LINIA AUTOBUSOWA STREFOWA

data numer rodzaj trasa uwagi
1985.05.31. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – JABŁONNA (CPN). Zmiana oznaczenia linii 203bis.

[MZK Polecenie Służbowe nr 22/85;
ŻW 1985, nr 119, 23 V 1985, str. 8;
ŻW 1985, nr 125, 30 V 1985, str. 8]
1986.07.07.
1986.08.31.
801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ZAWIESZENIE WAKACYJNE. [MZK Polecenie Służbowe nr 29/86;
MZK Polecenie Służbowe nr 38/86;
EW 1986, nr 128, 3 VII 1986, str. 7;
EW 1986, nr 168, 1 IX 1986, str. 2;
ŻW 1986, nr 158, 8 VII 1986, str. 6]
1987.07.01.
1988.03.14.
801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1988.07.01.
1989.01.08.
801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1989.07.01.
1990.02.04.
801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1990.07.07.
1990.08.31.
801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ZAWIESZENIE WAKACYJNE.
1991.01.10.
1991.02.28.
801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ZAWIESZENIE LINII.
1991.03.01. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) LIKWIDACJA LINII.
1991.11.12. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Parkowa – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – LEGIONOWO (OSIEDLE MŁODYCH). Uruchomienie linii okresowej łączącej osiedle Młodych w Legionowie z Warszawą.
1992.12.14. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni robocze) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Krakowska – Jagiellońska – Parkowa – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – LEGIONOWO (OSIEDLE MŁODYCH). Przedłużenie trasy w celu poprawy obsługi komunikacyjnej rejonu stacji PKP Legionowo Przystanek.
2003.09.03. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Krakowska – Jagiellońska – Krasińskiego – Batorego – Parkowa – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – LEGIONOWO (OSIEDLE MŁODYCH). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z robotami kanalizacyjnymi na ul. Parkowej w Legionowie (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Batorego).
2003.09.29. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Krakowska – LEGIONOWO PKP PRZYSTANEK (strona południowa). Skrócenie trasy związane z przebudową skrzyżowania ulic Parkowej i Jagiellońskiej - na ten czas Legionowo zorganizowało komunikację zastępczą 801-LINIA ZASTĘPCZA.
2003.10.27. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Krakowska – Jagiellońska – Parkowa – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – LEGIONOWO (OSIEDLE MŁODYCH). Przywrócenie trasy podstawowej po zakończeniu modernizacji skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Parkowej.
2004.08.09. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Krasińskiego – Sowińskiego – Mickiewicza – Batorego – Parkowa – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – LEGIONOWO (OSIEDLE MŁODYCH). Objazd związany z przebudową skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Parkowej w Legionowie.
2004.09.15. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – rondo Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa (powrót: Parkowa – Sobieskiego – rondo Piłsudskiego – Sobieskiego) – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – LEGIONOWO (OSIEDLE MŁODYCH). Zmiana trasy na terenie Legionowa związana z brakiem możliwości zakrętu na nowym rondzie na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Parkowej i jednoczesnymi postulatami Urzędu Miasta i Gminy Legionowo dotyczącymi przywrócenia obsługi komunikacyjnej rejonu ronda Piłsudskiego.
2006.11.06. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Parkowa – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – LEGIONOWO (OSIEDLE MŁODYCH). Wycofanie z przejazdu przez rondo Piłsudskiego w związku z budową kanalizacji sanitarnej pod ul. Krakowską w Legionowie.
2006.12.05.
ok. godz. 16.00.
801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa szczytowa (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – rondo Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa (powrót: Parkowa – Sobieskiego – rondo Piłsudskiego – Sobieskiego) – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – LEGIONOWO (OSIEDLE MŁODYCH). Przywrócenie przejazdu przez rondo Piłsudskiego po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej pod ul. Krakowską w Legionowie.
2007.07.02. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – rondo Piłsudskiego – Sobieskiego – Parkowa (powrót: Parkowa – Sobieskiego – rondo Piłsudskiego – Sobieskiego) – Wyszyńskiego – aleja Legionów – Cynkowa – Suwalna – Olszankowa – LEGIONOWO (OSIEDLE MŁODYCH). Wprowadzenie kursowania poza godzinami szczytu.
2007.09.01. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Piłsudskiego – Sowińskiego – Mickiewicza – Jagiellońska – Słowackiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) (powrót: LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) – Handlowa – Kwiatowa – Przemysłowa – Daliowa – Handlowa). Zmiana trasy w związku z reorganizacją połączeń komunikacyjnych Warszawy z Legionowem.
2008.04.01. 801 linia autobusowa podmiejska zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – aleja Wyszyńskiego – Przylesie – Akademijna (pętla) – Przylesie – aleja Wyszyńskiego – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Piłsudskiego – Sowińskiego – Mickiewicza – Jagiellońska – Słowackiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) (powrót: LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) – Handlowa – Kwiatowa – Przemysłowa – Daliowa – Handlowa). Skierowanie przez obwodnicę Jabłonny z podjazdami w obu kierunkach do osiedla Przylesie w celu wprowadzenia obsługi komunikacyjnej tego rejonu.
2008.06.02. 801 linia autobusowa strefowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – aleja Wyszyńskiego – Przylesie – Akademijna (pętla) – Przylesie – aleja Wyszyńskiego – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Piłsudskiego – Sowińskiego – Mickiewicza – Jagiellońska – Słowackiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) (powrót: LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) – Handlowa – Kwiatowa – Przemysłowa – Daliowa – Handlowa). Zmiana taryfy biletowej - wprowadzenie stref biletowych: 1 (dawnej miejskiej) i 2 (dawnej podmiejskiej). Dotychczasowe linie podmiejskie zaczęły być oznaczane jako linie strefowe.
2010.05.05. 801 linia autobusowa strefowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – aleja Wyszyńskiego – Przylesie – Akademijna (pętla) – Przylesie – aleja Wyszyńskiego – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sowińskiego – Mickiewicza – Jagiellońska – Słowackiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) (powrót: LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) – Handlowa – Kwiatowa – Przemysłowa – Daliowa – Handlowa). Wprowadzenie trasy objazdowej w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Sobieskiego w Legionowie (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rycerskiej).
2010.08.06. 801 linia autobusowa strefowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ŻERAŃ FSO – Modlińska – Jabłonna: Modlińska – aleja Wyszyńskiego – Przylesie – Akademijna (pętla) – Przylesie – aleja Wyszyńskiego – Zegrzyńska – Legionowo: Warszawska – Sobieskiego – Piłsudskiego – Sowińskiego – Mickiewicza – Jagiellońska – Słowackiego – Kościuszki – Handlowa – LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) (powrót: LEGIONOWO (PLAC KOŚCIUSZKI) – Handlowa – Kwiatowa – Przemysłowa – Daliowa – Handlowa). Przywrócenie stałej trasy po zakończeniu przebudowy ul. Sobieskiego w Legionowie (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rycerskiej).
2011.07.01. 801 linia autobusowa strefowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) ZAWIESZENIE WAKACYJNE. Zastąpienie przez linie: 731 (na terenie Jabłonny) i 736 (w Legionowie).
2011.08.01. 801 linia autobusowa strefowa zwykła okresowa całodzienna (kursuje w dni powszednie) LIKWIDACJA LINII. Oficjalna kasacja linii.

 

POWRÓT DO SPISU LINII AUTOBUSOWYCH PODMIEJSKICH ORAZ STREFOWYCH

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.