data linia rodzaj zmiana uwagi
1881.04.15. Uruchomienie przez dyrekcję Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej przystanku kolejowego w Rembertowie.
[GW 1881, nr 81, 13 IV 1881, str. 2; KW 1881, nr 81, 12 IV 1881, str. 3]
1881.05.29. PL. TRZECH KRZYŻY

WIERZBNO
linia omnibusowa zwykła stała (sezonowa) PLAC TRZECH KRZYŻY – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO. Uruchomienie sezonowej linii omnibusowej łączącej Wierzbno z Warszawą.

[KW 1881, nr 119, 30 V 1881, str. 3]
1881.06.05. PL. KRASIŃSKICH

BIELANY
linia omnibusowa zwykła (specjalna) PLAC KRASIŃSKICH – [...] – rogatki Zakroczymskie – Szosa Marymoncka – BIELANY. Uruchomienie linii omnibusowej przewożącej uczestników zabaw masowych w Lasku Bielańskim.

[KW 1881, nr 121, 1 VI 1881, str. 3]
1881.06.07. PL. KRASIŃSKICH

BIELANY
linia omnibusowa zwykła (specjalna) LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: PLAC KRASIŃSKICH – [...] – rogatki Zakroczymskie – Szosa Marymoncka – BIELANY.)
Zawieszenie kursów po zakończeniu "Zielonych Świątek".
1881.06.08. PL. ZAMKOWY

PIĘKNA
linia omnibusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Wiejska – WIEJSKA / PIĘKNA.
(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – ... – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – ALEJE UJAZDOWSKIE / PIĘKNA.)
Zmiana trasy w celu ułatwienia dojazdu do Szpitala Ujazdowskiego.

[KW 1881, nr 126, 8 VI 1881, str. 3]
1881.07. Zmiana nazw dworców kolejowych: Warszawa Praga dla kolei terespolskiej na Warszawa Praga Terespolska oraz Warszawa Praga dla kolei nadwiślańskiej na Warszawa Praga Nadwiślańska.
[GW 1881, nr 153, 13 VII 1881, str. 2]
1881.07.20. PL. KRASIŃSKICH

PL. TRZECH KRZYŻY
linia omnibusowa zwykła stała NOWINIARSKA – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Senatorska – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.
(Stara trasa: PLAC KRASIŃSKICH – Miodowa – ... – PLAC TRZECH KRZYŻY.)
Przeniesienie przystanku krańcowego na ul. Nowiniarską.

[KW 1881, nr 160, 20 VII 1881, str. 3]
1881.09.27?. PL. ZAMKOWY

PIĘKNA
linia omnibusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: PLAC ZAMKOWY – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Wiejska – WIEJSKA / PIĘKNA.)
Likwidacja linii w związku z planowanym rychłym uruchomienie linii tramwajowej białej.

[GW 1881, nr 216, 28 IX 1881, str. 2;
KW 1881, nr 215, 26 IX 1881, str. 3]
WIĘZIENIE WOJSKOWE

ZŁOTA
linia omnibusowa zwykła stała GĘSIA / DZIKA – Dzika – Nowolipki – Przejazd – Rymarska – plac Bankowy – Elektoralna – Chłodna – Żelazna – ŻELAZNA / ZŁOTA. Uruchomienie linii omnibusowej łączącej Muranów z ciągiem ul. Żelaznej.

[GW 1881, nr 216, 28 IX 1881, str. 2;
KW 1881, nr 215, 26 IX 1881, str. 3]
DW. WIEDEŃSKI

SOLEC
linia omnibusowa zwykła stała DWORZEC KOLEI WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ – Aleje Jerozolimskie – Solec – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY. Uruchomienie linii omnibusowej łączącej Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z Powiślem.

[GW 1881, nr 216, 28 IX 1881, str. 2;
KW 1881, nr 215, 26 IX 1881, str. 3]
1881.01-09?. DW. NADWIŚLAŃSKI

PL. KRASIŃSKICH
linia omnibusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: DWORZEC NADWIŚLAŃSKI – Sierakowska – Kłopot – Bonifraterska – Franciszkańska – Nowiniarska – PLAC KRASIŃSKICH.)
Skasowanie linii - data nieznana, brak w spisie linii omnibusowych umieszczonym w prasie po uruchomieniu tramwajów belgijskich - patrz KW 1881, nr 215, 26 IX 1881, str. 3.
1881.10.06. WIĘZIENIE WOJSKOWE

ZŁOTA
linia omnibusowa zwykła stała GĘSIA / DZIKA – Dzika – Nowolipki – Przejazd – Rymarska – plac Bankowy – Żabia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – ŻELAZNA / ZŁOTA.
(Stara trasa: GĘSIA / DZIKA – ... – plac Bankowy – Elektoralna – Chłodna – Żelazna – ŻELAZNA / ZŁOTA.)
Korekta trasy - skierowanie ciągiem ul. Twardej.

[KW 1881, nr 224, 6 X 1881, str. 3]
1881.10.18.
godz. 15.00.
linia tramwajowa zwykła stała (konna) PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ. Uruchomienie przez Towarzystwo Belgijskie pierwszej linii miejskiego tramwaju konnego, łączącej Muranów z Mokotowem poprzez ciąg Traktu Królewskiego.

[GW 1881, nr 232, 17 X 1881, str. 2 i 4;
KW 1881, nr 233, 17 X 1881, str. 4 i 7]
1881.11.01. linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – PLAC UNII LUBELSKIEJ.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Nalewki – ... – PLAC UNII LUBELSKIEJ.)
Przedłużenie trasy do pl. Broni.

[GW 1881, nr 243, 31 X 1881, str. 2;
KW 1881, nr 245, 31 X 1881, str. 4]
1881.11.01.
1881.11.02.
linia tramwajowa zwykła cmentarna (konna) POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – Krakowskie Przedmieście – KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY). Uruchomienie linii tramwajowej łączącej Powązki z placem Zamkowym, będącej faktycznie skróconym wariantem linii białej.

[KW 1881, nr 245, 31 X 1881, str. 4;
TI 1881, nr 306, 5 XI 1881, str. 295]
1881.11.13. POWĄZKI

DW. WIEDEŃSKI
linia omnibusowa zwykła stała ROGATKI POWĄZKOWSKIE – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Żabia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI. Wprowadzenie na mocy ukazu oberpolicmajstra barwnych oznaczeń tablic kierunkowych w celu lepszej identyfikacji trasy.

[KW 1881, nr 251, 8 XI 1881, str. 4]
DW. WIEDEŃSKI

SOLEC
linia omnibusowa zwykła stała DWORZEC WIEDEŃSKI – Aleje Jerozolimskie – Solec – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY.
PL. KRASIŃSKICH

PL. TRZECH KRZYŻY
linia omnibusowa zwykła stała NOWINIARSKA – Nowiniarska – plac Krasińskich – Miodowa – Senatorska – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.
PL. ZAMKOWY

CHŁODNA
linia omnibusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY – Senatorska – plac Teatralny – Senatorska – plac Bankowy – Elektoralna – Chłodna – CHŁODNA / ŻELAZNA.
PL. ZAMKOWY

PRAGA
linia omnibusowa zwykła stała PLAC ZAMKOWY (NOWY ZJAZD) – Nowy Zjazd – most Kierbedzia – Zygmuntowska – DWORZEC TERESPOLSKI.
WIĘZIENIE WOJSKOWE

ZŁOTA
linia omnibusowa zwykła stała GĘSIA / DZIKA – Dzika – Nowolipki – Przejazd – Rymarska – plac Bankowy – Żabia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – ŻELAZNA / ZŁOTA.
1881.11.17. linia tramwajowa zwykła stała (konna) NALEWKI / ŚWIĘTOJERSKA – Świętojerska – Nowiniarska – plac Krasińskich – Długa – Kilińskiego – Podwale – plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY. Uruchomienie linii tramwajowej mającej za zadanie odciążyć linię białą na najbardziej popularnym odcinku. Wprowadzenie wyróżnień poszczególnych linii tramwajowych przy pomocy barwnych tablic oraz lamp.

[KW 1881, nr 259, 17 XI 1881, str. 4]
1881.11.30. POWĄZKI

DW. WIEDEŃSKI
linia omnibusowa zwykła stała ROGATKI POWĄZKOWSKIE – Powązkowska – Dzika – Nowolipki – Przejazd – Rymarska – plac Bankowy – Żabia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.
(Stara trasa: GĘSIA / DZIKA – Dzika – Nowolipki – Przejazd – Rymarska – plac Bankowy – Żabia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – plac Grzybowski – Twarda – ŻELAZNA / ZŁOTA.)
Przedłużenie trasy do Powązek wraz z wycofaniem z ul. Twardej i skierowaniem do Dworca Wiedeńskiego.

[KW 1881, nr 268, 29 XI 1881, str. 3]
1881.11.30?. POWĄZKI

DW. WIEDEŃSKI
linia omnibusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: ROGATKI POWĄZKOWSKIE – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Żabia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.)
Prawdopodobna likwidacja linii i połączenie jej ze zmieniającą trasę linią "Więzienie Wojskowe - Złota" w związku z uruchomieniem linii tramwajowej szafirowej.
jesień 1881. PL. TRZECH KRZYŻY

WIERZBNO
linia omnibusowa zwykła stała (sezonowa) ZAWIESZENIE KURSOWANIA.
(Stara trasa: PLAC TRZECH KRZYŻY – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.)
Zawieszenie linii sezonowej.
1881.12.01. linia tramwajowa zwykła stała (konna) POWĄZKI (PLAC BRONI) – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – PLAC TEATRALNY. Uruchomienie linii tramwajowej łączącej Powązki z placem Teatralnym. Pełne oznaczenie linii: tablica szafirowa, napis białymi literami "Powązki - Teatr".

[KW 1881, nr 271, 2 XII 1881, str. 3;
KW 1882, nr 144, 29 VI 1881, str. 5]

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DzW - Dziennik Warszawski [1864-1914]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
TI - Tygodnik Ilustrowany [1859-1939]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]

 

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1881 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1881 r.)

POWRÓT DO SPISU LAT


KONTAKT: trasbus@o2.pl.