LINIA TRAMWAJOWA NOCNA

data numer rodzaj trasa uwagi
ROZSTAW TORÓW 1525 mm.
1922.01.14. linia tramwajowa nocna zwykła stała ŻELAZNA / CHŁODNA – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Uruchomienie linii nocnej łączącej Wolę ze Śródmieściem. Obsługa przez 4 wozy kursujące co 15 minut.

[DKRnmW 1922, nr 012, 16 I 1922, str. 2;
DZmsW 1923, nr 091, 3 XII 1923, str. 4;
PZ 1922, nr 013, 15 I 1922, str. 3]
1922.05.27. linia tramwajowa nocna zwykła stała ŻELAZNA / CHŁODNA – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.. Przedłużenie trasy "dla wygody publiczności uczęszczającej do ogrodu i restauracji w 'Bagateli' oraz spacerowiczów w Alejach Ujazdowskich."

[PZ 1922, nr 142, 29 V 1922, str. 5]
1922.12.16. linia tramwajowa nocna zwykła stała PLAC KERCELEGO – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA. Przedłużenie trasy w kierunku Woli wraz ze skróceniem na terenie Mokotowa.

[PZ 1922, nr 343, 17 XII 1922, str. 6]
1923.05.06. linia tramwajowa nocna zwykła stała PLAC KERCELEGO – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.. Ponowne przedłużenie trasy do pl. Unii Lubelskiej.

[PZ 1923, nr 121, 5 V 1923, str. 6]
1927.02.13. linia tramwajowa nocna zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Przedłużenie trasy do krańca przed zajezdnią MŁYNARSKA.

[PZ 1927, nr 042, 12 II 1927, str. 7]
1932.11.05. linia tramwajowa nocna zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO. Przedłużenie trasy w kierunku Mokotowa.

[DZmsW 1932, nr 079/080, 5 XI 1932, str. 8; NCD 1932, nr 199, 6 XI 1932, str. 1;
Sprawozdanie Tramwajów Miejskich 1932/1933, str. 5]
1935.07.01. linia tramwajowa nocna zwykła stała (Jeden kurs: BOERNEROWO – Obozowa – Szosa Forteczna – księcia Janusza – Górczewska – Młynarska – Wolska – ...)

MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.
Skierowanie jednego kursu przez Ulrychów i Koło do Boernerowa.

[DZmsW 1935, nr 034, 28 VI 1935, str. 1-2]
1936.07.05. linia tramwajowa nocna zwykła stała (Jeden kurs: BOERNEROWO – Obozowa – Szosa Forteczna – księcia Janusza – Górczewska – Młynarska – Wolska – ...)

BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.
Przedłużenie trasy kursów dotychczas kończących trasę przy zajezdni MŁYNARSKA.

[DZmsW 1936, nr 053, 22 VII 1936, str. 1-2;
WDN 1936, nr 181, 4 VII 1936, str. 7]
1936.10.24. linia tramwajowa nocna zwykła stała (Dwa kursy: BOERNEROWO – Obozowa – Szosa Forteczna – księcia Janusza – Górczewska – Młynarska – Wolska – ...)

BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.
Skierowanie dodatkowego kursu do Boernerowa.

[CZAS 1936, nr 294, 25 X 1936, str. 12]
1937.08.01. linia tramwajowa nocna zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.

(Jeden kurs ok. godz. 0.20: ... – Puławska – SŁUŻEW.)
Przekształcenie kursu do Boernerowa w osobną linię 90 z jednoczesnym przedłużeniem jednego kursu do stacji kolejki grójeckiej.

[WDN 1937, nr 202, 25 VII 1937, str. 12]
1938.11.06. linia tramwajowa nocna zwykła stała BEMA – Bema – Wolska – Chłodna – Żelazna – Leszno – Tłomackie – Bielańska – plac Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.

(Niektóre: ... – Puławska – WYŚCIGI (pętla przy al. Wyścigowej).)
Przedłużenie trasy wybranych kursów do Wyścigów.

[WDN 1938, nr 306, 7 XI 1938, str. 6]
1939.09.08. linia tramwajowa nocna zwykła stała ZAWIESZENIE KURSOWANIA. II Wojna Światowa - nasilenie bombardowań i rosnące zniszczenia spowodowały całkowite zawieszenie komunikacji miejskiej w Warszawie.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy
KW - Kurier Warszawski
NC - Nowiny Codzienne
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.

 

POWRÓT DO SPISU LINII TRAMWAJOWYCH PRZEDWOJENNYCH NOCNYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.