KOPERNIKA

INNE NAZWY KRAŃCA:
• POMNIK KOPERNIKA
OKRES EKSPLOATACJI:
• 25 V 1946 - 5 XII 1946 (tramwaj)
• 16 V 1948 - 1949 (autobus)
• 12 I 1953 - 14 VII 1953 (autobus)
RODZAJ KRAŃCA:
• ruch dwukierunkowy po jednym torze --- 25 V 1946 - 5 XII 1946 (tramwaj)
• zawracanie na placu --- 16 V 1948 - 1949 (autobus)
• zawracanie na placu --- 12 I 1953 - 14 VII 1953 (autobus)

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1946.05.25. Uruchomienie specjalnych wieczorowych kursów dowożących i odwożących widzów spektakli organizowanych w Teatrze Polskim - odbudowanie fragmentu torowiska na Krakowskim Przedmieściu wraz z prowizorycznym krańcem przed zniszczonym pomnikiem Kopernika. Tramwaje zawracały najprawdopodobniej "na trójkąt" na skrzyżowaniu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Królewskiej.
1946.12.05. LIKWIDACJA KRAŃCA Przedłużenie trasy linii tramwajowej 17 wzdłuż wyremontowanego torowiska na ul. Krakowskie Przedmieście, Miodowej i Bonifraterskiej do przystanku przesiadkowego przy ul. Muranowskiej. Trasa miała charakter tymczasowy - docelowo na tym odcinku projektowana była trakcja trolejbusowa. Prawdopodobnie wtedy zlikwidowano wieczorne kursy pod Teatr Polski.
1948.05.16. Uruchomienie linii autobusowej K na trasie łączącej Trakt Królewski z Grochowem. Uruchomienie krańca w formie zawrotki wokół pomnika Kopernika.
1949.05.14. Zmiana oznaczenia linii autobusowej K na 103 w związku z reorganizacją systemu oznaczeń linii autobusowych.
1949.05.14. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA KRAŃCA. Likwidacja linii autobusowej 103 ze względu na brak frekwencji.
1949.07.22. Przywrócenie funkcjonowania linii autobusowej 103 na zmodyfikowanej trasie łączącej Trakt Królewski ze centrum Pragi wzdłuż nowej Trasy W-Z.
1949.??.??. LIKWIDACJA KRAŃCA. Likwidacja linii autobusowej 103 ze względu na brak frekwencji.
1953.01.12. Likwidacja pętli DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE i skierowanie linii autobusowej 107 (łączącej Śródmieście z Czerniakowem) wzdłuż Traktu Królewskiego do reaktywowanej pętli na placu przed pomnikiem Kopernika.
1953.07.15. LIKWIDACJA KRAŃCA. Przedłużenie trasy linii autobusowej 107 do placu Zamkowego po interwencjach prasowych wykazujących konieczność wzmocnienia komunikacji na Krakowskim Przedmieściu.

SCHEMATY:


POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.