LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA
(Społeczna Komunikacja Autobusowa)

data numer rodzaj trasa uwagi
1932.02.27. KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA

ZACISZE
linia autobusowa zwykła stała (SKA) PLAC WETERANÓW 1863 ROKU – Floriańska – Jagiellońska – Okrzei – Ząbkowska – Radzymińska – ZACISZE (FOLWARK).

PLAC WETERANÓW 1863 ROKU – Floriańska – Jagiellońska – Okrzei – Ząbkowska – Radzymińska – Naczelnikowska – księcia Ziemowita – KLEMENTOWICKA.
Uruchomienie czwartej linii Społecznej Komunikacji Autobusowej, łączącej z centrum Pragi dwa przedmieścia (wówczas osady podmiejskie) - Targówek Przemysłowy oraz Zacisze. Kursy w godz. 6.00 - 0.25. Opłata 40 groszy.
1934.06.01. KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA

ZACISZE
linia autobusowa zwykła stała (SKA) LIKWIDACJA LINII. Likwidacja linii w związku z wejściem w życie nowej ustawy o koncesjach autobusowych. Na podobnej trasie pierwotnie zamierzano uruchomić miejską linię autobusową, finalnie zaś miasto zwróciło się do Dyrekcji Kolejek Dojazdowych o zwiększenie częstotliwości kursowania na tym odcinku kolejki mareckiej.

[NCD 1934, nr 101, 14 IV 1934, str. 2; NCD 1934, nr 157, 9 VI 1934, str. 4]

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH
(Społecznej Komunikacji Autobusowej)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.