WOLNOŚĆ

INNE NAZWY KRAŃCA:
• NOWOLIPKI / WOLNOŚĆ
• NOWOLIPKI (WOLNOŚĆ)
• NOWOLIPKI
OKRES EKSPLOATACJI:
• 10 VIII 1954 - 29 II 1992
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla (rodzaj nieznany) --- 10 VIII 1954 - ?.?.1970?;
• pętla klasyczna (zawrotka na placu) --- ?.?.1970? - 29 II 1992

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1954.08.10. Uruchomienie krańca WOLNOŚĆ przy zbiegu ul. Nowolipki i Wolność. Skierowanie w rejon osiedli Muranowa Zachodniego linii 112 w celu poprawy skomunikowania tego rejonu ze Śródmieściem.
1954.11.02. Przedłużenie trasy linii 106 w celu stworzenia lepszego połączenia Woli z centrum miasta.
1956.04.01. Uruchomienie linii autobusowej nocnej 112 kreślone na trasie swojego dziennego odpowiednika.
1956.12.11. Przedłużenie trasy linii 106 do PL. BANKOWEGO.
1960.12.12. Uruchomienie linii 312 jako przyspieszonej wersji linii 112 w celu polepszenia połączenia Muranowa i Mokotowa z centrum.
1963.12.28. Reorganizacja komunikacji nocnej w Warszawie. Likwidacja linii "kreślonych" - uruchomienie nowych linii z zakresu numeracyjnego 6xx.
1964.02.10. Przekształcenie linii 312 w linię zwykłą zatrzymującą się na wszystkich przystankach (jej dotychczasowy przyspieszony charakter powodował liczne postulaty o zwiększenie liczby przystanków na trasie).
1965.11.15. Likwidacja linii 312. Przejęcie taboru przez linię 112 (całkowite dublowanie się trasy).
1970? Przeniesienie krańca WOLNOŚĆ na niewielki plac położony między ul. Wolność i ul. Żelazną. Data nieznana, prasa nie wspominała o tym wydarzeniu, rok podany na podstawie różnicy w zaznaczeniu krańca na planach Warszawy z 1970 i 1971 r.
1970.08.15. Reorganizacja komunikacji nocnej w Warszawie. Całkowita zmiana trasy linii 601.
1992.03.01. Likwidacja linii 112 i połączenie z linią 107.
1992.07.01. LIKWIDACJA KRAŃCA. Wakacyjne zawieszenie kursowania linii 107. Z dniem 1 września przywrócono jej kursowanie wraz z przedłużeniem trasy do pętli ESPERANTO.

SCHEMATY:
POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.