FRANCISZKAŃSKA

INNE NAZWY KRAŃCA:
• NOWINIARSKA
OKRES EKSPLOATACJI:
• 6 I 1964 - 10 VI 1972
RODZAJ KRAŃCA:
• kryterium uliczne --- 6 I 1964 - 10 VI 1972

DATA LINIE KOŃCZĄCE TRASĘ NA KRAŃCU UWAGI
1964.01.06. Likwidacja krańca MIODOWA i uruchomienie nowego krańca w formie jednokierunkowego kryterium ulicznego (Miodowa - Świętojerska - Nowiniarska - Franciszkańska - Bonifraterska - Miodowa). Skierowanie do obsługi krańca linii trolejbusowej 56, przeniesionej z pętli MIODOWA (drugą linię, 54, zlikwidowano).
1970.04.12. Skrócenie tras linii trolejbusowych 53 i 53bis (wycofanie z krańca w rejonie Dworca Gdańskiego) z powodu przebudowy skrzyżowania ul. Bonifraterskiej i Muranowskiej - trasy pozostały jako stałe.
1970.08.01. Likwidacja linii trolejbusowej 56 i zastąpienie jej przez linię autobusową 171.
1971.06.14. Przedłużenie trasy linii autobusowej 171 do Dworca Gdańskiego po zakończeniu robót kanalizacyjnych na ul. Bonifraterskiej.
1972.06.11. LIKWIDACJA KRAŃCA Likwidacja linii trolejbusowych 53 i 53bis. Zastępującą je linię autobusową 179 skierowano do Dworca Gdańskiego.

SCHEMATY:


POWRÓT DO WYKAZU KRAŃCÓW
KONTAKT: trasbus@o2.pl.