LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1939.10.03. PL. TEATRALNY

PL. ZBAWICIELA

PL. UNII LUBELSKIEJ
linia autobusowa zwykła stała PLAC TEATRALNY – Wierzbowa – plac Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – PLAC ZBAWICIELA.

(Niektóre kursy: ... – Marszałkowska – plac Zbawiciela – Marszałkowska – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Uruchomienie linii tymczasowej ze względu na znaczne zniszczenie sieci napowietrznej oraz torowisk w wielu miejscach. Obsługa przez 7 autobusów kursujących z częstotliwością 20 minut.

[CZAS 1939, nr 269, 3 X 1939, str. 1;
DWKC 1939, nr 270, 3 X 1939, str. 1;
KP 1939, nr 270, 3 X 1939, str. 1;
WDN 1939, nr 263, 3 X 1939, str. 1]
1939.11.16. PL. TEATRALNY

PL. ZBAWICIELA

PL. UNII LUBELSKIEJ
linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. "Ze względu na wyczerpywanie się zapasów benzyny" oraz stopniową odbudowę sieci tramwajowej zlikwidowano wszystkie czynne tymczasowe linie autobusowe.

[NKW 1939, nr 033, 17 XI 1939, str. 3;
WAiT, str. 14]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
NKW - Nowy Kurier Warszawski
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1939 - 1943)

POWRÓT DO KARTOTEK LINIIKONTAKT: trasbus@o2.pl.