KARTOTEKA
LINII

    Drodzy Goście !

    Wydawałoby się, że w porównaniu z innymi warszawskimi kolejami dojazdowymi EKD (gdyż z najróżniejszych względów tak wciąż tytułuję(-jemy) WKD to po prostu "betka". Przede wszystkim - nadal jeździ, także stosunkowo dość mało zmian miała w swojej historii... nic bardziej błędnego. Wertując roczniki gazet i czasopism już dawno zauważyliśmy, że WSZELKIE kolejki nie cieszyły się niczyim uznaniem. Ot, takie tam archaiczne truchła, które póki woziły, póty o nich było cicho, a jeśli już - to wspominano o ich likwidacji w czasie przyszłym, a potem teraźniejszym. Także i EKD (WKD) nie może cieszyć się nadmiarem bibliografii - aż żal, że obydwa wydania świetnej skąd inąd książki o historii tej linii po macoszemu traktują takie rzeczy jak kalendarium zmian (czy choćby schematy trasy)...

    Wybaczcie nam więc, że poniższe kalendarium w wielu miejscach ma dziury, a wiele dat oznaczonych jest dużymi znakami zapytania. nie jest to z naszej strony wyzwanie, a co najwyżej kolejna prośba o pomoc - szczególnie tych z Was, którzy ciągle z EKD (WKD) korzystają.

    Jeżeli zatem dostrzeżecie nieścisłości w datach zmian tras, zmian nazw przystanków, znacie jakieś daty dokładnie - gorąco, bardzo prosimy o pomoc. Ślijcie maile, które z pewnością przyczynią się do ulepszenia tej kartoteki !!!!!


data numer rodzaj trasa / uwagi
1918.12. WKD
EKD
kolej Zawiązuje się pierwsza w niepodległej Polsce spółka akcyjna - Zgrupowanie Elektryfikacyjne "Siła i Światło" S.A. Podstawowym celem spółki jest elektryfikacja i modernizacja kraju, zaś w ramach tego - budowa sieci nowoczesnych kolei elektrycznych.
Nowa spółka rozpoczęła prace nad planami szeregu nowych linii kolei elektrycznych (międzymiastowych i lokalnych).
1920. WKD
EKD
kolej W celu zintensyfikowania prac nad budową sieci kolei elektrycznych Zgrupowanie Elektryfikacyjne "Siła i Światło" powołało Wydział Studiów Budowy Kolei Elektrycznych pod dyrekcją inż. Tadeusza Baniewicza (współtwórcy sieci warszawskich tramwajów elektrycznych).
Wydział rozpoczął prace nad szeregiem projektów lokalnych, dojazdowych kolei elektrycznych z Warszawy: przez Grodzisk Mazowiecki do Żyrardowa, przez Błonie do Sochaczewa, przez Młociny do Łomianek (z opcją przedłużenia do Nowego Dworu Mazowieckiego), przez Ząbki do Wołomina, oraz przez Wawer do Otwocka.
Drugą "siecią" nad którą rozpoczął prace wydział stała się późniejsza sieć tramwajowa w Zagłębiu Dąbrowskim.
Wkrótce w etap projektów realizacyjnych weszły trzy projekty: tramwaje Zagłębia Dąbrowskiego, kolej Warszawa - Młociny - Łomianki oraz kolej elektryczna w kierunku zachodnim.
1922. WKD
EKD
kolej Powstała spółka akcyjna "Elektryczne Koleje Dojazdowe", której celem stała się budowa wokół Warszawy sieci elektrycznych normalnotorowych kolei dojazdowych.
Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do budowy "pierwszej linii" kolei elektrycznej, łączącej z Warszawą miejscowości położone wzdłuż linii kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Przebieg tej linii kilkakrotnie korygowano. Pierwotny projekt odrzuciło ówczesne ministerstwo komunikacji, żądając, aby nowa linia biegła w odległości minimum 2 kilometrów od linii PKP. W związku z nieopłacalnością takiego przebiegu trasy rozpoczęto prace nad projektem budowy linii w kierunku południowym (Piaseczna) - tu jednak napotkano na sprzeciw hrabiego Branickiego - właściciela Lasów Kabackich, przez które miałaby przebiegać linia. W związku z tym powrócono do planów pierwotnych i podjęto negocjacje z Ministerstwem Komunikacji, uwieńczone częściowym sukcesem - w kilku miejscach trasy zezwolono na "zbliżenie się" obydwu linii kolejowych.
1925.05. WKD
EKD
kolej Rozpoczęto prace budowlane przy budowie linii kolei elektrycznej, łączącej Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim. Widząc w tej inwestycji szansę rozwoju regionu część właścicieli ziemskich obniżyła ceny wykupywanych pod trasę gruntów (lub wręcz - przekazując je nieodpłatnie).
1927.12.11. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Uroczyście uruchomiono działalności linii EKD łączącej Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim. Do obsługi linii skierowano tabor składający się z czteroosiowych wozów silnikowych i doczepnych firmy English Electric Company (w sumie na potrzeby linii zbudowany 20 wozów silnikowych i 20 doczep).
Linię na odcinku Warszawskim skierowano bezpośrednio ulicami, systemem tramwajowym. Warszawski kraniec linii mieścił się w ścisłym centrum miasta - kilkaset metrów od skrzyżowania Alej Jerozolimskich z Marszałkowską. Pierwotnie planowano budowę pętlicy ulicznej wzdłuż ulic: Nowogrodzkiej, Poznańskiej, Alej Jerozolimskich i Pankiewicza. Ze względów oszczędnościowych zrezygnowano jednak z tego, budując na krańcu przeploty torowe dla manewrujących wozów silnikowych.
Pierwszy rozkład jazdy przewidywał kursowanie 6-ciu par pociągów, między godzinami 7:00 a 22:00.
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION] – [WŁOCHY] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI EKD.
1928.01. WKD
EKD
kolej Na skutek powodzenia linii EKD do rozkładu jazdy włączono nowy, poranny kurs. Jednak pomimo udanego początku, wpływy z przejazdów znajdowały się poniżej zaplanowanej granicy - w związku z tym EKD rozpoczęło rozmowy w sprawie budowy odnogi linii do Włoch, Milanówka oraz przeprowadzenia linii systemem tramwajowym do centrum Grodziska Mazowieckiego (tu znów należało negocjować z Ministerstwem Komunikacji w sprawie zezwolenia na "zbliżenie" się do linii PKP na odległość mniejszą niż dwa kilometry).
Na skutek problemów finansowych po uzyskaniu zgody Ministerstwa początkowo rozpoczęto stopniową budowę nowych odcinków.
1932.07.17. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Do użytku oddano odnogę głównej linii EKD, biegnącą do osady Włochy. Ze względu na fakt, iż nowa trasa rozpoczynała się tuż za jednopoziomowym zbiegiem linii EKD z torami PKP, zbudowano w tym miejscu przystanek techniczny "SKRZYŻOWANIE" pozwalający na kontrolę ruchu na tym niebezpiecznym odcinku.
Prawdopodobnie równocześnie dokonano zmiany nazwy dotychczasowego przystanku "WŁOCHY" - na "RAKÓW" (Uwaga ! Dokładna data nieustalona !).
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI EKD.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1932.11.08. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Dokładnie o 12:35 oddano do użytku "miejski" odcinek linii EKD na terenie Grodziska Mazowieckiego. Ta niespełna dwukilometrowa trasa zbudowana została - tak jak końcowy odcinek warszawski - systemem "tramwajowym", i podobną rolę pełniła też w mieście (na przejazd kolejką po terenie Grodziska płacono niższą, "miejską" taryfę).
Zarówno przedłużenie linii do Grodziska jak i odnoga "włoska" znakomicie poprawiły rentowność linii, co pozwoliło zarządowi EKD na rozpoczęcie planowania dalszej rozbudowy sieci.
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1936.09.30. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) O godz. 14.45 oddano do użytku ostatnią przedwojenną inwestycję EKD - odnogę trasy do Milanówka - linia przebiegała, podobnie jak w Grodzisku Mazowieckim, przez centrum miasta i kończyła bieg przed stacją PKP.

[CZAS 1936, nr 267, 28 IX 1936, str. 10;
WDN 1936, nr 265, 27 IX 1936, str. 9;
WDN 1936, nr 267, 29 IX 1936, str. 7;
WDN 1936, nr 269, 1 X 1936, str. 7]
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1938?.??.??. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Do użytku oddano (Uwaga ! Dokładna data nieustalona !) przystanek "SZCZĘŚLIWICE", położony miedzy stacją "STADION" a torami kolei radomskiej.
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1939.09.07. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Choć brak jest dostępnych informacji o dacie zawieszenia ruchu, można założyć iż nastąpiło to około 7 września (w tym samym czasie, gdy zawieszono również - na skutek licznych uszkodzeń torów i trakcji - komunikację tramwajową). Dodatkowo, już w następnych dniach postępujące wojska Wehrmachtu zbliżyły się bezpośrednio do obszarów kursowania EKD.
LINIE ZAWIESZONE.
1939.10.02. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Dzięki ofiarnej, wytężonej pracy pracowników EKD - a także dzięki faktowi, iż zamiejski odcinek EKD oraz większa część taboru nie uległa zniszczeniu - udało się uruchomić kolej elektryczną - w pierwszym etapie pomiędzy Pruszkowem a Grodziskiem. Po otwarciu pierwszego odcinka skupiono się na jak najszybszej odbudowie odcinka warszawskiego.
Pruszków: [PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.
1939.10.08. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Oddano do użytku kolejny odbudowany fragment trasy.

[NKW 1939, nr 039, 24 XI 1939, str. 3;
ABCNC 1939, nr 267, 8 X 1939, str. 2;
DUmsW 1939, nr 001, 8 X 1939, str. 6;
WDN 1939, nr 268, 8 X 1939, str. 2]
SZCZĘŚLIWICE – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.
1939.10.15?. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Odbudowywana EKD dotarła do granicy Warszawy.
GRANICA MIASTA – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.
1939.11.11. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Do ponownego użytku oddano pierwszy (niekompletny) warszawski odcinek EKD. Jednocześnie (najprawdopodobniej) uruchomiono pozostałe połączenia - do Włoch i Milanówka.
GRÓJECKA - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

GRÓJECKA - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

GRÓJECKA - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1939.12.14. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Ponowne oddanie do użytku "dworca" EKD przy ulicy Poznańskiej i przywrócenie tym samym kursów EKD na całości sieci.
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska
- Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1944.08.01. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Wybuch Powstania Warszawskiego nie spowodował całkowitego zawieszenia ruchu na EKD - "regularną komunikację" utrzymano między Grodziskiem i Milanówkiem a Podkową Leśną.
Znamiennym wydarzeniem był fakt uratowania uwięzionych w ogarniętym walkami mieście pracowników EKD (a także przypadkowych warszawiaków) - po godzinie 22:00 maszyniście udało przeprowadzić się skład kolejki aż do centrum miasta, skąd zabrał oczekujących i powrócił do Grodziska Mazowieckiego - w trakcie akcji na skutek ostrzału ranny został motorniczy wozu.
Podkowa Leśna: [PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA, PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

Podkowa Leśna: [PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA, PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.
1944.08. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Na żądanie władz niemieckich (traktujących EKD jako jeden ze środków ewakuacji mieszkańców miasta) przedłużono regularne kursy do Pruszkowa - kilkakrotnie obsłudze poszczególnych pociągów udawało się jednak dojechać do samego miasta, gdzie przekazywali oddziałom Armii Krajowej informacje o położeniu i ruchach wojsk niemieckich.
PRUSZKÓW – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

PRUSZKÓW – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.
1944.11.
1945.01.
WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Władze okupacyjne przygotowywały się do ewakuacji części sprawnego sprzętu EKD oraz całkowitego zniszczenia pozostawianej infrastruktury. Dzięki ofiarnej pracy i akcji sabotażowej pracowników EKD Niemcom nie udało się doprowadzić do wysadzenia budynków stacyjnych i słupów sieci napowietrznej ograniczając straty do 10 wywiezionych wagonów.
1945.01.16. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) O godzinie 17:15 wycofujące się wojska Wehrmachtu wysadziły w powietrze elektrownię w Pruszkowie unieruchamiając w ten sposób zasilaną przez nią komunikację EKD.
LINIE ZAWIESZONE.
1945.02.14. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja parowa) Dzięki staraniom Tymczasowego Zarządu Państwowego EKD skupiającego pracowników kolei dojazdowej, Polskie Koleje Państwowe przekazały czasowo linii trzy parowozy serii "Tp2", co pozwoliło na wznowienie komunikacji na niezniszczonej części linii EKD. Pociągi składały się z lokomotywy i dwóch wagonów doczepnych oraz łączącego wagony EKD z lokomotywą wagonu towarowego.
OPACZ – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.
1945.03. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja parowa) Na początku miesiąca udało się przedłużyć kursy tymczasowej parowej sieci EKD do technicznego przystanku "SKRZYŻOWANIE" przy rozjeździe linii głównej EKD i odnogi do Włoch.
Jednocześnie rozpoczęto prace nad odgruzowaniem i ponownym przystosowaniem do ruchu zniszczonego odcinka linii (przykładowo - ponownego ułożenia wymagała napowietrzna sieć elektryczna od stacji początkowej EKD przy Marszałkowskiej do Rakowa).
SKRZYŻOWANIE – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.
1945.04.19. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Uroczyście ponownie otwarto ruch pociągów elektrycznych na całej sieci EKD od stacji Warszawa Marszałkowska (EKD stało się tym samym... pierwszym kursującym regularnie środkiem komunikacji miejskiej). Ze względu na problemy z taborem (trwała odbudowa zniszczonych przez Niemców wagonów) wprowadzono w tym czasie - czasowo - na tory EKD tabor tramwajowy; wypożyczone z MZK składy typu "K" + "P-15" oraz niezidentyfikowane bliżej, sprowadzone ze Szczecina wozy doczepne z otwartymi pomostami i wyremontowane przez Stocznię Gdańską czteroosiowe wagony doczepne z wejściami pośrodku wagonu obsługiwały przez bliżej nieokreślony czas (kilka miesięcy ? rok ?) "miejską" linię Warszawa-Włochy.
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1946. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Ze względu na wzrastający ruch samochodowy w śródmieściu miasta (głównie - ciężarówki z materiałami budowlanymi bądź gruzem) końcową stację EKD cofnięto o kilkaset metrów i przeniesiono z odcinka Nowogrodzkiej między Poznańską a Marszałkowską przed obecny Teatr "Roma".
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1947.10.06. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Elektryczne Koleje Dojazdowe zostają ostatecznie upaństwowione - włączone w ramy "Warszawskich Kolei Dojazdowych" zarządzanych przez PKP a skupiających wszystkie sieci wąskotorowych kolejek parowych.
1950. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Prawdopodobnie najpóźniej w tym okresie do użytku oddano położony na południowo-zachodnich przedmieściach Milanówka przystanek "BRZÓZKI".
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, GRANICA MIASTA] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1951. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Wkrótce po rozszerzeniu granic miasta Warszawy zmianie uległa nazwa przystanku EKD w pobliżu zbiegu ulic: Szczęśliwickiej, Opaczewskiej i Drawskiej - z "GRANICY MIASTA" na "OPACZEWSKA".
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, OPACZEWSKA (d. GRANICA MIASTA)] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [KADY, LASKI, JORDANOWICE, WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, OPACZEWSKA (d. GRANICA MIASTA)] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – [RAKÓW] – [SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [POLESIE, GRUDÓW, GRANICZNA, PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, SZCZĘŚLIWICKA, OPACZEWSKA (d. GRANICA MIASTA)] – Drawska [STADION, SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WŁOCHY GRANICZNA] – WŁOCHY EKD.
1951.04.15. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) "Warszawskie Koleje Dojazdowe" (w tym EKD - do tego momentu używające naprzemiennie starej i dotychczasowej nazwy) zostają ostatecznie włączone w skład Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie.
Być może w tym okresie weszło w użycie "kolejowe" nazewnictwo przystanków - do nazw dodano pierwszy człon składający się z nazwy miasta, na terenie którego znajdował się dany przystanek (Uwaga ! Data niepotwierdzona !).
1955. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Po blisko dwudziestu latach starań (rozpoczętych w roku 1936 i przerwanych przez II Wojnę) mieszkańcy leżących na trasie kolejki WKD (EKD) Kań Polskich oraz Kań Helenowskich uzyskują "własny" przystanek osobowy.
WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [WARSZAWA PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [WARSZAWA GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE, GRODZISK MAZOWIECKI WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [WARSZAWA PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [WARSZAWA GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE, MILANÓWEK GRUDÓW, MILANÓWEK GRANICZNA, MILANÓWEK PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA MARSZAŁKOWSKA EKD - Nowogrodzka [WARSZAWA PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [WARSZAWA GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA EKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WARSZAWA WŁOCHY GRANICZNA] – WARSZAWA WŁOCHY EKD.
1957.02.10. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Po raz kolejny skrócono śródmiejski odcinek linii WKD (EKD). Do użytku oddano nowy przystanek końcowy "WARSZAWA CHAŁUBIŃSKIEGO WKD" położony na odcinku ulicy Nowogrodzkiej między Chałubińskiego a Emilii Plater, na terenach likwidowanego w tym czasie Ogrodu Pomologicznego (obecnie na tym terenie stoją wieżowce kompleksu Hotel "Marriott" - Intraco II).
WARSZAWA CHAŁUBIŃSKIEGO WKD - Nowogrodzka [WARSZAWA PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [WARSZAWA GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE, GRODZISK MAZOWIECKI WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA CHAŁUBIŃSKIEGO WKD - Nowogrodzka [WARSZAWA PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [WARSZAWA GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE, MILANÓWEK GRUDÓW, MILANÓWEK GRANICZNA, MILANÓWEK PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA CHAŁUBIŃSKIEGO WKD - Nowogrodzka [WARSZAWA PLAC ZAWISZY] - Tarczyńska - Niemcewicza [WARSZAWA GRÓJECKA] - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WARSZAWA WŁOCHY GRANICZNA] – WARSZAWA WŁOCHY WKD.
1963.12.08. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Wraz z odjazdem ostatniego tego dnia pociągu WKD (o 23:50) zakończono użytkowanie miejskich torów kolejki na terenie Warszawy. Pierwszy pociąg następnego dnia kursowania pojechał nową trasą, biegnącą ulicą Szczęśliwicką do torów linii średnicowej, a następnie południowym skrajem wykopu tej linii do nowych przystanków o charakterze "podmiejskim": Warszawa Ochota (umieszczonym na wschód od wiaduktu ulicy Towarowej) oraz końcowego "dworca" Warszawa Śródmieście WKD - umiejscowionego na zachód od alei Jana Pawła II.
Inwestycja ta przyczyniła się do unowocześnienia linii i polepszenia jej obsługi (wozy nie przeciskały się przez wąskie ulice miasta lecz używały wydzielonego torowiska pozwalającego na osiąganie dużych szybkości), choć jednocześnie jej realizacja ostatecznie "zerwała więzy" kolejki z charakterem komunikacji miejskiej.

[EW 1963, nr 290, 7/8 XII 1963, str. 1, 5]
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE, GRODZISK MAZOWIECKI WOZOWNIA EKD] – Radońska [RADOŃSKA / SIENKIEWICZA] – Sienkiewicza – plac Wolności [PLAC WOLNOŚCI] – 11 Listopada [11 LISTOPADA / PRZECHODNIA (?)] – 1 Maja – GRODZISK MAZOWIECKI PKP.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE, MILANÓWEK GRUDÓW, MILANÓWEK GRANICZNA, MILANÓWEK PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WARSZAWA WŁOCHY GRANICZNA] – WARSZAWA WŁOCHY WKD.
1965. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) W związku z coraz gęstszym ruchem ulicznym w Grodzisku Mazowieckim PKP zdecydowało o wycofaniu kolejki WKD z ulic miasta - linię skrócono do przystanku "WOZOWNIA EKD" przy zajezdni zmieniając przy okazji jego nazwę na "GRODZISK MAZ. RADOŃSKA".
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA (d. GRODZISK MAZOWIECKI WOZOWNIA EKD).

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE, MILANÓWEK GRUDÓW, MILANÓWEK GRANICZNA, MILANÓWEK PROSTA] – MILANÓWEK PKP.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – Popularna [WARSZAWA WŁOCHY GRANICZNA] – WARSZAWA WŁOCHY WKD.
1971.11.07. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Ze względu na problemy z przejazdami pociągów po coraz bardziej zatłoczonych ulicach miasta, jak również budowę nowego odcinka Alej Jerozolimskich zlikwidowano "miejską" linię WKD - odnogę do Włoch.

[EW 1971, nr 262, 5 XI 1971, str. 5]
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA, PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA, PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE, MILANÓWEK GRUDÓW, MILANÓWEK GRANICZNA, MILANÓWEK PROSTA] – MILANÓWEK PKP.
1972. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Kolej WKD została wycofana ze "śródmieścia" Milanówka - jej trasę skrócono do stacji "MILANÓWEK GRANICZNA".
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA, PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKD - Szczęśliwicka [WARSZAWA ZACHODNIA WKD, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICKA, WARSZAWA OPACZEWSKA] – Drawska [WARSZAWA STADION, WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE] – [WARSZAWA RAKÓW] – [WARSZAWA SALOMEA] – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA, PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE, MILANÓWEK GRUDÓW] – MILANÓWEK GRANICZNA.
1974.12.30. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) W dniu 30.12. na jeden dzień wstrzymano kursowanie pociągów WKD na wschód od Pruszkowa - powodem było przełączanie torów na nowy odcinek trasy kolejki poprowadzony wzdłuż torów kolei radomskiej (w skład nowego odcinka wszedł m. in. wiadukt, dzięki któremu pociągi WKD zjeżdżały do wykopu kolei oraz dwa przystanki - całość trasy pozostawiono na wyodrębnionym od sieci PKP torowisku). W dniu 31.12.1974 pociągi ruszyły nową trasą - likwidacji uległ ostatni warszawski odcinek uliczny trasy WKD.

[EW 1974, nr 304, 28/29 XII 1974, str. 7; ŻW 1974, nr 307, 27 XII 1974, str. 10]
PRUSZKÓW – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA, PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA.

PRUSZKÓW – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE, MILANÓWEK GRUDÓW] – MILANÓWEK GRANICZNA.
1974.12.31. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA MSZCZONOWSKAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA MSZCZONOWSKAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE, MILANÓWEK GRUDÓW] – MILANÓWEK GRANICZNA.
1978. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) W tym okresie ulega zmianie nazwa stacji na terenie Warszawy - z "WARSZAWA MSZCZONOWSKA" na "WARSZAWA REDUTA ORDONA".
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONA (d. WARSZAWA MSZCZONOWSKA)WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA WARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONA (d. WARSZAWA MSZCZONOWSKA)WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE, MILANÓWEK GRUDÓW] – MILANÓWEK GRANICZNA.
1989.06.25.
1989.08.31.
WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Drugi etap remontu nawierzchni torowiska wraz z wymianą szyn. Jednocześnie PKS uruchomiły cztery linie autobusowe zastępcze dowożące do przystanków PKP, gdzie na czas remontu na odcinku Warszawa - Grodzisk Mazowiecki, obowiązywały również bilety WKD. Trasy linii zastępczych: WARSZAWA DW. ZACHODNI - PODKOWA LEŚNA, PRUSZKÓW PKP - PRUSZKÓW WKD - KOMORÓW, BRWINÓW PKP - PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA, BRWINÓW PKP - GRODZIK MAZOWIECKI RADOŃSKA. Częstotliwość kursowania linii zastępczych - co 10 minut w szczycie, co 20 minut poza szczytem.
ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
1995.05.27. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Ze względu na intensywny ruch na przelotowej ulicy Królewskiej w Milanówku, bezterminowo zawieszono kursowanie pociągów pomiędzy stacjami "GRANICZNA" oraz "GRUDÓW".
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA WARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE] – MILANÓWEK GRUDÓW.
1995.10.01. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Oficjalnie zlikwidowano odcinek trasy WKD na terenie Milanówka pomiędzy stacjami "GRANICZNA" (zlikwidowaną) a "GRUDOWEM". Zamknięty odcinek trasy likwidowano stopniowo - ostatnie fragmenty torów zlikwidowano w roku 1999.
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA WARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE] – MILANÓWEK GRUDÓW.
2002.11/12. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Na wniosek urzędu miejskiego Grodziska Mazowieckiego dokonano zmiany nazwy przystanku WKD - z "GRODZISK MAZ. JORDANOWICE" na "GRODZISK MAZ. MUZEUM".
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI KADY, GRODZISK MAZOWIECKI LASKI, GRODZISK MAZOWIECKI MUZEUM (d. GRODZISK MAZOWIECKI JORDANOWICE)] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA WARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE] – MILANÓWEK GRUDÓW.
2003?. WKD
EKD
kolej normalnotorowa (rozstaw 1435 mm, trakcja elektryczna) Zmiany nazwy przystanków WKD.
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKDWARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek [KAZIMIERÓWKA, BRZÓZKI] – Grodzisk Mazowiecki [GRODZISK MAZOWIECKI OKRĘŻNA (d. GRODZISK MAZOWIECKI KADY), GRODZISK MAZOWIECKI PIASKOWA (d. GRODZISK MAZOWIECKI LASKI), GRODZISK MAZOWIECKI MUZEUM] – GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA.

WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - WARSZAWA OCHOTA WKDWARSZAWA WARSZAWA ZACHODNIA WKDWARSZAWA REDUTA ORDONAWARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIEWARSZAWA RAKÓWWARSZAWA SALOMEA – Opacz [OPACZ] – Michałowice – Reguły – Pruszków [MALICHY, TWORKI, PRUSZKÓW] – Komorów [KOMORÓW] – Nowa Wieś [NOWA WIEŚ] – Kanie [KANIE HELENOWSKIE] – Otrębusy [OTRĘBUSY] – Podkowa Leśna [PODKOWA LEŚNA WSCHODNIA, PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA,PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA] – Milanówek: Grudowska [MILANÓWEK POLESIE] – MILANÓWEK GRUDÓW.

POWRÓT DO KARTOTEK LINII


KONTAKT: trasbus@o2.pl.