Informator pochodzi z kolekcji Marcina Kozłowskiego.

POWRÓT DO SPISU INFORMATORÓWKONTAKT: trasbus@o2.pl.