LINIA AUTOBUSOWA ZWYKŁA

data numer rodzaj trasa uwagi
1940.05.12. F linia autobusowa zwykła stała PLAC ZBAWICIELA – Marszałkowska – plac Unii Lubelskiej – Bagatela – Belwederska – NABIELAKA. Uruchomienie linii łączącej zajęty na potrzeby urzędników niemieckich rejon Sielc (mający stanowić trzon przyszłej tzw. Niemieckiej Dzielnicy Mieszkaniowej) ze Śródmieściem Południowym.
Kursy co 15 minut.

[DOmW 1940, nr 016, 24 V 1940, str. 4;
NKW 1940, nr 111, 13 V 1940, str. 2]
1941.11.23. F linia autobusowa zwykła stała PLAC UNII LUBELSKIEJ – Bagatela – Belwederska – Chełmska – CZERNIAKOWSKA / CHEŁMSKA. Przedłużenie trasy na terenie Wójtówki wraz z wycofaniem z pl. Zbawiciela. Kursy co 10 minut.

[NKW 1941, nr 277, 22/23 XI 1941, str. 3]
1944.07.??. F linia autobusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII. Prawdopodobna likwidacja w ramach oszczędności w zużyciu paliwa oraz znacznego zużycia taboru.

[WAiT, str. 14]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
NKW - Nowy Kurier Warszawski
1859DW - W. Bartoszewski, 1859 Dni Warszawy, wyd. 2, Warszawa: PWN 1984.
WTE - J. Sawicki, J. Janiak, D. Walczak, T. Igielski, Warszawskie Tramwaje Elektryczne 1908-1998, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1998.
WAiT - J. Dąbrowski, D. Nalazek, M. Stiasny, Warszawskie Autobusy i Trolejbusy, Rybnik: Betezda 2005.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH (LATA 1939 - 1943)

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.