MARIENSZTAT

INNE NAZWY KRAŃCA:
• KREDYTOWA.
OKRES EKSPLOATACJI:
• 24 V 1949 - 21 VII 1949 (trolejbus);
• 6 I 1964 - 10 V 1970 (trolejbus).
RODZAJ KRAŃCA:
• kryterium uliczne --- 24 V 1949 - 21 VII 1949 (trolejbus);
• kryterium uliczne --- 6 I 1964 - 10 V 1970 (trolejbus).

data linie kończące trasę na krańcu uwagi
1949.05.24. Czasowe skrócenie trasy linii trolejbusowej 54 (wycofanie z krańca TRĘBACKA) do czasu zakończenia budowy stałego krańca MIODOWA. Uruchomienie krańca w formie jednokierunkowego kryterium ulicznego: Bracka - Szpitalna - Mazowiecka - Kredytowa - Jasna - Zgoda - Bracka.
1949.07.22. LIKWIDACJA KRAŃCA. Przedłużenie trasy linii trolejbusowej 54 do Krakowskiego Przedmieścia (krańca MIODOWA).
1964.01.06. Przywrócenie funkcjonowania krańca w związku z uruchomieniem szczytowej linii trolejbusowej 56bis, wspomagającej linię podstawową 56 w relacji Śródmieście - Mokotów. Kryterium uliczne w związku z trasą linii trolejbusowej 56bis zostało zmienione: Świętokrzyska - Mazowiecka - Kredytowa - Jasna - Świętokrzyska.
1970.05.11. LIKWIDACJA KRAŃCA. Likwidacja szczytowej linii trolejbusowej 56bis w związku z koniecznością zezłomowania jedenastu wozów (i kolejnym etapem likwidacji sieci trolejbusowej w Warszawie w ogóle). Dzień wcześniej na trasie: pl. Zamkowy - Kazimierzowska uruchomiona została stała linia autobusowa 171.

SCHEMATY:POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW


KONTAKT: trasbus@o2.pl.