LINIA TRAMWAJU KONNEGO ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1881.10.18.
ok. godz. 15.00.
linia tramwajowa zwykła stała (konna) PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Uruchomienie przez Towarzystwo Belgijskie pierwszej miejskiej linii tramwajowej. Kursy w godz. 7.30 - 22.00. Wagony podzielono na klasy: pierwszą (w której bilet kosztował 7 kopiejek) i drugą (kosztującą 5 kopiejek). Dzieci do lat dziesięciu nie zajmujące osobnego miejsca płaciły połowę ceny. Trasę podzielono na dwa kursy: od Muranowa do pl. Zamkowego i od pl. Zamkowego do Mokotowa. Za każdy z nich należało wnieść osobną opłatę.

[KW 1881, nr 215, 26 X 1881, str. 3]
1881.11.01. linia tramwajowa zwykła stała (konna) PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

(Część kursów: POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)

(Część kursów: POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – ... – Krakowskie Przedmieście – KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY.)
Oddanie do użytku przedłużenia linii tramwaju do Powązek (kraniec na placu Broni) - wprowadzenie wariantowości tras bez oficjalnego wyodrębnienia linii.

[KW 1881, nr 245, 31 X 1881, str. 4]
1881.11.13. linia tramwajowa zwykła stała (konna) PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.

(Część kursów: POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)

(Część kursów: POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – ... – Krakowskie Przedmieście – KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY.)
Wprowadzenie wewnętrznego kursu (w sensie taryfowym) na odcinku od zbiegu Świętojerskiej i Nalewek do placu św. Aleksandra. Pasażer chcący dojechać np. z pl. Krasińskich do Nowego Światu nie musiał w ten sposób uiszczać podwójnej opłaty za przejazd przez plac Zamkowy.

[KW 1881, nr 255, 12 XI 1881, str. 4]
1881.11.17. linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Prawdopodobnie wraz z uruchomieniem linii "niebieskiej" zlikwidowano kursy wariantowe (nie wspomina się o nich w późniejszych artykułach prasowych).

[Informacje ze zbiorów własnych - (DN)]
1882.08.12. linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (CMENTARZ POWĄZKOWSKI) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przedłużenie trasy wzdłuż oddanego do użytku torowiska na ul. Dzikiej i Powązkowskiej do pętli w okolicach II Bramy Cmentarza.

[KW 1882, nr 179, 11 VIII 1882, str. 5;
KW 1882, nr 180, 12 VIII 1882, str. 4]
1883.08.02. linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (CMENTARZ POWĄZKOWSKI) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – plac Teatralny – Nowosenatorska – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Do użytku oddano następny fragment sieci konnych tramwajów belgijskich - łącznik śródmiejski, biegnący od placu Teatralnego ulicą Moliera (wówczas - Nowosenatorską) i Trębacką do Krakowskiego Przedmieścia.

[KW 1883, nr 193b, 31 VII 1883, str. 3, 10;
KW 1883, nr 194b, 1 VIII 1883, str. 14;
KW 1883, nr 195a, 2 VIII 1883, str. 1]
1883.08.09. linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (CMENTARZ POWĄZKOWSKI) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Po licznych głosach krytyki i wielu skargach na wycofanie linii "białej" z rejonu Starego Miasta zarząd tramwajów zdecydował się na korektę przebiegu linii - linia "biała" powróciła na swój poprzedni bieg przez Podwale, zaś jej dotychczasowym kursem poprowadzono nową linię, oznaczoną tablicami "białymi z czerwonym krzyżem".

[KW 1883, nr 200b, 7 VIII 1883, str. 14;
KW 1883, nr 201a, 8 VIII 1883, str. 2]
1886.05.19. linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (CMENTARZ POWĄZKOWSKI) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Żurawia – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Oddanie do użytku toru tymczasowego w ulicy Żurawiej na czas budowy sieci kanalizacyjnej w ciągu Nowego Światu.

[GW 1886, nr 109, 17 V 1886, str. 2;
KW 1886, nr 133a, 15 V 1886, str. 2]
1886.09.28. linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (CMENTARZ POWĄZKOWSKI) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Ponowne uruchomienie regularnego ruchu tramwajowego w ciągu Nowego Światu - likwidacja toru tymczasowego w ciągu ulicy Żurawiej - z opóźnieniem wynikającym z zapadnięciem się gruntu tuż po zakończeniu prac.

[KW 1886, nr 264b, 24 IX 1886, str. 6,
KW 1886, nr 267, 27 IX 1886, str. 4,
KW 1886, nr 268b, 28 IX 1886, str. 3]
1905.05-08. 1
linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (CMENTARZ POWĄZKOWSKI) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Wąska – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Nadanie linii oznaczenia liczbowego.

[KW 1905, nr 238, 29 VIII 1905, str. 3]
1908.05.25. 1
linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (CMENTARZ POWĄZKOWSKI) – Powązkowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Nowosenatorska – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Objazd zamkniętego z powodu budowy rozjazdu dla tramwajów elektrycznych skrzyżowania Nalewek, Franciszkańskiej i Gęsiej. Wykorzystanie torowisk przeznaczonych docelowo dla ruchu elektrycznego.

[KW 1908, nr 143, 24 V 1908, str. 6]
1908.07.13. 1
linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (CMENTARZ POWĄZKOWSKI) – Powązkowska – Dzika – Dzielna – Karmelicka – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Nowosenatorska – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Ustalenie dotychczasowej trasy objazdowej linii konnej jako stałej.

[KW 1908, nr 193 dp, 14 VII 1908, str. 2]
1908.07.17. 1
linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (CMENTARZ POWĄZKOWSKI) – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Franciszkańska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Modyfikacja trasy linii tramwaju konnego.

[KW 1908, nr 197, 18 VII 1908, str. 4]
1908.08.01. 1
linia tramwajowa zwykła stała (konna) LIKWIDACJA LINII. Elektryfikacja linii - zastąpienie linią 1 tramwaju elektrycznego.

[KW 1908, nr 210, 31 VII 1908, str. 4]


OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
GP - Gazeta Polska
GW - Gazeta Warszawska
KW - Kurier Warszawski

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJU KONNEGO

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.