LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1939.10.18. PL. ZAWISZY

NOWY ŚWIAT
linia autobusowa zwykła stała PLAC ZAWISZY – Aleje Jerozolimskie – ALEJE JEROZOLIMSKIE / NOWY ŚWIAT. Uruchomienie prowizorycznej linii autobusowej obsługującej Aleje Jerozolimskie. Kurs co 5 minut. Cena biletu: 20 groszy.

[DUmsW 1939, nr 005, 19 X 1939, str. 4]
1939.11.16. PL. ZAWISZY

NOWY ŚWIAT
linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Likwidacja "ze względu na wyczerpywanie się zapasów benzyny" i stopniową odbudowę sieci tramwajowej.

[NKW 1939, nr 033, 17 XI 1939, str. 3;
WAiT, str. 14]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
DUmsW - Dziennik Urzędowy m. st. Warszawy
GŻ - Gazeta Żydowska
NKW - Nowy Kurier Warszawski
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1939 - 1943)

POWRÓT DO KARTOTEK LINIIKONTAKT: trasbus@o2.pl.