data linia rodzaj zmiana uwagi
1866.12.11. MIĘDZYDWORCOWA linia tramwajowa zwykła stała (konna) Kursy kolejowe: DWORZEC TERESPOLSKI (kraniec na ul. Targowej) – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.

Kursy miejskie: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY) – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.
Otwarcie linii tramwajowej zarządzanej przez "Główne Towarzystwo Dróg Żelaznych Rosyjskich". Za przejazd pomiędzy dworcami pasażerowie płacili 15 kopiejek oraz 3 lub 6 kop. za bagaż (w zależności od ciężaru). W ruchu "miejskim" opłata wynosiła 5 kop. i 3 kop. za jazdę na drugim, odkrytym poziomie. Na całej trasie położono pojedynczy tor z czterema mijankami: przy praskim wjeździe na most Aleksandryjski (Kierbedzia), przy kościele Bernardynów, na ul. Królewskiej (przy Mazowieckiej) i na ul. Marszałkowskiej (przy skrzyżowaniu z Świętokrzyską). Linia ta posiadała dwa rodzaje kursów:
1) Kursy dla pasażerów oraz towarów pomiędzy dworcami kolejowymi - stanowiące główny sens istnienia linii; wozy osobowe przewożące pasażerów od dworców kolejowych nosiły tablice z oznaczeniem "Stacje D.Ż. Petersburskiej, Wiedeńskiej" i zatrzymywały się na następujących przystankach pośrednich oraz, na życzenie znajdujących się w wozie pasażerów, także pomiędzy nimi:
- Dworzec Petersburski (Wileński),
- Krakowskie Przedmieście (przed hotelem "Europejskim"),
- Przed hotelem "Rzymskim",
- Przed hotelem "Saskim".
2) kursy "miejskie" - dostępne dla wszystkich pasażerów - w początkowym etapie odbywające się na odcinku między Dworcem Warszawsko-Wiedeńskim a przystankiem przed Kościołem św. Anny na Krakowskim Przedmieściu; wozy oznaczone były... tablicami z cena przejazdu ("Cena miejsca wewnątrz: 5 kop., na wierzchu 3 kop.") i zatrzymywały się na następujących przystankach pośrednich:
- ul. Krakowskie Przedmieście / ul. Królewska,
- ul. Marszałkowska / ul. Królewska.

[DzW 1866, nr 273, 12 XII 1866, str. 2593;
GW 1866, nr 278, 12 XII 1866, str. 1;
KW 1866, nr 278, 12 XII 1866, str. 1634-1635]
1867.08.11. MIĘDZYDWORCOWA linia tramwajowa zwykła stała (konna) Kursy kolejowe: DWORZEC TERESPOLSKI (kraniec na ul. Targowej) – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.

Kursy miejskie: DWORZEC TERESPOLSKI (kraniec na ul. Targowej) – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.

(Stara trasa kursów miejskich: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE (KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY) – Krakowskie Przedmieście – ... – DWORZEC WIEDEŃSKI.)
Rozszerzenie kursów miejskich na całą trasę tramwaju konnego. Na nowym odcinku uruchomiono dla linii miejskich uruchomiono wspólny z kursami "kolejowymi" przystanek pośredni przed dworcem Petersburskim (Wileńskim).

[KW 1867, nr 178, 12 VIII 1867, str. 1120]
1869.10-12. MIĘDZYDWORCOWA linia tramwajowa zwykła stała (konna) Kursy kolejowe: DWORZEC TERESPOLSKI – Kijowska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.

Kursy miejskie: DWORZEC TERESPOLSKI – Kijowska – Targowa – Zygmuntowska – most Kierbedzia – Nowy Zjazd – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.

(Stara trasa: DWORZEC TERESPOLSKI (kraniec na ul. Targowej) – Targowa – Zygmuntowska – ... – DWORZEC WIEDEŃSKI.)
Otwarcie nowego odcinka linii tramwaju konnego na ul. Kijowskiej do Dworca Terespolskiego.

[KW 1869, nr 201, 15 IX 1869, str. 12-3]
1876.11.28. Otwarcie drogi żelaznej obwodowej tworząc bezpośrednie połączenie kolejowe dworców: Terespolskiego (Wschodniego), Petersburskiego (Wileńskiego) i Wiedeńskiego.
[GW 1876, nr 266, 30 XI 1876, str. 2; KW 1876, nr 266, 30 XI 1881, str. 1]
1878.11.01.
1878.11.03.
PL. KRASIŃSKICH

POWĄZKI
linia omnibusowa zwykła stała (cmentarna) PLAC TRZECH KRZYŻY – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO. Uruchomienie linii omnibusowej umożliwiającej dojazd do Cmentarza Powązkowskiego. Cena biletu: 5 kopiejek.

[KW 1878, nr 246, 2 XI 1878, str. 4]
ok. 1879.06.14. PL. KRASIŃSKICH

BIELANY
linia omnibusowa zwykła (specjalna) PLAC KRASIŃSKICH – [...] – rogatki Zakroczymskie – Szosa Marymoncka – BIELANY. Uruchomienie linii omnibusowej przewożącej uczestników zabaw masowych w Lasku Bielańskim. Obsługa przez 8 omnibusów. Odjazdy z pl. Krasińskich: 8.00, 11.00, 17.00 i 23.00, odjazdy z Bielan: 10.00, 14.00 i 18.00.

[KW 1879, nr 130, 14 VI 1879, str. 3]
ok. 1879.06.17. PL. TRZECH KRZYŻY

MARCELIN
linia omnibusowa zwykła (specjalna) PLAC TRZECH KRZYŻY – Aleje Ujazdowskie – Belwederska – MARCELIN. Uruchomienie sezonowej linii omnibusowej umożliwiającej dojazd do rejonu obecnego skrzyżowania ul. Belwederskiej i Chełmskiej. Częstotliwość kursów: 60 minut.

[KW 1879, nr 132, 17 VI 1879, str. 3]
1880.04.26. POWĄZKI

DW. WIEDEŃSKI
linia omnibusowa zwykła stała ROGATKI POWĄZKOWSKIE – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Żabia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI. Połączenie linii. Do obsługi skierowano 17 omnibusów.

[KW 1880, nr 92, 26 IV 1880, str. 3]
POWĄZKI

GRZYBÓW
linia omnibusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: ROGATKI POWĄZKOWSKIE – Powązkowska – Dzika – Muranowska – plac Muranowski – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Żabia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – PLAC GRZYBOWSKI.)
MURANÓW

DW. WIEDEŃSKI
linia omnibusowa zwykła stała LIKWIDACJA LINII.
(Stara trasa: PLAC MURANOWSKI – Nalewki – Bielańska – Senatorska – plac Bankowy – Żabia – plac Żelaznej Bramy – Graniczna – Królewska – Marszałkowska – DWORZEC WIEDEŃSKI.)
1880.05.25. "Kurier Warszawski" publikuje spis funkcjonujących linii omnibusowych:
• PL. KRASIŃSKICH – PL. TRZECH KRZYŻY (22 omnibusy);
• PL. ZAMKOWY – PIĘKNA (4 omnibusy);
• PL. ZAMKOWY – CHŁODNA (14 omnibusów);
• POWĄZKI – DW. WIEDEŃSKI (32 omnibusy);
• PL. KRASIŃSKICH – DWORZEC KOLEI NADWIŚLAŃSKIEJ (2 omnibusy);
• DW. WIEDEŃSKI – SOLEC (2 omnibusy).
[KW 1880, nr 113, 25 V 1880, str. 3]
1880.06.03. PL. TRZECH KRZYŻY

MARCELIN
linia omnibusowa zwykła (specjalna) PLAC TRZECH KRZYŻY – Aleje Ujazdowskie – Belwederska – MARCELIN. Uruchomienie dwóch sezonowych linii omnibusowych umożliwiającej dojazd do Marcelina i Wierzbna. Do Wierzbna kursowały dwa omnibusy, do Marcelina jeden. Kursy w godz. 7-24.

[KW 1879, nr 132, 17 VI 1879, str. 3]
PL. TRZECH KRZYŻY

WIERZBNO
linia omnibusowa zwykła (specjalna) PLAC TRZECH KRZYŻY – Aleje Ujazdowskie – aleja Szucha – plac Unii Lubelskiej – Puławska – WIERZBNO.

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW W PRZYPISACH:
ABC - ABC [1926-1934]
ABCNC - ABC Nowiny Codzienne [1935-1939]
CZAS - Czas [1848-1939]
DW - Dobry Wieczór [1929-1932]
DWKC - Dobry Wieczór-Kurier Czerwony [1932-1939]
DZmsW - Dziennik Zarządu m. st. Warszawy [1916-1939]
DzW - Dziennik Warszawski [1864-1914]
DD - Dzień Dobry [1931-1939]
EP - Express Poranny [1922-1939]
GP2G - Gazeta Poranna 2 Grosze [1912-1929]
GPW - Gazeta Poranna Warszawska [1925-1928]
GOW - Goniec Warszawski [1935-1939]
GW - Gazeta Warszawska [1771-1925, 1928-1935]
KC5G - Kurier Codzienny 5 Groszy [1932-1939]
KC - Kurier Czerwony [1925-1932]
KIiT - Kurier Informacyjny i Telegraficzny [1922-1925]
KP - Kurier Polski [1898-1939]
KPR - Kurier Poranny [1877-1939]
KW - Kurier Warszawski [1821-1939]
NC - Nowiny Codzienne [1922]
NCD - Nowiny Codzienne [1932-1934]
TI - Tygodnik Ilustrowany [1859-1939]
WDN - Warszawski Dziennik Narodowy [1935-1939]
WW - Wieczór Warszawski [1928-1939]
WIEK - Wiek [1873-1906]

SPIS TRAS (stan na koniec grudnia 1880 r.)

SCHEMAT KOMUNIKACJI (stan na koniec grudnia 1880 r.)

POWRÓT DO SPISU LAT


KONTAKT: trasbus@o2.pl.