LINIA TRAMWAJOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1940.07.02. linia tramwajowa zwykła stała BOERNEROWO (KOSZARY) – Szosa Forteczna – Obozowa – KOŁO. Przywrócenie połączenia tramwajowego z Boernerowem. Na linii kursował jeden wóz co 30 minut.

[DOmW 1940, nr 023, 5 VII 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 154, 3 VII 1940, str. 4]
1940.07.11. linia tramwajowa zwykła stała BOERNEROWO – Szosa Forteczna – Obozowa – KOŁO. Przedłużenie trasy do przedwojennego krańca.

[DOmW 1940, nr 025, 19 VII 1940, str. 3;
NKW 1940, nr 162, 12 VII 1940, str. 3]
1940.12.24. linia tramwajowa zwykła stała BOERNEROWO – Szosa Forteczna – Obozowa – Młynarska – Leszno – Bielańska – PLAC TEATRALNY. Przywrócenie przedwojennej trasy do Śródmieścia przebiegającej obecnie tranzytem wzdłuż ul. Leszno.

[DOmW 1940, nr 050, 30 XII 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 305, 30 XII 1940, str. 2]
1941.02.05. linia tramwajowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Kasacja linii oznaczonych literami przy jednoczesnym wprowadzeniu na ich miejsce nowych - powstałych z połączenia tras linii "literowych" z łączącymi je ze Śródmieściem liniami zwykłymi (przy zachowaniu tych drugich bez zmian). Obsługa przez pojedyncze wozy silnikowe. Zmiana oznaczenia na 22B.

[DOmW 1941, nr 006, 12 II 1941, str. 4-5;
NKW 1941, nr 031, 6 II 1941, str. 3]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DOmW - Dziennik Obwieszczeń miasta Warszawy [1940-1942]
DOpZMW - Dziennik Obwieszczeń polskiego Zarządu Miejskiego w Warszawie [1943-1944]
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy [1939]
GŻ - Gazeta Żydowska [1940-1942]
NKW - Nowy Kurier Warszawski [1939-1945]
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH (LATA 1939-1944)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.