LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1992.07.01. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Legionowo) OSIEDLE MŁODYCH – Olszankowa – Suwalna – Cynkowa – aleja Legionów – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – plac Kościuszki – Polna – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – PIASKI MSW. Miasto Legionowo uruchamia własną sieć linii autobusowych, zorganizowaną przez budżetowy Zakład Komunikacji Lokalnej a obsługiwaną przez minibusy Mercedes.
1994.01.01. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Legionowo) OSIEDLE MŁODYCH – Olszankowa – Suwalna – Cynkowa – aleja Legionów – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – plac Kościuszki – Polna – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – PIASKI MSW. Wprowadzenie równoległego oznaczenia numerycznego.
1995.05.04. linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Legionowo) OSIEDLE MŁODYCH – Olszankowa – Suwalna – Cynkowa – aleja Legionów – Wyszyńskiego – Targowa – Narutowicza – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Jagiellońska – Warszawska – Zakopiańska – Kwiatowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Strużańska – Zegrzyńska – Garnizonowa – aleja Sybiraków – Piaskowa – PIASKI MSW.

(W dni świąteczne: ... – Zegrzyńska – Michałów: Warszawska – Nowodworska – Wieliszew: Nowodworska – Kościelna – WIELISZEW URZĄD GMINY.)
Zmiana trasy związana z objęciem obsługą komunikacyjną Wieliszewa, likwidacją linii świątecznej oraz poprawą obsługi rozbudowywującego się osiedla Bukowiec.
1997.11.01. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Legionowo) OSIEDLE MŁODYCH – Olszankowa – Suwalna – Szarych Szeregów – Sikorskiego – Fabryczna – Łajski: Fabryczna – Kościelna – Legionowo: Jana Pawła II – Mireckiego – aleja Legionów – Narutowicza – Targowa – Narutowicza – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – Słowackiego – Jagiellońska – Sielankowa – Kwiatowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Strużańska – Zegrzyńska – Garnizonowa – aleja Sybiraków – Piaskowa – PIASKI MSW. Przejęcie kursów świątecznych przez linię 3 wraz z wprowadzeniem obsługi komunikacyjnej południowego rejonu osiedla Łajski.
2000.01.01. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Legionowo) (Dwa kursy rano i jeden po południu: STAROSTWO POWIATOWE – Szarych Szeregów – Suwalna – ...)

OSIEDLE MŁODYCH – Olszankowa – Suwalna – Cynkowa – aleja Legionów – Wyszyńskiego – Targowa – Narutowicza – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Sowińskiego – Zakopiańska – Daliowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – PIASKI MSW.

(Jeden kurs rano w kierunku centrum, trzy kursy po południu w kierunku Osiedla Młodych: ... – Wyszyńskiego – Targowa – Złota – Złota/aleja Legionów – Złota – Targowa – Narutowicza – ...)
Wprowadzenie wariantowych podjazdów pod Starostwo Powiatowe i do ul. Złotej oraz przedłużenie trasy na terenie śródmieścia.
2000.07.03. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Legionowo) STAROSTWO POWIATOWE – Szarych Szeregów – Suwalna – Cynkowa – aleja Legionów – Wyszyńskiego – Targowa – Narutowicza – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Sowińskiego – Zakopiańska – Daliowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – PIASKI MSW.

(Dwa kursy po południu w kierunku Osiedla Młodych: ... – Wyszyńskiego – Targowa – Złota – Złota/aleja Legionów – Złota – Targowa – Narutowicza – ...)
Przedłużenie trasy do Starostwa Powiatowego we wszystkich kursach, ograniczenie wariantowych podjazdów do ul. Złotej.
2001.09.01. linia autobusowa zwykła stała (w niedziele i święta w godz. 9-19) (komunikacja miasta Legionowo) OSIEDLE MŁODYCH – Olszankowa – Suwalna – Szarych Szeregów – Sikorskiego – Fabryczna – Łajski: Fabryczna – Kościelna – Legionowo: Jana Pawła II – Mireckiego – Kolejowa – Szczygla – Narutowicza – Targowa – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – PIASKI MSW. Ponowne skierowanie przez rejon osiedla Łajski, wyeliminowanie podjazdów do ul. Złotej.
2001.10.15. linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Legionowo) OSIEDLE MŁODYCH – Olszankowa – Suwalna – Szarych Szeregów – Sikorskiego – Fabryczna – Łajski: Fabryczna – Kościelna – Legionowo: Jana Pawła II – Mireckiego – Kolejowa – Szczygla – Narutowicza – Targowa – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – PIASKI MSW. Wydłużenie godzin kursowania w dni świąteczne.
2002.02.01. linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Legionowo) OSIEDLE MŁODYCH – Olszankowa – Suwalna – Szarych Szeregów – Sikorskiego – Fabryczna – Łajski: Fabryczna – Kościelna – Legionowo: Jana Pawła II – Mireckiego – Kolejowa – Targowa – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – PIASKI MSW. Wycofanie z podjazdu pod budynek gazowni na ul. Kolejowej.
2002.09.02. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO PRZYSTANEK PKP (strona południowa) – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Zakopiańska – Daliowa – plac Kościuszki – Polna – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – Kolejowa – Szczygla – Narutowicza – aleja Legionów – Mireckiego – Jana Pawła II – Łajski: Kościelna – Fabryczna – Legionowo: Fabryczna – Sikorskiego – Szarych Szeregów – Suwalna – Olszankowa – OSIEDLE MŁODYCH. Kompleksowa zmiana tras wszystkich linii wraz z likwidacją niektórych przystanków w celu uproszczenia przebiegu i przyspieszenia czasu przejazdu pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi a centrum.
2002.10.01. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO PRZYSTANEK PKP (strona południowa) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego – Krasińskiego – Sowińskiego – Zakopiańska – Daliowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Słoneczna – Polna – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – Kolejowa – Szczygla – Narutowicza – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – OSIEDLE MŁODYCH. Korekta trasy w związku z licznymi postulatami niezadowolonych z wrześniowych zmian pasażerów.
2003.09.29. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Legionowo) JAGIELLOŃSKA – Jagiellońska – Piłsudskiego – Sowińskiego (powrót: Sowińskiego – aleja 3 Maja – Jagiellońska – JAGIELLOŃSKA.) – Zakopiańska – Daliowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Słoneczna – Polna – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – Kolejowa – Szczygla – Narutowicza – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – OSIEDLE MŁODYCH. Objazd związany z przebudową skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Parkowej w Legionowie.
2003.10.27. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje od poniedziałku do soboty) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO PRZYSTANEK PKP (strona południowa) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego – Krasińskiego – Sowińskiego – Zakopiańska – Daliowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Słoneczna – Polna – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – Kolejowa – Szczygla – Narutowicza – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – OSIEDLE MŁODYCH. Zakończenie modernizacji skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Parkowej.
2003.12.01. linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Legionowo) OSIEDLE MŁODYCH – Olszankowa – Suwalna – Szarych Szeregów – Sikorskiego – Fabryczna – Łajski: Fabryczna – Kościelna – Legionowo: Jana Pawła I – Mireckiego – aleja Legionów – Narutowicza – Targowa – Wyszyńskiego – Parkowa – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Krasińskiego – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – plac Kościuszki – Polna – Wrzosowa – Roi – Słoneczna – Polna – Strużańska – Zegrzyńska – Piaskowa – PIASKI MSW.

(W niedziele i święta: ... – Mireckiego – aleja Legionów – Wyszyńskiego – Parkowa – ...)
Kolejna zmiana tras wszystkich linii w związku ze spadającą frekwencją.
2005.01.01. linia autobusowa zwykła stała (komunikacja miasta Legionowo) LIKWIDACJA LINII. Po półrocznych przygotowaniach PPKS Nowy Dwór Mazowiecki przejął obsługę komunikacji miejskiej w Legionowie. Skasowano wszystkie linie ZKL Legionowo - w ich miejsce PPKS Nowy Dwór uruchomił dwie nowe linie miejskie, oznaczone numerami 102 i 103, na które skierowano specjalnie pozostałych tym celu zakupione, nowe autobusy Solbus "C9,5". Obsługę pozostałych tras (z małymi wyjątkami) przejęły istniejące linie lokalne, na których skorygowano rozkłady jazdy (w szczególności dotyczyło to linii lokalnych: 34 LEGIONOWO PKP - Parkowa - os. Młodych - Starostwo Powiatowe - Wieliszew - WIELISZEW (WODOCIĄG PÓŁNOCNY) oraz 77 LEGIONOWO MICKIEWICZA - Warszawska - Zegrzyńska - Nieporęt - BIAŁOBRZEGI).
2010.03.15. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Krakowska – Sobieskiego – Krasińskiego – Sowińskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO. Uruchomienie przez Urząd Miasta Legionowo bezpłatnej linii dowozowej do linii Szybkiej Kolei Miejskiej S-9. Przewoźnik obowiązany był zaopatrzyć autobus w tablicę z napisem: "BEZPŁATNY DOWÓZ MIESZKAŃCÓW LEGIONOWA DO LINII KOLEJOWEJ S-9".
2010.12.??. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Krakowska – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO. Wycofanie z ul. Sowińskiego i skierowanie ul. Sobieskiego i Piłsudskiego.
2011.04.17. linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego (powrót: Sobieskiego – Krakowska – LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK).) – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO. Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z budową tunelu drogowego w ciągu al. Krakowska - al. Róż w Legionowie i likwidacją pętli autobusowej PKP LEGIONOWO PRZYSTANEK.
2012.01.02. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego (powrót: Sobieskiego – Krakowska – LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK).) – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO. Wprowadzenie oznaczenia numerowego.
2012.05.04. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego (powrót: Sobieskiego – Krakowska – LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK).) – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI).)
Wydłużenie trasy wybranych kursów do pl. Kościuszki.
2013.10.12. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PIASTOWSKA) – Krakowska – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI).)
Zmiana trasy objazdowej w związku z kolejnym etapem budowy tunelu drogowego w ciągu ul. Krakowska - al. Róż w Legionowie.
2013.11.21. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego (powrót: Sobieskiego – Krakowska – LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK).) – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI).)
Zmiana trasy objazdowej w związku z kolejnym etapem budowy tunelu drogowego w ciągu ul. Krakowska - al. Róż w Legionowie.
2013.12.01. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO.

(Niektóre kursy: ... – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI).)
Zmiana trasy spowodowana nową organizacją ruchu na ul. Krakowskiej w Legionowie.
2014.01.08. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) Trasa w godzinach przedpołudniowych: LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego – KPiłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO (powrót: PKP LEGIONOWO – Kościuszki – Słowackiego – Jagiellońska – Piłsudskiego).

Trasa w godzinach popołudniowych: LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego – Piłsudskiego – Jagiellońska – Słowackiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO (powrót: PKP LEGIONOWO – Kościuszki – Piłsudskiego).

(Trasa w godz. 10-14: ... – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI).)
Skierowanie na trasę objazdową w związku z rozpoczęciem przebudowy pętli autobusowej przy ul. Kościuszki w Legionowie.
2014.04.28. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) Trasa w godzinach przedpołudniowych: LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego – Piłsudskiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO (powrót: PKP LEGIONOWO – Kościuszki – Słowackiego – Jagiellońska – Piłsudskiego).

Trasa w godzinach popołudniowych: LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego – Piłsudskiego – Jagiellońska – Słowackiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO (powrót: PKP LEGIONOWO – Kościuszki – Piłsudskiego).

(Trasa w godz. 10-12: ... – Piłsudskiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI).)
Zmiana rozkładu jazdy.
2014.12.15. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Parkowa – Sobieskiego – Piłsudskiego – Jagiellońska – Słowackiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO (powrót: PKP LEGIONOWO – Kościuszki – Piłsudskiego). Likwidacja wariantowych kursów do pl. Kościuszki. Ujednolicenie trasy w rejonie dworca PKP.
2015.04.16. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LEGIONOWO (PKP PRZYSTANEK) – Jagiellońska – Mickiewicza – Sowińskiego – Piłsudskiego – Jagiellońska – Słowackiego – Kościuszki – PKP LEGIONOWO (powrót: PKP LEGIONOWO – Kościuszki – Piłsudskiego). Skierowanie na trasę objazdową w związku z przebudową ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie.
2015.05.04. 1 linia autobusowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) (komunikacja miasta Legionowo) LIKWIDACJA LINII. Zmiana oznaczenia na D2.

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIASTA LEGIONOWO

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.