METRO RATUSZ ARSENAŁ

INNE NAZWY KRAŃCA:
• METRO RATUSZ;
• PL. BANKOWY.
OKRES EKSPLOATACJI:
• 2 XII 2010 - (autobus).
RODZAJ KRAŃCA:
• kryterium uliczne --- 2 XII 2010 - 31 I 2011 (autobus).
• zawracanie na placu --- 15 X 2011 - (autobus).

data linie kończące trasę na krańcu uwagi
2010.12.02. Uruchomienie szczytowej linii autobusowej Z-3 wspomagającej przepełnione tramwaje na Trasie W-Z na odcinku: pl. Bankowy - Dw. Wileński. Wprowadzenie krańca METRO RATUSZ jako kryterium ulicznego: al. Solidarności - Andersa - Nowolipki - al. Jana Pawła II - al. Solidarności. We wcześniejszym okresie kraniec wprowadzany był (najczęściej w formie jednokierunkowych kryteriów ulicznych) przy okazji doraźnie uruchamianych autobusowych linii zastępczych.
2010.12.23. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Likwidacja pomocniczej szczytowej linii autobusowej Z-3 (od 10 I 2012 na tej samej trasie uruchomiono szczytową linię 360).
2011.01.10. Uruchomienie szczytowej linii autobusowej 360 (na trasie identycznej z trasą zlikwidowanej 23 XII 2011 linii Z-3) wspomagającej przepełnione tramwaje na Trasie W-Z na odcinku: pl. Bankowy - Dw. Wileński.
2011.02.01. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Przeniesienie przystanku krańcowego szczytowej linii autobusowej 360 na okolice skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Nowolipki.
2011.10.15. Uruchomienie krańca METRO RATUSZ w formie zbiorczego przystanku postojowego na pl. Bankowym w związku z kolejnym etapem budowy II linii metra i zamknięciem dla ruchu kołowego i tramwajowego ul. Targowej na odcinku od ul. Kłopotowskiego do ul. 11 Listopada. Przystanki dla wsiadających i wysiadających znajdowały się w al. Solidarności. Autobusy wyjeżdżając z pętli jechały prosto ul. Marszałkowską i zawracały specjalnie wybudowaną w tym celu zawrotką położoną za ul. Senatorską. Uruchomienie linii 226 zastępującej linię tramwajową 26 na odcinku: al. Solidarności - Grochów. Przedłużenie tras linii podmiejskich 718, 738 i 805 do pl. Bankowego w celu ułatwienia przesiadek do linii metra.
2011.10.19. Wycofanie linii przyspieszonej 512 z Powiśla i pl. Trzech Krzyży i skierowanie do pl. Bankowego w celu dostosowania do istniejących warunków ruchowych w okolicach budowanej stacji II linii metra przy Dworcu Wileńskim do obecnych potrzeb przewozowych.
2011.11.07. Uruchomienie linii przyspieszonej 460 (kursującej w dni powszednie w godzinach porannego szczytu) kursującej na jednokierunkowej trasie łączącej Zajezdnię Stalowa i pl. Wileński z linią metra.
2011.12.01. Przedłużenie trasy linii przyspieszonej 512 na Jelonki w celu zwiększenia oferty przewozowej na ciągu ul. Górczewskiej po uruchomieniu buspasa (na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Młynarskiej).
2012.07.02. Zawieszenie kursowania szczytowej linii przyspieszonej 460 na okres wakacji.
2012.07.22. Czasowe zamknięcie przejazdu przez al. Solidarności przy skrzyżowaniu z ul. Targową w związku z budową II linii metra. Skrócenie tras linii: 718, 738 i 805 do Dworca Wileńskiego. Przedłużenie trasy linii 125 do pl. Bankowego w celu ułatwienia dojazdu do linii metra. Uruchomienie zastępczej linii autobusowej Z12 łaczącej pl. Bankowy z Dworcem Wileńskim.
2012.08.27. Przywrócenie przejazdu przez al. Solidarności przy skrzyżowaniu z ul. Targową. Przywrócenie stałych tras linii: 125, 718, 738 i 805. Likwidacja zastępczej linii Z12.
2012.09.10. Przywrócenie kursowania linii 460 po zakończeniu wakacji.
2012.09.17. Przywrócenie przejazdu przez Trasę W-Z linii przyspieszonej 527 w związku z licznymi postulatami pasażerów.

SCHEMATY:

POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW


KONTAKT: trasbus@o2.pl.