóźnień - na EC Polonia lub EC Sobieski. W Přerove spędziliśmy pół godziny na dworcu, bo oczywiście oba z wymienionych pociągów do Warszawy przyjęły pewne wartości opóźnień. Wykorzystaliśmy to na zjedzenie pożegnalnych parkov v rohlíku.
Zmęczeni, ale z jakże pięknymi doświadczeniami dotarliśmy do Warszawy jeszcze przed 23. Bogatsi o niesamowite wrażenia, jakimi uraczyła nas Praga. Żal ściska, że tak wielka tragedia musiała się wydarzyć, byśmy mogli obejrzeć tak cudowne zjawiska związane z organizacją transportu miejskiego. Ale czyż nie na tle tragedii widzimy piękno naszego świata?.ADAM SZUBA


POWRÓT DO SPISU ARTYKUŁÓWKONTAKT: trasbus@o2.pl.