MIODOWA

INNE NAZWY KRAŃCA:
• KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
• KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE / MIODOWA
OKRES EKSPLOATACJI:
• 20 XII 1947 - 5 I 1964
RODZAJ KRAŃCA:
• pętla klasyczna (zawracanie wokół skweru) --- 20 XII 1947 - 5 I 1964

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1947.12.20. Uruchomienie krańca MIODOWA w formie objazdu wokół skweru Hoovera. Uruchomienie linii trolejbusowej C w związku z zakończeniem budowy sieci napowietrznej na ulicach Bonifraterskiej i Miodowej. W związku z trwającymi pracami sieciowymi na Krakowskim Przedmieściu oraz ulicach: Traugutta, Mazowieckiej i Szpitalnej oraz opóźnieniami w dostawach drutu jezdnego linia czasowo funkcjonowała bez połączenia z resztą sieci linii trolejbusowych.
1948.01.17. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Czasowe zawieszenie funkcjonowania krańca w związku z przedłużeniem trasy linii trolejbusowej C do pl. Unii Lubelskiej i tym samym połączeniem z resztą sieci linii trolejbusowych.
1949.06.20. Przedłużenie trasy linii trolejbusowej 53 do krańca MIODOWA w związku z likwidacją krańca TRĘBACKA. Czasowe skrócenie trasy linii 51 w związku z budową Trasy W-Z.
1949.07.22. Przedłużenie tras linii trolejbusowych 51 i 53 do Dworca Gdańskiego (tej pierwszej przywrócono stałą trasę). Jednoczesne przedłużenie trasy linii 54 do krańca MIODOWA z pl. Małachowskiego.
1955.05.01. Przedłużenie trasy linii trolejbusowej 56 z pętli przy zbiegu ulic al. Jana Pawła II i Twardej w związku z oddaniem do użytku trasy trolejbusowej przez ul. Świętokrzyską.
1964.01.06. LIKWIDACJA KRAŃCA Likwidacja krańca MIODOWA wraz z uruchomieniem nowego krańca ulicznego FRANCISZKAŃSKA w rejonie Nowego Miasta i przedłużenie trasy linii trolejbusowej 56. Likwidacja linii trolejbusowej 54.

SCHEMATY:


POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.