LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1939.10.07. MŁYNARSKA

PL. ŻELAZNEJ BRAMY
linia autobusowa zwykła stała MŁYNARSKA – Wolska – Chłodna – plac Mirowski – PLAC ŻELAZNEJ BRAMY. Uruchomienie linii tymczasowej ze względu na znaczne zniszczenie sieci napowietrznej oraz torowisk w wielu miejscach.

[CZAS 1939, nr 274, 7 X 1939, str. 1;
KP 1939, nr 274, 7 X 1939, str. 1;
WDN 1939, nr 267, 7 X 1939, str. 1]
1939.10.30. MŁYNARSKA

PL. ŻELAZNEJ BRAMY
linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Przywrócenie kursowania tramwajów na ul. Wolskiej i Chłodnej.

[DUmsW 1939, nr 009, 2 XI 1939, str. 2]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
NKW - Nowy Kurier Warszawski
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1939 - 1943)

POWRÓT DO KARTOTEK LINIIKONTAKT: trasbus@o2.pl.