PL. ZAMKOWY

INNE NAZWY KRAŃCA:
• STARE MIASTO.
OKRES EKSPLOATACJI:
• 22 VII 1946 - 15 VIII 1946
• 4 XII 1949 - 13 I 1950
• 15 VII 1953 - 17 XII 1976
• 21 IV 2001 - 1 I 2010
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna --- 22 VII 1946 - 15 VIII 1946
• pętla klasyczna --- 4 XII 1949 - 13 I 1950
• pętla klasyczna --- 15 VII 1953 - 17 XII 1976
• kryterium uliczne --- 21 IV 2001 - 1 I 2010

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1946.07.22. Uruchomienie nowego krańca autobusowego w formie zawrotki na placu Zamkowym. Wycofanie z Powiśla i skierowanie Traktem Królewskim linii P.
1946.08.16. LIKWIDACJA KRAŃCA Zawieszenie kursowania linii P ze względu na nikłą frekwencję. 24 sierpnia przywrócono kursowanie linii wraz ze skierowaniem na Saską Kępę.
1949.12.04. MZK uruchomiło pierwszą w Warszawie regularną linię turystyczną. Kursująca tylko w niedziele Traktem Królewskim linia T miała służyć "zwiedzaniu Stolicy, obserwacji zniszczeń dokonanych przez barbarzyńskich najeźdźców oraz odbudowy" itp.
1950.01.14. LIKWIDACJA KRAŃCA Likwidacja linii T.
1953.07.15. Przedłużenie trasy wycofanej z krańca POMNIK KOPERNIKA linii 107 po interwencjach prasowych wykazujących konieczność wzmocnienia komunikacji na Krakowskim Przedmieściu.
1956.01.16. Uruchomienie linii szczytowej 107bis wspomagającej linię 107 na najbardziej obciążonym odcinku.
1956.04.01. Uruchomienie autobusowej linii nocnej 107 kreślone na trasie linii podstawowej.
1957.02.05. Przedłużenie linii nocnej 107 kreślone do pl. Bankowego.
1957.07.20. Likwidacja linii 107bis w związku z uruchomieniem linii tramwajowej do Wilanowa i skróceniem trasy linii 107.
1958.02.23. Uruchomienie linii autobusowej 144 łączącej Mokotów z rejonem Traktu Królewskiego i Starego Miasta i wspomagającej przeciążoną linię 125.
1959.03.12. Całkowita zmiana trasy linii szczytowej 307 wspomagającej linię 107.
1960.06.01. Uruchomienie linii przyspieszonej 325 łączącej Mokotów z ciągiem Traktu Królewskiego i wspomagającej linię 125.
1960.09.01. Przekształcenie linii 307 ze zwykłej w przyspieszoną w celu zwiększenia jej zdolności przewozowej.
1961.10.09. Przekształcenie linii przyspieszonej 307 w zwykłą 107bis.
1964.02.10. Zmiana oznaczenia linii 107bis na 307. Przekształcenie linii przyspieszonej 325 w zwykłą.
1969.03.15. Wycofanie z Mokotowa i skierowanie wzdłuż Traktu Królewskiego linii mikrobusowej SASKA KĘPA.
1969.09.04. Likwidacja linii mikrobusowej SASKA KĘPA ze względu na niewielką frekwencję.
1970.05.10. Uruchomienie linii autobusowej 171 w związku z likwidacją linii trolejbusowej 56bis.
1970.08.01. Likwidacja linii trolejbusowej 56 i przedłużenie trasy linii 171 do krańca FRANCISZKAŃSKA.
1970.08.13. Uruchomienie linii autobusowej 344 jako pomocniczej dla linii 144.
1971.06.14. Przedłużenie trasy linii 371 od krańca NOWY ŚWIAT w związku z postulatami mieszkańców Śródmieścia i Mokotowa.
1976.12.18. LIKWIDACJA KRAŃCA Zmiana organizacji ruchu w rejonie Starego Miasta w związku z przebudową pl. Zamkowego i likwidacją pętli autobusowej. Skierowanie wszystkich linii krańcujących dotąd na pl. Zamkowym do nowego krańca ulicznego DŁUGA.
2001.04.21. Uruchomienie turystycznej linii autobusowej 100 na okrężnej trasie łączącej Stare Miasto ze Śródmieściem, Łazienkami i Pragą. Wprowadzenie krańca PL. ZAMKOWY w formie kryterium ulicznego: Miodowa - Senatorska - Podwale - Kilińskiego - Długa.
2001.10.01. Ograniczenie kursowania linii 100 do dni świątecznych po zakończeniu sezonu turystycznego.
2002.07.01. Wprowadzenie kursowania linii 100 przez cały tydzień w związku z okresem wakacyjnym.
2002.09.01. Ograniczenie kursowania linii 100 do dni świątecznych po zakończeniu sezonu turystycznego.
2004.07.03. Zastąpienie zawieszonej linii 100 przez linię przyspieszoną 400 na trasie łączącej Stare Miasto z Pragą, Łazienkami, Wilanowem i Powsinem.
2004.10.02. Przywrócenie kursowania linii 100 wraz z likwidacją linii 400.
2007.08.24. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Zmiana trasy linii 100 związana z kolejnym etapem przebudowy Krakowskiego Przedmieścia i zamknięciem dla ruchu odcinka od ul. Miodowej do Królewskiej.
2008.08.01. Zakończenie remontu Krakowskiego Przedmieścia i przywrócenie krańcowania linii 100 w okolicach pl. Zamkowego.
2010.01.01. LIKWIDACJA KRAŃCA Zawieszenie kursowania linii 100 ze względu na niewielką frekwencję. 1 kwietnia linia została ostatecznie zlikwidowana.

SCHEMATY:


POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.